Preskoči na sadržaj

Automatizacija zadaća operacijskog sustava

Systemd timer

 • za automatizaciju obavljanja pojedinih zadaća u skladu sa određenim vremenskim rasporedom možemo koristeći systemd jedinke vrste mjerač vremena (engl. timer)
 • sve postojeće mjerače vremena na sustavu i njihova stanja možemo ispisati naredbom systemctl list-timers
 • svaki mjerač vremena se sastoji od dvije datoteke koje se nalaze u direktoriju /ect/systemd/system:
  • datoteka USLUGA.timer, definira vremensku ovisnost ili vrijeme pokretanja naše usluge
  • datoteka USLUGA.service, definira samu uslugu ili naredbe za pokrenuti
 • za definirani mjerač vremena USLUGA.timer mora posojati i usluga istog imena USLUGA.service, u suprotnom vidjeti savjet na dnu stranice

Hint

Kroz sve primjere koristimo USLUGA kao naziv našeg para mjerača vremena i systemd usluge. Za vašu primjenu taj naziv će biti drugačiji.

 • omogućavanje i pokretanje mjerača vremena vršimo uz pomoć systemctl alata kao i za sve ostale vrste jedinki:
  • systemctl enable USLUGA.timer
  • systemctl disable USLUGA.timer
  • systemctl start USLUGA.timer
  • systemctl stop USLUGA.timer

Hint

Predefinirani sistemski mjerač vremenai se nalaze u direktoriju /usr/lib/systemd/system. Njih nećemo mijenjati, već ćemo u slučaju potrebe napraviti kopije u direktoriju /etc/systemd/system i svoje promjene izvoditi na kopijama.

Zadatak

Ispišite sve aktivne mjerače vremena na sustavu i pronađite njihove definicijske datoteke.

Struktura systemd.timer datoteka

 • datoteka USLUGA.timer se mora nalaziti u direktoriju /etc/systemd/system i biti sljedećeg oblika:

  [Unit]
  Description=Moja vremenski ovisna usluga
  
  [Timer]
  # ...
  
  [Install]
  WantedBy=timers.target
  
 • mjerači vremena mogu biti dvije vrste:

  • relativno na neki događaj
  • definirani za specifično vrijeme
 • ovisno od koje je vrste definirani mjerač vremena, pod sekcijom [Timer] definiramo drugačije stavke, u našem primjeru to je na mjestu # ...
 • svaka stavka se definira na način da ide ime stavke, znak za jednako, te vrijednost koju dodijeljujemo toj stavci
 • ne postoji razmak oko znaka jednakosti
 • stavke za mjerač vremena definiran relativno na neki događaj, moguće ih je kombinirati više:
  • OnActiveSec -- relativno na vrijeme pokretanja samog mjerača vremena
  • OnBootSec -- relativno na vrijeme pokretanja operacijskog sustava
  • OnStartupSec -- relativno na pokretanje procesa systemd
  • OnUnitActiveSec -- relativno na vrijeme zadnjeg pokretanja jedinke koju pokreće ovaj mjerač vremena
  • OnUnitInactiveSec -- relativno na vrijeme zadnjeg kraja rada jedinke koju pokreće ovaj mjerač vremena
 • relativna vremena definiramo na način da kombiniramo vremenske jedinice, primjer:
  • 1h 20m
  • 5 s
 • stavke za mjerač vremena definiran za specifično vrijeme:
  • OnCalendar
 • specifična vremena možemo definirati generički ili specifično vrijednostima:
  • hourly, daily, weekly, monthly,
  • 2003-03-05 05:40

Hint

Za više detalja o načinima specificiranja vremena pogledajte u man stranici systemd.timer(5) (naredba: man 5 systemd.timer).

Zadatak

Iz datoteka mjerača vremena koje ste pronašli u prethodnom zadatku pročitajte i odredite koje usluge pokreću, koje su vrste ti mjerači vremena i u kojim vremenima pokreću te datoteke.

 • primjer:

  [Unit]
  Description=Primjer mjerača vremena
  
  [Timer]
  OnCalendar=hourly
  Unit=NEKADRUGAUSLUGA.service
  
  [Install]
  WantedBy=timers.target
  

Struktura pripadnih systemd.service datoteka

 • datoteka USLUGA.service se mora nalaziti u /etc/systemd/system
 • struktura datoteke je opisana u prethodnom poglavlju
 • razlika između datoteke USLUGA.service za korištenje mjerača vremena od tipične systemd datoteke usluge je u:

  • datoteka USLUGA.service za mjerač vremena ne sadrži sekciju [Install]
  • uslugu za mjerač vremena nije potrebno omogućiti niti pokretati sa systemctl, omogućujemo i pokrećemo jedinku USLUGA.timer umjesto toga
 • primjer:

  [Unit]
  # ...
  
  [Service]
  # ...
  

Hint

U slučaju da USLUGA.timer i DRUGAUSLUGA.service datoteke nemaju isti naziv jedinke, potrebno je u datoteci USLUGA.timer pod sekcijom [Timer] eksplicitno navesti na koju jedinku se odnosi dodavanjem stavke Unit=DRUGAUSLUGA.service.

Zadatak

Izradite vlastiti mjerač vremena koji se sastoji od systemd usluge i mjerača vremena, čija je svrha svakih 2 minute pokrenuti naredbu date >> /root/datoteka.

Author: Luka Vretenar, Vedran Miletić