Preskoči na sadržaj

Znanost, tehnologija i obrazovanje nakon ChatGPT-a

Vedran Miletić, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija

FIDIT logo h:350px Izvor slike: Wikimedia Commons File:FIDIT-logo.svg

Rijeka tehnologije, zgrada sveučilišnih odjela, 1. veljače 2023.


Grupa za aplikacije i usluge na eksaskalarnoj istraživačkoj infrastrukturi

 • engl. Group for Applications and Services on Exascale Research Infrastructure, kraće GASERI
 • fokus istraživanja: primjena suvremenih eksaskalarnih superračunala za rješavanje problema u računalnoj biokemiji
 • glavni cilj: dizajn algoritama visokih performansi za korištenje u akademskim istraživanjima i industrijskom razvoju

Internet 90-ih


Suvremeni internet

 • Googleov uspjeh: algoritam za rangiranje stranica u rezultatima PageRank
 • malo ljudi je u doba nastanka Googlea (1998.) vidjelo povijest računarstva/informatike kao doba prije Googlea i nakon Googlea
  • Google Search omogućio Images, News, GMail, Shopping, Scholar, Books, Patents, Maps itd.
   • motivacija za druge autore softvera da svoje glavne aplikacije isporuče kao web aplikacije, a ne desktop
  • YouTube, Android, Street View, Calendar, Flights, Meet, ...

Prijelaz aplikacija i korisnika s desktopa na web

 • 1997. desktop i Microsoft dominiraju tržištem softvera za osobna računala
  • doba prije Googlea
 • 2007. Paul Graham kaže Microsoft is Dead:

  Microsoft's biggest weakness is that they still don't realize how much they suck. They still think they can write software in house. Maybe they can, by the standards of the desktop world. But that world ended a few years ago.

  • doba Nakon Googlea
 • slična promjena paradigme dogodit će se u narednim godinama uzrokovana širokom primjenom tehnologija koje stoje u pozadini ChatGPT-a


OpenAI

 • osnovan 2015. godine, suosnivači Sam Altman i Elon Musk; charter:

  OpenAI’s mission is to ensure that artificial general intelligence (AGI)—by which we mean highly autonomous systems that outperform humans at most economically valuable work—benefits all of humanity. We will attempt to directly build safe and beneficial AGI, but will also consider our mission fulfilled if our work aids others to achieve this outcome.

 • Poznatiji proizvodi:


ChatGPT


Mogućnosti

ChatGPT "zna":

 • odgovarati na više (pod)pitanja u nizu i pritom zadržati kontekst
 • pojašnjavati koncepte na više načina
 • ponašati se kao chat bot u korisničkoj podršci
 • pisati opise poslova kod zapošljavanja
 • pisati programski kod jednostavnih aplikacija i usluga
 • pisati eseje na tipične teme bez činjeničnih pogrešaka
 • pisati sažetke članaka
 • i još mnogo toga na 95 jezika

Demo

Službeno web sjedište često kaže ChatGPT is at capacity right now; primjeri:


Poslovi na koje ChatGPT najviše utječe

 • profesori u školama i na fakultetima: ocjenjivanje studentskih eseja i programa
 • novinari: pisanje i sažimanje članaka
 • odvjetnici: pisanje prve verzije zakona, pravnih savjeta
 • marketingaši: copywriting uz automatsku optimizaciju ključnih riječi za tražilice
  • upitna je dugoročna korist od optimizacije za tražilice ako ih ChatGPT zamijeni
  • optimizacija teksta za ChatGPT?
 • tehnička podrška

Sadašnjost znanosti

Major publishers are banning ChatGPT from being listed as an academic author. What's the big deal? navodi brojne probleme izazove:

 • autorstvo (AI ne može preizeti odgovornost za proizvedeni sadržaj)
  • poredak autora (abecedni ili po doprinosu, koliki je doprinos ChatGPT-a)
  • broj citata i napredovanje u karijeri: što kad ChatGPT stekne uvjete za redovitog profesora u svim granama kroz godinu dana?
  • imalo je problema i prije ChatGPT-a
 • autorsko pravo (engl. copyright): postojeća tužba, nezadovoljstvo autora softvera

Nature

Tools such as ChatGPT threaten transparent science; here are our ground rules for their use:

First, no LLM tool will be accepted as a credited author on a research paper. That is because any attribution of authorship carries with it accountability for the work, and AI tools cannot take such responsibility.
Second, researchers using LLM tools should document this use in the methods or acknowledgements sections. If a paper does not include these sections, the introduction or another appropriate section can be used to document the use of the LLM.


Science

Science Journals: Editorial Policies:

(...) artificial intelligence tools cannot be authors. (...)
Artificial intelligence (AI) policy: Text generated from AI, machine learning, or similar algorithmic tools cannot be used in papers published in Science journals, nor can the accompanying figures, images, or graphics be the products of such tools, without explicit permission from the editors. In addition, an AI program cannot be an author of a Science journal paper. A violation of this policy constitutes scientific misconduct.


Primjena u znanosti


Budućnost obrazovanja


Primjer predmeta Programiranje za web s prijediplomskog studija Informatika

 • obrnuta didaktika od tipičnih kolegija iz područja programskog inženjerstva
  • omogućena probojem slobodnog softvera otvorenog koda u mainstream tijekom proteklih 30-ak godina
  • fokus na čitanje, razumijevanje i kritiku postojećeg koda
  • pisanje vlastitog koda postoji, ali je sporedno
 • napustili smo reprodukcijska pitanja pred nekoliko godina
  • željeli smo pisanje ispita iz teorije "s otvorenom knjigom", ali i bilježnicom, materijalima za nastavu, Wikipedijom, Googleom itd.

Primjer pitanja koje ChatGPT može odgovoriti

Razvijate aplikaciju koja koristi šalje kodove za dvofaktorsku autentifikaciju
SMS-om i e-mailom. Programer početnik je krenuo implementirati funkcionalnost
tako da jedna klasa radi oba slanja, ali voditelj tima ga je zaustavio
jer to krši SOLID načelo
{
  =Načelo pojedinačne odgovornosti (engl. *single-responsibility principle*)
  ~Načelo otvoreno-zatvoreno (engl. *open-closed principle*)
  ~Liskovino načelo zamjene (engl. *Liskov substitution principle*)
  ~Načelo razdvajanja sučelja (engl. *interface segregation principle*)
  ~Načelo inverzije zavisnosti (engl. *dependency inversion principle*)
}
 • ako i ne može, to je zbog lošije podrške za hrvatski
 • ako i nije, tko kaže da neće napredovati do doba kad se Programiranje za web bude držalo iduće godine?

Primjer pitanja na koje ChatGPT ne može odgovoriti

Na poveznici

https://github.com/laravel/framework/blob/9.x/src/Illuminate/Testing/TestComponent.php

dan je kod Laravelove komponente testa. Linije 150-153 čine primjer
{
  =enkapsulacije
  ~apstrakcije
  ~nasljeđivanja
  ~polimorfizma
}
 • nema pristup internetu

Dva pristupa primjene u nastavi

 • nastavnici
  • sažimanje sadržaja iz više izvora za skriptu, izrada prezentacija
  • izrada pitanja
 • studenti
  • objašnjavanje koncepata u fazi učenja
  • pisanje eseja i programa
  • odgovori na pitanja na ispitu
   • ChatGPT može odgovoriti na pitanja koja je sam izradio
   • gotovo sigurno će većinom studentima biti zabranjeno korištenje

Što još može ML?


Budućnost


Idući koraci

Posjetite chat.openai.com, nedajte da vas obeshrabri ChatGPT is at capacity right now, registrirajte se i krenite.

Author: Vedran Miletić