Preskoči na sadržaj

Faktori razvoja web aplikacija

doc. dr. sc. Vedran Miletić, vmiletic@inf.uniri.hr, vedran.miletic.net

Fakultet informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci, akademska 2021./2022. godina


Finding a good reason for not doing a good job can be a full time job bg 95% left

Svakodnevne isprike

Izvor: Everyday Excuses (MonkeyUser, 22nd October 2019)


Web sjedište The Twelve-Factor App


1. faktor: Baza izvornog koda (Codebase)

🙋 Pitanje: Slijede li ovaj faktor:


2. faktor: Zavisnosti (Dependencies, 1/2)

Sustavi upravljanja zavisnostima:


2. faktor: Zavisnosti (2/2)

🙋 Pitanje: Slijede li ovaj faktor:


3. faktor: Konfiguracija (Configuration)

🙋 Pitanje: Slijede li ovaj faktor:


4. faktor: Prateće usluge (Backing services)

🙋 Pitanje: Slijede li ovaj faktor:


5. faktor: Izgradnja, objava, pokretanje (Build, release, run)

🙋 Pitanje: Slijede li ovaj faktor:


6. faktor: Procesi (Processes)

🙋 Pitanje: Slijede li ovaj faktor:

  • neke od ranije spomenutih web aplikacija (što biste gledali?)
  • studentski projekti

7. faktor: Povezivanje na vrata (Port binding)

🙋 Pitanje: Slijede li ovaj faktor:


8. faktor: Konkurentnost (Concurrency)

🙋 Pitanje: Slijede li ovaj faktor:


9. faktor: Jednokratna upotreba (Disposability)

🙋 Pitanje: Slijede li ovaj faktor:


test bg 68% left

Mjeri dvaput, reži jednom

Izvor: Measure Twice, Cut Once (MonkeyUser, 15th June 2021)


10. faktor: Paritet razvoja/produkcije (Dev/prod parity)

🙋 Pitanje: Slijede li ovaj faktor:


11. faktor: Zapisnici (Logs)

🙋 Pitanje: Slijede li ovaj faktor:


12. faktor: Administrativni procesi (Administrativni procesi)

🙋 Pitanje: Slijede li ovaj faktor:


Umjesto zaključka

Author: Vedran Miletić