Preskoči na sadržaj

Filtriranje paketa

Pri pokretanju Wiresharka sa zadanim postavkama, postoji problem prevelikog broja informacija koje se prikazuju. Time je otežan pronalazak tražane informacije/podatka, te zbog toga moramo primjeniti filtre. Filtri su bitni jer omogućuju jednostavno lociranje podataka na temelju danih opcija.

Razlikujemo dva tipa filtara: filtri kod snimanja (engl. capture filters) i filtri kod prikaza (engl. display filters). Filtrima kod snimanja se bavimo sada; filtrima kod prikaza nešto kasnije.

Filtri kod snimanja

Capture filtre koristimo za određivanje podataka koje ćemo spremiti i analizirati. Njihova glavna primjena je smanjenje količine podataka za hvatanje. Capture filtri moraju biti postavljeni prije pokretanja Wireshrark hvatanja, što nije slučaj sa display filtrima koji mogu biti modificirani u bilo kojem trenutku tijekom hvatanja.

Popis predefiniranih capture filtara, koji služe kao primjeri kod izrade vlastitih, dostupan je pod Capture/Capture Filters... u izborniku.

Da bi uključili korištenje capture filtra kod snimanja prometa, odaberite opciju Capture Options na početnom ekranu ili stavku Capture/Options u izborniku. U popisu su navedena mrežna sučelja; zadnji stupac navodi aktivne capture filtre i prazan je ukoliko nijedan nije aktivan. Dvoklikom na sučelje na kojem snimamo pakete dobiva se mogućnost unosa u polje Capture Filter: koje odmah po unosu provjerava valjanost definiranih filtara pa ih u skladu s tim boji u crvenu ili zelenu boju. Klikom na gumb Capture Filters: dobiva se ranije navedeni popis predefiniranih capture filtera, s kojima možete isprobavati po želji.

Način rada filtera kod snimanja

Sintaksa filtra kod snimanja uključuje: protokol, smjer, domaćin(e), vrijednost, logičku operaciju, ostalo. Razmotrimo te elemente redom.

Protokol dozvoljava vrijednosti ether, fddi, ip, arp, rarp, decnet, lat, sca, moprc, mopdl, tcp i udp. Ako nije određen protokol, pretpostavljaju se svi protokoli.

Smjer dozvoljava vrijednosti: src, dst, src and dst, src or dst. Ako nije specificiran izvor ili odredište, izraz src or dst je primjenjen. (Primjerice, host 192.168.1.2 je ekvivalentno src or dst host 192.168.1.2).

Domaćin(i) dozvoljava vrijednosti: net, port, host, portrange. Ako domaćin nije specificiran, koristi se izraz host. (Primjerice, dst 10.2.2.2 je jednako dst host 10.2.2.2.)

Logičke operacije dozvoljavaju vrijednosti: not, and i or. Negacija (not) ima najviši prioritet (prednost). Operatori or i and imaju jednak prioritet. Primjerice:

  • not tcp port 118 and tcp port 530 je ekvivalentno (not tcp port 118) and tcp port 530,
  • not tcp port 118 and tcp port 530 nije ekvivalentno not (tcp port 118 and tcp port 530).

Primjeri filtera kod snimanja

Za hvatanje prometa sa ili od jednog određenog domaćina, koristimo host i IP adresu domaćina:

host 192.168.7.2

Umjesto IP adrese, možemo upisati ime domaćina:

host www.primjer.com

Za hvatanje prometa sa ili od određenog raspona IP adresa, koristimo net i IP raspon:

net 192.168.0.0/24

ili, ekvivalentno, koristeći izraz mask:

src net 192.168.0.0 mask 255.255.255.0

Za hvatanje prometa samo sa određenog porta, koristimo port i broj porta:

port 21

Možemo filtrirati i po protokolu, pa za hvatanje prometa s određenog protokola navodimo taj protokol:

ip

Prikaz paketa sa odredištem TCP port 3128:

tcp dst port 3128

Prikaz paketa sa izvornom IP adresom 10.1.1.1:

ip src host 10.1.1.1

Prikaz paketa sa izvornom ili odredišnom IP adresom 10.1.2.3

src or dst host 10.1.2.3

Prikaz paketa sa izvorom UDP ili TCP portom u rasponu od 2000 do 2500.

src portrange 2000-2500

Prikaz svega osim icmp paketa:

not icmp

Prikaz paketa sa izvornom IP adresom 10.7.2.12, isključujući sve pakete sa odredišnom adresom 10.200.0.0/16

src host 10.7.2.12 and not dst net 10.200.0.0/16

Prikaz paketa sa izvornom IP adresa 19.4.1.12 ili izvornom mrežom 10.6.0.0/16, koji imaju odredišni TCP port u rasponu od 200 do 10000, u mreži 10.0.0/8:

src host 10.4.1.12 or src net 10.6.0.0/16) and tcp dst portrange 200-10000 and dst net 10.0.0.0/8

Filtri kod prikaza

Display filtre koristimo kako bi filtrirali i tražili specifične podatke unutar podataka koje smo prikupili Capture filtrom. Za razliku od Capture filtra, ne moramo ponovo započinjati sesiju prikupljanja podataka u slučaju kada želimo promijeniti filter. Display filtri vidljivi su osnovnom sučelju Wiresharka; unose se u polje Filter:.

Wireshark pruža moćan jezik za filtriranje pomoću kojeg možemo stvoriti kompleksne izraze za napredno pretraživanje i analiziranje prikupljenog ('uhvaćenog') mrežnog prometa.

Način rada filtera kod prikaza

Sintaksa filtra kod prikaza uključuje: protokol, izraz1, izraz2, operator usporedbe, vrijednost, logičku operaciju i ostalo.

Protokol ima kao dozvoljenu vrijednost sve protokole locirane između drugog i sedmog sloja OSI modela. Podržane protokole moguće je pronaći pod opcijom Supported Protocols u izborniku Internals (Mi ćemo se ovdje ograničiti na nekoliko najčešće korištenih protokola.). Pregled dozvoljenih vrijednosti i detaljan opis mogućnost filtara kod prikaza moguće je naći u referentnom priručniku za filtre kod prikaza. Primjer protokola je ftp, ip, ssh.

Izraz1, izraz2 su opcionalne kategorije pod-protokola (kategorije unutar protokola). Primjerice, za protokol TCP postoje pod-kategorije povezane s poljima zaglavlja: tcp.port, tcp.ack, tcp.flags, itd.

Operator usporedbe ima dozvoljene vrijednosti: eq, ne, qt, lt, ge i le (==, !=, >, <, >=, <=).

Riječ Simbol Značenje
eq == jednako
ne != nije jednako
gt > veće od
lt < manje od
ge >= veće ili jednako
le <= manje ili jednak

Logička operacija ima dozvoljene vrijednosti: and, or, xor, not (&&, ||, ^^, !).

Riječ Simbol Značenje
and && logičko AND
or || logičko OR
xor ^^ logičko XOR
not ! logičko NO

Primjeri filtara kod prikaza

Za pregled paketa sa određenog protokola (npr. ICMP), navodimo ime tog protokola:

icmp

Također, umjesto navođenja imena protokola (npr. SMTP), možemo navesti tcp.port, operator usporedbe, te broj željenog porta:

tcp.port == 25

Za pregled paketa s određenom izvorišnom ili odredišnom IP adresom, navodimo ip.addr, operator usporedbe i željenu adresu:

ip.addr == 10.0.0.6

Treba naglasiti da je ip.addr == 10.0.0.6 ekvivalentno:

ip.src == 10.0.0.6 or ip.dst == 10.0.0.6

Operatorima usporedbe moguće je definirati različite zahtjeve, poput npr. paketa s određenom veličinom okvira:

frame.len < 128

Prikaz FTP ili SSH ili Telnet prometa:

ftp || ssh || telnet

Prikaz paketa sa izvornom ili odredišnom IP adresom 192.168.1.5:

ip.addr == 192.168.1.5

Prikaz paketa sa izvorišnom IP adresom 192.168.1.2 i odredišnom IP adresom različitom od 192.168.1.8:

ip.src == 192.168.1.2 and ip.dst != 192.168.1.8

Prikaz paketa koji nemaju izvorišnu adresu 10.1.1.2:

ip.src != 10.1.1.2

Prikaz paketa koji su imaju TCP izvorni ili odredišni port 22:

tcp.port == 22

Prikaz paketa sa TCP zastavicama:

tcp.flags

Prikaz paketa koji imaju TCP veličinu prozora jednaku 0:

tcp.window_size == 0

Prikaz paketa s određenog računala (tj. s određene mrežne kartice):

eth.addr == 00:26:9e:78:3e:36

Author: Domagoj Margan, Vedran Miletić