Preskoči na sadržaj

Upravljanje uslugama operacijskog sustava

 • moderni operacijski sustavi bazirani na jezgri Linux koriste systemd za upravljane procesima, specifično pokretanje usluga kod podizanje sustava
  • relativno novi alat, razvoj započeo Lennart Poettering 2010. godine tekstom Rethinking PID 1
  • koristi značajke specifične za Linux jezgru kao što su kontrolne grupe (engl. control groups, cgroups), signalfd, epoll i druge
  • radi puno više od običnog sustava za baratanje uslugama: praćenje događaja i stvaranje zapisnika, konfiguracija lokalnih i regionalnih postavki, konfiguracija datuma i vremena, konfiguracija mreže, konfiguracija DNS-a, praćenje zauzueća memorije i drugo
   • prema autoru, cilj je spriječiti fragmentaciju (koju autor politički nekorektno naziva "balkanizacijom") Linuxa sučelja, unificirati način rada između različitih distribucija i precizno definirati što Linux jest
  • predmet brojnih debata, kritika i inženjerskih šala
 • najpopularniji prethodno korišteni sustav te vrste sysvinit izlazi iz prakse i vrijedan je samo spomena; postoji šalabahter za prebacivanje između ta dva sustava

Systemd ekosustav

Skup programa koji se naziva systemd zapravo sadrži veći broj međusobno povezanih i donekle neovisnih alata, od kojih su najznačajniji:

 • systemd init proces, to je prvi proces koji pokreće jezgra Linux nakon učitavanja i on je zadužen za pokretanje i upravljanje životnim vijekom drugih procesa
 • systemd usluga, koje su datoteke za definiranje zahtjeva, redoslijeda i instrukcija za pokretanje ostalih procesa potrebnih za rad sustava
 • alata systemctl, za pregled i upravljanje stanjima definiranih usluga
 • alata journalctl, za pregled sustavskih događaja i događaja vezanih za pojedinu uslugu

Zadatak

Proučite na systemdovim stranicama na freedesktop.org-u dio Spelling koji govori o imenovanju alata, a zatim pokušajte objasniti zašto se osnovni alat za upravljanje systemd-om naziva systemctl.

Pokretanje sustava

Pokretanje sustava razlikuje se u situaciji kada se koristi SysVinit od situacije kada se koristi Systemd.

Pokretanje sustava korištenjem SysVinita

 • init (naredba init) pokreće usluge na operacijskom sustavu
  • BSD-style vs. SysV-style
  • razina pokretanja (engl. runlevel) opisuje stanje računala
   • sastoji se od usluga (engl. services)
   • razine 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, S/s
   • naredba telinit postavlja razinu pokretanja na zadanu
  • rezervirane razine
   • 0 -> isključivanje računala (engl. halt)
   • 1 -> jednokorisnički način rada (engl. single-user mode) u kojem se može prijaviti samo root korisnik
   • 6 -> ponovno pokretanje računala (engl. reboot)
  • najčešće se koriste razine pokretanja 3 i 5, razina pokretanja 4 se ne koristi

Kada se za init koristi SysVinit vrijedi:

 • razina je definirana :initdefault: u /etc/inittab
 • usluge su u /etc/init.d/
 • ostale naredbe su u /etc/rc.local
 • poveznice na usluge po razinama pokretanja su u /etc/rc[0123456].d/

Zadatak

 • Pokreće li se usluga apache2 u razinama pokretanja 1, 2 i 3?
 • Pokreće li se usluga postgresql prije ili nakon procesa exim4 u razinama pokretanja 3 i 5?

Systemd jedinka cilja pokretanja

Systemd jedinka (engl. unit) je konfiguracijska datoteka koja se koristi za implementaciju usluga i ciljeva pokretanja:

 • usluge koje pokreću procese demone definirane su *.service datotekama,
 • ciljevi pokretanja definirani su *.target datotekama.

Alat systemd podiže sustav u predefinirani cilj koji se sastoji od određenih pokrenutih usluga. Predefinirani ciljevi pokretanja su:

 • poweroff.target (pandan SysV runlevel0')
 • reboot.target (pandan SysV runlevel6)
 • multi-user.target (pandan SysV runlevel[234])
 • graphical.target (pandan SysV runlevel5)
 • rescure.target (pandan SysV runlevel1)
 • emergency.target

U općem slučaju systemd podiže sustav u stanje default.target koji tipično pokazuje na graphical.target. Sustav će se pokrenuti do grafičkog sučelja i omogućiti prijavu preko istog samo ako je na njemu prisutan neki od upravitelja prikaza kao što su Simple Desktop Display Manager (SDDM) i GNOME Display Manager (GDM).

Maredbom systemctl isolate TARGET moguće je prebaciti sustav u željeni cilj pokretanja.

Zadatak

Provjerite koji je cilj pokretanja trenutno aktivan na sustavu. Prebacite se u cilj pokretanja multi-user.target, a zatim usporedite popis procesa. Prebacite se u cilj pokretanja reboot.target da provjerite radi li ono što očekujete.

 • sve konfiguracijske datoteke i datoteke koje opisuju usluge se nalaze u direktorijima /lib/systemd i /etc/systemd
  • systemd prvo traži datoteku u /lib/systemd, a onda u /etc/systemd, što omogućuje nadjačavanje sustavske verzije datoteke u /lib/systemd s vlastitom, prilagođenom verzijom u /etc/systemd
  • specijalno, usluge se nalaze u direktorijima /lib/systemd/system i /etc/systemd/system

Hint

Podsjetimo se da već desetak godina većina distribucija Linuxa spaja prvi i drugi nivo hijerarhije datotečnog sustava, odnosno da su direktoriji /bin, /lib (/lib64) i /sbin samo simboličke poveznice na /usr/bin, /usr/lib (/usr/lib64) i /usr/sbin. Posljedično, putanje /lib/systemd/system i /usr/lib/systemd/system su ekvivalentne.

Zadatak

Instalirajte Apache ga nemate već instaliranog. Apachejeva usluga naziva se http.service; prvo pronađite tu datoteke na datotečnom sustavu, a zatim je kopirajte na mjesto na kojem ćete je moći uređivati tako da systemd koristi uređenu verziju, a izvorna verzija ostane sačuvana drugdje na datotečnom sustavu.

Upravljanje pojedinom uslugom

Baratanje pojedinom uslugom razlikuje se u situaciji kada se koristi SysVinit od situacije kada se koristi Systemd.

Upravljanje uslugom korištenjem SysVinita

 • /etc/init.d/usluga start pokreće uslugu, ekvivalentno service usluga start
 • /etc/init.d/usluga stop zaustavlja uslugu, ekvivalentno service usluga stop
 • /etc/init.d/usluga status ispisuje stanje usluge, ekvivalentno service usluga status
 • naredba service --status-all prikazuje status svih usluga

Zadatak

 • Provjerite status usluga ntpd i ntpdate, a zatim ih zaustavite i ponovno pokrenite.
 • Naredba netstat -a daje, između ostalog, popis otvorenih lokalnih portova (konekcije u stanju LISTEN). Otkrijte koje su to usluge u našem slučaju. Ima li ntpd u popisu nakon zaustavljanja daemona?

Zadatak

Iskoristite yum da bi instalirali vsftpd, a zatim ga pokrenite. Iskoristite ftp dostupan na računalu na kojem radite da bi se povezali na poslužitelj (sama prijava vam neće raditi; to zasad zanemarite).

Systemd naredba systemctl

 • pregled stanja pojedine usluge USLUGA možemo izvršiti naredbom systemctl status USLUGA
 • upravljati stanjem usluge USLUGA možemo slijedećim naredbama:
  • systemctl start USLUGA
  • systemctl stop USLUGA
  • systemctl restart USLUGA
  • systemctl reload USLUGA

Pregled svih praćenih usluga i njihovih stanja se vrši pokretanjem alata systemctl.

Zadatak

Pronađite dva poslužiteljska programa (izuzev Apacheja) po želji iz Category:Servers na ArchWikiju. Instalirajte ih i isprobajte mogu li se pokrenuti i zaustaviti.

Upravljanje uslugama pojedinog cilja pokretanja

Baratanje uslugama cilja ili razine pokretanja razlikuje se u situaciji kada se koristi SysVinit od situacije kada se koristi Systemd.

Upravljanje uslugama citalja pokretanja korištenjem SysVinita

 • naredba chkconfig omogućuje da se uključuje ili isključuje pojedine usluge u pojedinim razinama pokretanja
 • chkconfig --list usluga ispisuje jesu li usluge uključene ili isključene u pojedinim razinama pokretanja
 • chkconfig usluga on --level 2345 uključuje uslugu za pokretanje u razinama 2, 3, 4 i 5
 • chkconfig usluga off --level 01 isključuje uslugu za pokretanje u razinama 0 i 1

Zadatak

Uključite uslugu vsftpd u runlevelima 3, 4 i 5.

Upravljanje uslugama citalja pokretanja korištenjem Sytemda

 • usluge koji žele biti pokrenute u određenom cilju pokretanja moraju o istome ovisiti
 • systemctl enable uključuje pokretanje usluge u nivoima navedenim u dijelu [Install] pod WantedBy=
 • systemctl disable isključuje pokretanje usluge

Systemd jedinka usluge

Usluge su implementirane kao service units, npr. acpid.service, sshd.service. Detaljnu specifikaciju moguće je pronaći u man stranici systemd.service(5).

Zadatak

Uredite Apachejevu systemd uslugu tako da opis umjesto Apache Web Server bude Apache HTTP Server i da se pokreće tek nakon što se računalo poveže na internet (uputa: provjerite popis ciljeva i pronađite cilj koji to osigurava).

Author: Luka Vretenar, Vedran Miletić