Preskoči na sadržaj

Upravljanje paketima

 • softverski paket (engl. software package)

  • kraće paket; arhiva koja sadrži datoteke aplikacije, biblioteke ili dokumentacije (npr. firefox, firefox-branding, firefox-gnome-support)
  • najpoznatiji .rpm i .deb
 • međuovisnost

  • međuovisnost kod prevođenja (engl. compile-time dependancy), programi i/ili bibliotečne datoteke koje program zahtjeva za uspješno prevođenje (npr. flex, bison ili iostream)
  • međuovisnost kod izvršavanja (engl. run-time dependancy), programi i/ili bibliotečne datoteke koje program zahtjeva dok radi

Osnove rada s upraviteljem paketa niže razine

 • upravitelj paketima niže razine

  • koristi se za stvaranje, instalaciju, deinstalaciju i konfiguriranje paketa
  • "dependency hell" (pakao međuovisnosti?)
  • najpoznatiji su RPM Package Manager, naredba rpm, i dpkg, naredba dpkg

Zadatak

Proučite rpm(8) (notacija za man 8 rpm), specifično dio o naredbama za pretraživanje (engl. query, rpm -q).

 • Provjerite koji paketi koji u imenu sadrže niz znakova python su instalirani na sustavu. Ne zaboravite da ljuska Bash smatra * specijalnim znakom te ga je potrebno escapeati prefiksom \.
 • Pronađite koje datoteke sadrži paket openssh.
 • Pronađite koji paket sadrži datoteku /bin/ls, a koji datoteku /usr/bin/scp. Objasnite što se dogodi ako izostavite putanju.

Osnove rada s upraviteljem paketa više razine

 • upravitelj paketima više razine

  • koristi se za pretraživanje, dohvaćanje i nadogradnju paketa, nalaženje paketa koji zadovoljavaju potrebne međuovisnosti

   • rpm i dpkg ne znaju kako doći do paketa koji im trebaju da zadovolje međuovisnosti pa nad njima rade upravitelji paketa više razine koji provjeravaju postoje li u repozitoriju paketi koji su potrebni za instalaciju programa
  • najpoznatiji su Yellowdog Updater Modified, kraće yum, nareba yum, njegov nasljednik Dandified YUM, kraće DNF, naredba dnf, i Advanced Packaging Tool, kraće APT, naredbe apt-get, apt-cache, apt-mark, apt-key, apt-config, ..., a od verzije 1.0 i apt

  • komandnolinijsko i ncurses sučelje za APT i dpkg aptitude podržava većinu APT naredbi, npr. install, remove, purge, update, upgrade, show, ali donosi i neke nove značajke, npr. changelog
 • repozitorij softvera (engl. software repository)

  • skup paketa i metapodataka o njima, najčešće udaljen i dostupan putem Interneta
  • sadrži metapodatke o paketima (naziv paketa, opis sadržaja, popis međuovisnosti, ...) i same pakete
  • repozitoriji softvera uključeni na sustavu navedeni su u /etc/yum.repos.d
 • popis paketa

  • doslovno popis paketa, dio repozitorija na poslužitelju, mijenja se sukladno promjenama u skupu paketa koji se s poslužitelja mogu preuzeti
  • upravitelj paketima više razine ima kopije jednog ili više popisa u lokalnom međuspremniku
  • naredbe yum list i dnf list

Zadatak

 • Pronađite u /etc koju datoteku yum koristi za konfiguraciju i pročitajte u njoj koji direktorij yum koristi za međuspremnik. Provjerite njegov trenutni sadržaj.
 • Ispišite popis paketa iz lokalnog međuspremnika i prebrojite ih. Radi li se o instaliranim ili dostupnim paketima?
 • Provjerite postoji li u popisu paketa koji yum ispisuje paket python3.
 • Pronađite informacije o paketu dosfstools, specifično kolika mu je veličina i iz kojeg je repozitorija, a zatim popis paketa o kojima ovisi. (Napomena: Možda će vam trebati više od jedne naredbe.)

Zadatak

 • Pronađite koji direktorij APT koristi za međuspremnik. Provjerite njegov trenutni sadržaj.
 • Pročitajte u statistikama koliko ukupno ima paketa u popisu u lokalnom međuspremniku.
 • Provjerite ima li u popisu paketa paket python3.6.
 • Pronađite informacije o paketu python2.7, specifično kolika mu je veličina i koji mu je SHA1 hash, a zatim popis paketa o kojima ovisi. (Napomena: Možda će vam trebati više od jedne naredbe.)
 • yum check-update / apt update -- dohvaća nove popise paketa s poslužitelja i sprema ih u lokalni međuspremnik
 • yum update / apt upgrade -- dohvaća nove popise paketa s poslužitelja i sprema ih u lokalni međuspremnik, a zatim radi nadogradnju svih instaliranih paketa
 • yum install paket / apt install paket -- instalira paket ukoliko on postoji u popisima
 • yum remove/erase paket / apt remove paket -- briše paket sa sustava zajedno sa svim paketima koji o njemu ovise, a konfiguracijske datoteke paketa sprema u .rpmsave (.dpkg-old) u slučaju da su bile promijenjene od strane korisnika
 • yum search paket / apt search paket -- traži paket u popisima

Zadatak

 • Instalirajte paket nano.
 • Pronađite i instalirajte paket koji sadrži Liberation fonts.
 • Izbrišite paket wireshark.
 • Izbrišite paket koji sadrži bazu PostgreSQL tako da ostanu sačuvane i baze i konfiguracijske datoteke.

  • Ako je datoteka pg_hba.conf promijenjena, a datoteka postgresql.conf nije; što će yum napraviti?
 • Nadogradite sve pakete na sustavu. Hoće li yum automatski obnoviti popise? Objasnite što bi se dogodilo u slučaju da prethodno ne obnovi popise paketa. (Uputa: Za ilustraciju možete razmišljati u situaciji s popisima paketa starim nekoliko mjeseci.)

 • vrste međuovisnosti (RPM): Provides, PreReq, Requires, Conflicts, Obsoletes; Requires(pre), Requires(post), BuildRequires, BuildConflicts, BuildPreReq
 • vrste međuovisnosti (dpkg): Depends, Recommends, Suggests, Enhances, Pre-Depends, Breaks, Conflicts, Replaces, Provides

 • PackageKit

  • sučelje visoke razine za više upravitelja paketima, uključujući APT i yum
  • koriste ga aplikacije koje nude funkcionalnost sličnu Appleovom App Storeu i Microsoftovom Windows Apps, npr. GNOME Software i KDE Discover (
  • koriste ga i jednostavniji grafički upravitelji paketima kao gnome-packagekit KPackageKit

Dodatni upravitelji paketima koji nadopunjuju sustavske

Author: Vedran Miletić