Preskoči na sadržaj

Upravljanje dokumentacijom računalnih sustava i mreža

Kako sistemaš radi s mnogo različitih skupova usluga na stvarnim i virtualnim strojevima, često u više različitih konfiguracija, potrebno je održavati dokumentaciju koja opisuje specifičnosti instalacije i konfiguracije postojećih sustava.

Tehnološka rješenja

Za održavanje dokumentacije mogu se koristiti programi za obradu teksta kao što su LibreOffice Writer i Microsoft Word. Kako takvi alati imaju vrlo složene i upitno prenosive formate za pohranu podataka, bolja je praksa koristiti neki od wikija ili generatora statičkih web sjedišta zasnovanih na jednostavnim i svima čitljivim formatima označavanja običnog teksta. Primjerice, među wikijima je osobito popularan DokuWiki zato što ne zahtijeva korištenje sustava za upravljanje bazom podataka.

Oblikovanje teksta

Bez obzira na wiki ili generator, tri se načina oblikovanja teksta vrlo često koriste: Markdown, reStructuredText i AsciiDoc.

Markdown

Kod Markdowna se najčešće koristi varijanta koje je razvio GitHub za pisanje prijava grešaka, komentara i drugog teksta. Postoje i druge varijante, među kojima je jedna od popularnijih Python-Markdown, korištena unutar sustava za izradu dokumentacije MkDocs.

Primjerice, MkDocs i tema Material for MkDocs se koriste za proizvodnju ovog web sjedišta te dokumentacije rubnog usmjerivača Traefik, web okvira FastAPI i skupa proširenja PyMdown Extensions za Python-Markdown.

Za rad s dokumentacijom koristit ćemo Markdown i online uređivač HackMD ili desktop uređivač Visual Studio Code.

Zadatak

Unutar Visual Studio Codea instalirajte proširenje markdownlint (DavidAnson.vscode-markdownlint). Stvorite novi Markdown dokument, a zatim pronađite način da izazovete barem pet različitih upozorenja od strane markdownlinta kršenjem stilskih pravila tekstom u dokumentu.

reStructuredText

Kod reStructuredTexta se najčešće koristi proširenje koje nudi Sphinx, popularni generator dokumentacije inicijalno namijenjen za dokumentaciju programskog jezika Python, a kasnije uopćen.

Primjerice, Sphinx i tema Read the Docs se koriste za proizvodnju dokumentacije programskog jezika za implementaciju pametnih ugovora Solidity i jezgre operacijskog sustava Linux, a isti alat i tema Furo za proizvodnju dokumentacije simulatora molekulske dinamike GROMACS.

AsciiDoc

AsciiDoc se najčešće koristi putem generatora dokumentacije Asciidoctor i Antora.

Primjerice, Asciidoctor se koristi za proizvodnju dokumentacije operacijskog sustava FreeBSD, a Antora za proizvodnju dokumentacije operacijskog sustava Fedora Linux.

Crtanje dijagrama

Za crtanje dijagrama najčešće se koriste Mermaid i Graphviz.

Mermaid

Mermaid je sustav za crtanje dijagrama i grafova čija je sintaksa inspirirana Markdownom. Temeljen je na JavaScriptu pa omogućuje dinamičko stvaranje i promjenu dijagrama. Unutar Markdown dokumenta, kodom

``` mermaid
graph LR;
  LB[balanser opterećenja] --> WS1[web poslužitelj 1];
  LB[balanser opterećenja] --> WS2[web poslužitelj 2];
  WS1[web poslužitelj 1] --> DB[sustav za upravljanje bazom podataka];
  WS2[web poslužitelj 2] --> DB[sustav za upravljanje bazom podataka];
  WS1[web poslužitelj 1] --> cache[sustav za predmemoriju];
  WS2[web poslužitelj 2] --> cache[sustav za predmemoriju];
```

se navodi prikaz dijagrama oblika

graph LR;
  LB[balanser opterećenja] --> WS1[web poslužitelj 1];
  LB[balanser opterećenja] --> WS2[web poslužitelj 2];
  WS1[web poslužitelj 1] --> DB[sustav za upravljanje bazom podataka];
  WS2[web poslužitelj 2] --> DB[sustav za upravljanje bazom podataka];
  WS1[web poslužitelj 1] --> cache[sustav za predmemoriju];
  WS2[web poslužitelj 2] --> cache[sustav za predmemoriju];

U službenoj dokumentaciji moguće je pronaći više detalja oko podržanih vrsti dijagrama i sintakse kojom se navode. Za isprobavanje i brzi pregled nacrtanih dijagrama može se koristiti Mermaid Live Editor.HackMD integrira podršku za Mermaid, a za Visual Studio Code moguće je koristiti Markdown Preview Mermaid Support.

Vrijedi dodati i da ranije spomenuta tema Material for MkDocs integrira podršku za Mermaid.

Zadatak

Modificirajte primjer dijagrama tako da ima uključuje još jedan web poslužitelj i sustav za slanje elektroničke pošte.

Graphviz

Graphviz je softverski alat otvorenog koda za vizualizaciju grafova i može se koristiti za izradu različitih vrsta dijagrama koji prikazuju strukturu i način rada računalnih sustava i mreža. Grafovi se navode u obliku čistog teksta u jeziku DOT. Primjerice, graf koji opisuje infrastrukturu namijenjenu za izvođenje web aplikacije može biti oblika:

digraph struktura_sustava {
  "balanser opterećenja" -> "web poslužitelj 1";
  "balanser opterećenja" -> "web poslužitelj 2";
  "web poslužitelj 1" -> "sustav za upravljanje bazom podataka";
  "web poslužitelj 2" -> "sustav za upravljanje bazom podataka";
  "web poslužitelj 1" -> "sustav za predmemoriju";
  "web poslužitelj 2" -> "sustav za predmemoriju";
}

Više detalja o mogućnostima jezika nalazi se u dijelu Attributes u službenoj dokumentaciji, a o načinu prikaza grafa u dijelu Layout Engines.

Spremimo li zapis grafa u datoteku struktura-sustava.dot, pretvorbu u SVG i PNG izvodimo naredbama:

$ dot -Tsvg -o struktura-sustava.svg struktura-sustava.dot
$ dot -Tpng -o struktura-sustava.png struktura-sustava.dot

Više detalja o korištenju naredbenog retka moguće je pronaći u dijelu Command Line u službenoj dokumentaciji, a o podržanim izlaznim formatima u dijelu Output Formats.

Stilska pravila

Kod pisanja interne dokumentacije vrijedi slijediti nekoliko pravila.

 • Nije potrebno pisati općenite informacije koje pišu u službenoj dokumentaciji softvera koji se koristi, npr. sve parametre pojedine naredbe ili sve dozvoljene vrijednosti neke varijable u konfiguracijskoj datoteci. Specifične informacije, npr. značenje konfiguracijske naredbe koja se koristi ili razlog za korištenje određene vrijednosti određenog parametra, svakako treba zapisati. Službena dokumentacija će vrlo vjerojatno biti dostupna tijekom čitavog životnog ciklusa softvera.
 • Potrebno je zapisati upute za instalaciju i konfiguraciju preuzete s nekog foruma, bloga, društvene mreže, web sjedišta o tehnologiji ili sl. Moguće je da te stranice prestanu biti dostupne tijekom životnog ciklusa softvera.

  • Specifično, u slučaju da su upute dane u video formatu, dobro ih je prepisati u tekstualni za lakše kasnije pregledavanje.
 • Dobra struktura dokumentacije je opis -- naredbe -- opis -- naredbe -- opis -- sadržaj (dijela) konfiguracijske datoteke -- ..., gdje se prvo navede što naredbe ili konfiguracija rade, a zatim ih se napiše kao blok koda da ih se kasnije može lakše pregledavati i kopirati.

 • Zaporke se ne čuvaju u internoj dokumentaciji, već u specifičnim alatima kao što su KeePassXC, KeePass i Bitwarden.
 • Imena domaćina, IP adrese i slični podaci mogu se čuvati u internoj dokumentaciji, ali treba paziti da interna dokumentacija ostane interna. U slučaju da se dijelovi dokumentacije prerađuju za javnu objavu, imena i adrese treba zamijeniti generičkima.
 • Promjene u tekstu treba čuvati u nekom sustavu za upravljanje verzijama.

Dokumentiranje u vježbanju sistemašenja

(Napisano prema 4. epizodi podcasta 2.5 Admins nazvanoj Zooming from pets to cattle, 22. i 23. minuti gdje Allan Jude govori kako postati sistemaš.)

Dokumentiranje je neizostavni dio učenja sistemašenja. Kad učite biti sistemaš, učite kroz rad (instalaciju operacijskih sustava, postavljanje određenih datotečnih sustava na određene medije za pohranu podataka, konfiguriranje određenih mrežnih usluga i sl.) i istovremeno dokumentirate što radite.

Kad ste gotovi, izbrišete sve što ste upravo postavili i po svojoj dokumentaciji ponovite postupak. Ako je postupak savršeno ponovljiv po dokumentaciji koju ste napisali bez da morate ručno razmišljati o dodatnim koracima koji ne pišu i gledati ostale izvore informacija, izvrsno. Ako nije, dopunite dokumentaciju i ponovite postupak.

Author: Vedran Miletić