Preskoči na sadržaj

Uzorci dizajna u web aplikacijama. Uzorci model-pogled-*

doc. dr. sc. Vedran Miletić, vmiletic@inf.uniri.hr, vedran.miletic.net

Fakultet informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci, akademska 2021./2022. godina


Kompleksnost u razvoju softvera

Managing complexity is the most important technical topic in software development. In my view, it's so important that Software's Primary Technical Imperative has to be managing complexity.

Dijkstra pointed out [in 1972] that no one's skull is really big enough to contain a modern computer program, which means that we as software developers shouldn't try to cram whole programs into our skulls at once; we should try to organize our programs in such a way that we can safely focus on one part of it at a time. The goal is to minimize the amount of a program you have to think about at any one time.

Izvor: Steve McConnel, Code Complete, 2nd Edition, 2004.


FizzBuzz

Napišite program koji ispisuje prvih 100 prirodnih brojeva tako da ispiše:

 • Fizz ako je broj djeljiv s 3,
 • Buzz ako je broj djeljiv s 5,
 • FizzBuzz ako je broj djeljiv i s 3 i s 5,
 • inače ispiše samo broj.

Dizajn programa FizzBuzz (1/3)

for n in range(1, 101):
 if n % 3 == 0 and n % 5 == 0:
  print('FizzBuzz')
 elif n % 3 == 0:
  print('Fizz')
 elif n % 5 == 0:
  print('Buzz')
 else:
  print(n)

🙋 Pitanje: Je li ovo jedini pristup?


Dizajn programa FizzBuzz (2/3)

for n in range(1, 101):
 s = ''
 if n % 3 == 0:
  s = s + 'Fizz'
 if n % 5 == 0:
  s = s + 'Buzz'
 if n % 5 != 0 and n % 3 != 0:
  s = s + str(n)
 print(s)

🙋 Pitanje: Postoji li još mogućnosti?


Dizajn programa FizzBuzz (3/3)

public final class Main {
 /**
  * @param args
  */
 public static void main(final String[] args) {
  final ApplicationContext context = new
   ClassPathXmlApplicationContext(Constants.SPRING_XML);
  final FizzBuzz myFizzBuzz = (FizzBuzz)
   context.getBean(Constants.STANDARD_FIZZ_BUZZ);
  final FizzBuzzUpperLimitParameter fizzBuzzUpperLimit = new
   DefaultFizzBuzzUpperLimitParameter();
  myFizzBuzz.fizzBuzz(fizzBuzzUpperLimit.obtainUpperLimitValue());

  ((ConfigurableApplicationContext) context).close();
 }
}

Čitav projekt na GitHubu: EnterpriseQualityCoding/FizzBuzzEnterpriseEdition


Dizajn softvera

Prema Wikipediji: proces kojim agent (ovdje u značenju: programer s puno iskustva) stvara specifikaciju softverskog artefakta (npr. programa, okvira ili biblioteke) namijenjenog postizanju ciljeva, koristeći skup primitivnih komponenata i podložan ograničenjima; dvije mogućnosti:

 • sve aktivnosti uključene u konceptualiziranje, uokvirivanje, implementaciju, puštanje u rad i konačno modificiranje složenih sustava

 • aktivnost koja slijedi nakon specifikacije zahtjeva i prije programiranja, kao ... [u] stiliziranom procesu programskog inženjerstva


Mjerila kvalitete dizajna softvera

Dobar dizajn softvera:

 • maksimizira koherentnost: dijelovi softvera zajedno rade na logičan, razuman, lako uočljiv način
 • minimizira sprezanje: dijelovi softvera se mogu koristiti odvojeno jedni od drugih, što specijalno olakšava njihovo ponovno korištenje

Primjer ponovnog iskorištenje koda (1/2)

Želimo Pythonov objekt:

['foo', {'bar': ('baz', None, 1.0, 2)}]

pretvoriti u oblik JSON (Wikipedia):

["foo", {"bar": ["baz", null, 1.0, 2]}]

Moramo li pisati svoj kod za tu svrhu?

📝 Napomena: uočimo da Pythonovi i JSON-ovi tipovi podataka nisu isti.


Primjer ponovnog iskorištenje koda (2/2)

Pythonov modul json omogućuje ponovnu iskoristivost funkcija za rad s JSON-om (npr. pretvorba u, pretvorba iz):

import json

o = ['foo', {'bar': ('baz', None, 1.0, 2)}]
j = json.dumps(o)
# j će imati vrijednost '["foo", {"bar": ["baz", null, 1.0, 2]}]'

🙋 Pitanje: Možemo li dizajn softvera ponovno iskoristiti kao što ponovno iskorištavamo kod?


Ponovno iskorištenje dizajna i uzorci dizajna

Prema Wikipediji:

 • opće, ponovno iskoristivo rješenje za problem koji se često javlja kod dizajna softvera; nije gotov dizajn koji se može odmah prevesti u izvorni kod
 • opis postupka ili predložak za rješavanje problema koji se može koristiti u različitim situacijama
 • formalizirane najbolje prakse koje programer može koristiti za rješavanje uobičajenih problema prilikom dizajniranja aplikacije ili sustava

Početak uzoraka dizajna

 • Gang of Four (GoF), Design Patterns book, 1994.
 • kritika (Paul Graham i Peter Norvig): uzorci dizajna služe za zaobilaženje nedostataka C++-a
  • mogu se za istu svrhu iskoristiti makroi (predprocesorska naredba #define)
  • funkcijski jezici kao Lisp nemaju potrebu za većinom uzoraka

Design Patterns book bg right 80%


Suvremena literatura za uzorke dizajna


Code by the rules bg 85% left

Uzorci dizajna - birokracija

Izvor: Design Patterns - Bureaucracy (MonkeyUser, 26th September 2017)


Kreacijski uzorci (engl. creational patterns)

 • (C) Apstraktna tvornica (engl. abstract factory)
 • (C) Graditelj (engl. builder)
 • (C) Tvornica (engl. factory)
 • (C) Prototip (engl. prototype)
 • (C) Singleton

Strukturni uzorci (engl. structural patterns)

 • (S) Adapter
 • (S) Most (engl. bridge)
 • (S) Smjesa (engl. composite)
 • (S) Dekorator (engl. decorator)
 • (S) Fasada (engl. facade)
 • (S) Muhavac (engl. flyweight)
 • (S) Opunomoćenik (engl. proxy)

Uzorci ponašanja (engl. behavioral patterns)

 • (B) Lanac odgovornosti (engl. chain of responsibility)
 • (B) Naredba (engl. command)
 • (B) Interpreter
 • (B) Iterator
 • (B) Posrednik (engl. mediator)
 • (B) Uspomena (engl. memento)
 • (B) Promatrač (engl. observer)
 • (B) Stanje (engl. state)
 • (B) Strategija (engl. strategy)
 • (B) Predložak (engl. template)
 • (B) Posjetitelj (engl. visitor)

Pregled svih 23 uzoraka dizajna prema GoF

The 23 Gang of Four Design Patterns

Izvor: Design Patterns Quick Reference, autor Jason McDonald (2007.)


Tvornica (1/5)

<?php

class Motor {
 // ...
}

class MotorFactory {
 public function create() : Motor {
  $motor = new Motor();
  return $motor;
 }
}

$motorFactory = MotorFactory();
$motor = $motorFactory->create();

Tvornica (2/5)

<?php

class Motor {}

class GasolineMotor extends Motor {}
class DieselMotor extends Motor {}
class ElectricMotor extends Motor {}

class Car {
 public Motor $motor;

 public function __construct() {
  $motor = new Motor();
 }
}

🙋 Pitanje: Što ćemo s različitim vrstama motora?


Tvornica (3/5)

<?php

class Car {}

class DieselCar extends Car {
 public Motor $motor;

 public function __construct() {
  $motor = new DieselMotor();
 }
}

class GasolineCar extends Car {
 // analogno
}

🙋 Pitanje: Možemo li napraviti bolji dizajn od ovog?


Tvornica (4/5)

<?php

class MotorFactory {
 string $type;

 public function create() : Motor {
  $motor = new $type();
  return $motor;
 }
}

$dieselMotorFactory = MotorFactory();
$dieselMotorFactory->type = "DieselMotor";

Tvornica (5/5)

<?php

class Car {
 public Motor $motor;

 public function __construct(MotorFactory $factory) {
  $motor = $factory->create();
 }
}

$car = new Car($dieselMotorFactory);

$electricMotorFactory = MotorFactory();
$electricMotorFactory->type = "ElectricMotor";
$bmwConceptI4 = new Car($electricMotorFactory);

Apstraktna tvornica (1/2)

class Game
 attr_accessor :title
 def initialize(title)
  @title = title
 end
end

class Rpg < Game
 def description
  puts "I am a RPG named #{@title}"
 end
end

class Arcade < Game
 def description
  puts "I am an Arcade named #{@title}"
 end
end

Apstraktna tvornica (2/2)

class GameFactory
 def create(title)
  raise NotImplementedError, "You should implement this method"
 end
end

class RpgFactory < GameFactory
 def create(title)
  Rpg.new title
 end
end

class ArcadeFactory < GameFactory
 def create(title)
  Arcade.new title
 end
end

Graditelj

# class Builder

class UserBuilder(Builder):

 def __init__(self):
  self._user_ = User()

 def user(self):
  user = self._user_
  self._user_ = User()
  return user

 def facebook_connection(self):
  self._user_.add_connection("Facebook")

 def google_connection(self):
  self._user_.add_connection("Google")

 def github_connection(self):
  self._user_.add_connection("Github")

Prototip (1/2)

<?php

class BlogArticle
{
 private $title;
 private $body;
 private $author;
 private $date;
 private $comments = [];

 public function __construct(string $title, string $body,
               Author $author)
 {
  $this->title = $title;
  $this->body = $body;
  $this->author = $author;
  $this->date = new \DateTime();
 }
}

Prototip (2/2)

<?php

class BlogArticle
{
 // ...

 public function __clone()
 {
  $this->title = "Copy of " . $this->title;
  $this->date = new \DateTime();
  $this->comments = [];
 }
}

Singleton

class Singleton:
 __instance = None

 @staticmethod
 def getInstance():
  if Singleton.__instance == None:
   Singleton()
  return Singleton.__instance

 def __init__(self):
  if Singleton.__instance != None:
   raise Exception("This class is a singleton!")
  else:
   Singleton.__instance = self

s1 = Singleton()
s2 = Singleton.getInstance()

# s1 == s2

Adapter

class WeatherForecast:
 def getTemperature(self, location, date_time):
  # returns F

 def getWindSpeed(self, location, date_time):
  # returns mph

class WeatherForecastAdapter:
 __forecast = None

 def __init__(self, forecast):
  self.__forecast = forecast

 def getTermperature(self, location, date_time):
  return (forecast.getTemperature(location, date_time) - 32) / 1.8

 def getWindSpeed(self, location, date_time):
  return forecast.getWindSpeed(location, date_time) * 1.609344

Most (1/5)

<?php

abstract class Article
{
 protected $renderer;

 public function __construct(Renderer $renderer)
 {
  $this->renderer = $renderer;
 }

 public function changeRenderer(Renderer $renderer): void
 {
  $this->renderer = $renderer;
 }

 abstract public function view(): string;
}

Most (2/5)

<?php

class Letter extends Article
{
 // ...
 public function view(): string
 {
  return $this->renderer->renderParts( /* ... */ );
 }
}

class JournalArticle extends Article
{
 // ...
 public function view(): string
 {
  return $this->renderer->renderParts( /* ... */ );
 }
}

Most (3/5)

<?php

interface Renderer
{
  public function renderTitle(string $title): string;

  public function renderTextBlock(string $text): string;

  public function renderImage(string $url): string;

  public function renderLink(string $url, string $title): string;

  public function renderHeader(): string;

  public function renderFooter(): string;

  public function renderParts(array $parts): string;
}

Most (4/5)

<?php

class HTMLRenderer implements Renderer
{
 public function renderTitle(string $title): string
 {
  return "<h1>$title</h1>";
 }

 public function renderTextBlock(string $text): string
 {
  return "<p>$text</p";
 }

 // ...
}

class PDFRenderer implements Renderer { /* ... */ }

Most (5/5)

<?php

class JSONRenderer implements Renderer
{
 // ...
}

class XMLRenderer implements Renderer
{
 // ...
}

Dekorator (1/3)

<?php

interface OpenerInterface {
 public function open() : void;
}

class Door implements OpenerInterface {
 public function open() : void {
  // opens the door
 }
}

class Window implements OpenerInterface {
 public function open() : void {
  // opens the window
 }
}

Dekorator (2/3)

<?php

class SmartDoor extends Door {
 public function open() : void {
  parent::open();
  $this->temperature();
 }
}

class SmartWindow extends Window {
 public function open() : void {
  parent::open();
  $this->temperature();
 }
}

🙋 Pitanje: Moramo li ponavljati nasljeđivanje za svaki pametni uređaj?


Dekorator (3/3)

<?php

class SmartOpener implements OpenerInterface {
 private $opener;

 public function __construct(OpenerInterface $opener) {
  $this->opener = $opener;
 }
 public function open() : void {
  $this->opener->open();
  $this->temperature();
 }
}

$door = new Door();
$window = new Window();

$smartDoor = new SmartOpener($door);
$smartWindow = new SmartOpener($window);

Fasada (1/2)

class DatabaseConnection:
 def query(self, data) -> str:
  # ...

class CacheConnection:
 def is_available(self, data) -> str:
  # ...

 def get(self, data) -> str:
  # ...

Fasada (2/2)

class Facade:
 def __init__(self, databaseConnection: DatabaseConnection,
        cacheConnection: CacheConnection) -> None:
  self._databaseConnection = databaseConnection or DatabaseConnection()
  self._cacheConnection = cacheConnection or CacheConnection()

 def operation(self, data) -> str:
  if self._cacheConnection.is_available(data):
   return self._cacheConnection.get(data)
  else
   return self._databaseConnection.query(data)

if __name__ == "__main__":
 databaseConnection = DatabaseConnection()
 cacheConnection = CacheConnection()
 facade = Facade(databaseConnection, cacheConnection)
 # data ...
 facade.get(data)

Opunomoćenik (1/3)

<?php

interface DataRetriever
{
 public function retrieve(string $data): string;
}

class DatabaseRetriever implements DataRetriever
{
 private $dbConnection;

 public function retrieve(string $data): string
 {
  return $dbConnection->query($data);
 }
}

Opunomoćenik (2/3)

<?php

class CachingRetriever implements DataRetriever
{
 private $databaseRetriever;
 private $cache = [];

 public function __construct(DatabaseRetriever $databaseRetriever)
 {
   $this->databaseRetriever = $databaseRetriever;
 }
}

Opunomoćenik (3/3)

<?php

class CachingRetriever implements DataRetriever
{
 // ...

 public function retrieve(string $data): string
 {
  if (isset($this->cache[$data])) {
   return $this->cache[$url];
  }

  $result = $this->databaseRetriever->retrieve($url);
  $this->cache[$url] = $result;
  return $result;
 }
}

Lanac odgovornosti (1/2)

class Handler:
 _next_handler = None

 def set_next(self, handler):
  self._next_handler = handler
  return handler

 def handle(self, request):
  if self._next_handler:
   return self._next_handler.handle(request)

  return None

Lanac odgovornosti (2/2)

class FTPDownloader(Handler):
 def handle(self, request):
  if request.startswith("ftp://"):
   # ...
  else:
   return super().handle(request)


class HTTPDownloader(Handler):
 def handle(self, request) -> str:
  if request.startswith("http://") or request.startswith("https://"):
   # ...
  else:
   return super().handle(request)

Naredba

import { exec } from 'child_process';

interface Command {
 execute(): void;
}

class ImageMagickCommand implements Command {
 private parameters;
 constructor(parameters) {
  this.parameters = parameters;
 }

 execute() {
  exec('imagemagick ' + parameters, (err, stdout, stderr) => {
   /* ... */
  });
 }
}

myCommand = ImageMagickCommand('-crop 32x32+16+16 image.png');

Interpreter

exec("""for i in range(10):\n  print('Hello world!')""")
result = eval("5 + 2 * a")

Iterator (1/2)

class Iterator
 attr_accessor :reverse
 private :reverse

 attr_accessor :collection
 private :collection

 def initialize(collection, reverse = false)
  @collection = collection
  @reverse = reverse
 end

 def each(&block)
  return @collection.reverse.each(&block) if reverse

  @collection.each(&block)
 end
end

Iterator (2/2)

class ArticlesCollection
 attr_accessor :collection
 private :collection

 def initialize(collection = [])
  @collection = collection
 end

 def iterator
  Iterator.new(@collection)
 end

 def reverse_iterator
  Iterator.new(@collection, true)
 end

 def add_item(item)
  @collection << item
 end
end

Posrednik (1/2)

interface ArticleRetriever {
 getArticle(id: number): void;
}

class DatabaseArticleRetriever implements ArticleRetriever {
 public getArticle(id: number): void {
  /* ... */
 }
}

Posrednik (2/2)

class Proxy implements ArticleRetriever {
 private articleRetriever: ArticleRetriever;

 constructor(articleRetriever: ArticleRetriever) {
  this.articleRetriever = articleRetriever;
 }

 public getArticle(id: number): void {
  if (this.isValid(id)) {
   this.realSubject.request(id);
  }
 }

 private isValid(id: number): boolean {
  /* ... */
 }
}

Promatrač

function Order() {
 this.observers = [];
}
Order.prototype = {
 subscribe: function(fn) {
  this.observers.push(fn); },
 unsubscribe: function(fn) {
  this.observers = this.observers.filter(
   function(item) {
    if (item !== fn) {
     return item;
  }}); },
 fire: function() {
  this.observers.forEach(
   function(fn) {
    fn.call();
  }); }
}

Stanje

<?php

class Ad {
 private string $state;

 public function publish() {
  switch ($state) {
   case "draft":
    $state = "moderation";
    break;
   case "moderation":
    if ($currentUser.isModerator()) {
     $state = "published";
    }
    break;
   case "published":
    break;
 }
}

Strategija

class MapRouter
 def do_routing(start, end)
  raise NotImplementedError,
     "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end
end

class OSRMMapRouter < MapRouter
 def do_routing(start, end)
  # ...
 end
end

class GraphHopperMapRouter < MapRouter
 def do_routing(start, end)
  # ...
 end
end

Primjeri primjene uzoraka dizajna

🙋 Pitanje: Koje uzorke dizajna koriste navedeni programi, okviri i biblioteke?


Model, pogled i upravitelj (1/3)

Engl. model-view-controller, kraće MVC. Prema Wikipediji:

 • uzorak softverskog dizajna koji se obično koristi za razvoj grafičkih korisničkih sučelja
 • dijeli povezanu programsku logiku na tri međusobno povezana elementa
 • odvaja unutarnji prikaz informacija od načina na koji se informacije prezentiraju korisniku i prihvaćaju korisnički unosi

Model, view, controller, and user bg 95% right:45%


Model, pogled i upravitelj (2/3)

Koristi se kod razvoja:

Model, view, controller, and user bg 95% right:55%


Model, pogled i upravitelj (3/3)

Prema Wikipediji:

 • Model je središnja komponenta uzorka, neovisna o korisničkom sučelju
 • Pogled je bilo koji prikaz informacija kao što su grafikon, dijagram ili tablica; mogući su višestruki prikazi istih podataka
 • Kontroler prihvaća ulaz i pretvara ga u naredbe za model ili pogled

Interakcija komponenata:

 • Model upravlja podacima aplikacije. Prima korisnički unos od kontrolera.
 • Pogled prikazuje prezentaciju modela u određenom obliku.
 • Kontroler reagira na korisnički unos i interagira s objektima podatkovnog modela. Kontroler prima ulaz, po želji ga potvrđuje i zatim prosljeđuje ulaz modelu.

Model, pogled i adapter

Engl. model-view-adapter, kraće MVA. Prema Wikipediji:

 • za razliku od MVC-a, spaja linearno model i pogled putem adaptera
 • model ne komunicira s pogledom osim preko adaptera
 • model ne zna koji pogledi postoje
 • pogled ne zna koji modeli postoje

Model, view, and adapter bg 95% right:45%


Model, pogled i prezenter

Engl. model-view-presenter, kraće MVP. Prema Wikipediji:

 • MVP je derivat MVC-a, prezenter zamjenuje kontroler
 • pogled je pasivan element
 • prezenter sadrži svu prezentacijsku logiku

Model, view, and presenter bg 70% right:40%


Model, pogled i pogled modela

Engl. model-view-viewmodel, kraće MVVM. Prema Wikipediji:

 • pogled modela je sličan kao prezenter, ali ne koristi pogled izravno
 • pogled koristi osvježava svojstva pogleda modela korištenjem bindera

Model, view, and viewmodel


MVC, MVA, MVP i MVVM

 • u suštini vrlo slični, razlike među njima nisu velike
  • lako je prijeći iz jednog od pristupa u drugi
 • odabir pristupa uglavnom vršimo odabirom okvira u kojem radimo
  • vještina rada u jednom MVC okviru je prenosiva u drugi MVC okvir, npr. iz ASP.NET MVC u Ruby on Rails ili Laravel

Primjena uzoraka dizajna u razvoju softvera

Uzorci dizajna koriste se po potrebi. Primjerice:

 • okvir u kojem je vaša aplikacija napravljena može biti MVC,
 • možete iskoristiti adapter za pozivanje neke biblioteke čiji API ne paše,
 • za stvaranje objekata na temelju modela možete koristiti apstraktnu tvornicu
 • u kontroleru možete iskoristiti promatrača u radu s modelima
 • itd.

Author: Vedran Miletić