Preskočite na sadržaj

Upravljanje uslugama operacijskog sustava

 • moderni operacijski sustavi bazirani na Linux jezgri koriste systemd za upravljane procesima i podizanje sustava

 • najpopularniji prethodno korišteni sustav te vrste sysvinit izlazi iz prakse i vrijedan je samo spomena; postoji šalabahter za prebacivanje između ta dva sustava

Systemd ekosustav

 • systemd ekosustav sadrži veći broj međusobno povezanih i donekle neovisnih alata, od kojih su najznačajniji:

  • systemd init procesa, to je prvi proces koji pokreće Linux jezgra nakon učitavanja i on je zadužen za pokretanje i upravljanje životnim vijekom drugih procesa
  • systemd usluga, datoteka koje definiraju zahtjeve, redoslijed i instrukcije za pokretanje ostalih procesa potrebnih za rad sustava
  • systemctl alata, za pregled i upravljanje stanjima definiranih usluga
  • journalctl alata, za pregled sistemskih događaja i događaja vezanih za pojedinu uslugu

Zadatak

Proučite na systemdovim službenim stranicama dio o imenovanju alata, a zatim proučite objavu na autorovom blogu koja govori o tome kako systemd pomaže u sprječavanju balkanizacije Linuxa aplikacijskih programskih sučelja.

Pokretanje sustava

Pokretanje sustava razlikuje se u situaciji kada se koristi SysVinit od situacije kada se koristi Systemd.

Pokretanje sustava korištenjem SysVinita

 • init (naredba init) pokreće usluge na operacijskom sustavu

  • BSD-style vs. SysV-style
  • razina pokretanja (engl. runlevel) opisuje stanje računala

   • sastoji se od usluga (engl. services)
   • razine 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, S/s
   • naredba telinit postavlja razinu pokretanja na zadanu
  • rezervirane razine

   • 0 -> isključivanje računala (engl. halt)
   • 1 -> jednokorisnički način rada (engl. single-user mode) u kojem se može prijaviti samo root korisnik
   • 6 -> ponovno pokretanje računala (engl. reboot)
  • najčešće se koriste razine pokretanja 3 i 5, razina pokretanja 4 se ne koristi

Kada se za init koristi SysVinit vrijedi:

 • razina je definirana :initdefault: u /etc/inittab
 • usluge su u /etc/init.d/
 • ostale naredbe su u /etc/rc.local
 • poveznice na usluge po razinama pokretanja su u /etc/rc[0123456].d/

Zadatak

 • Pokreće li se usluga apache2 u razinama pokretanja 1, 2 i 3?
 • Pokreće li se usluga postgresql prije ili nakon procesa exim4 u razinama pokretanja 3 i 5?

Systemd jedinka cilja pokretanja

Systemd jedinka (engl. unit) je konfiguracijska datoteka koja se koristi za implementaciju usluga i ciljeva pokretanja:

 • usluge koje pokreću procese demone definirane su *.service datotekama,
 • ciljevi pokretanja definirani su *.target datotekama.

Alat systemd podiže sustav u predefinirani cilj koji se sastoji od određenih pokrenutih usluga. Predefinirani ciljevi pokretanja su:

 • poweroff.target (pandan SysV runlevel0')
 • reboot.target (pandan SysV runlevel6)
 • multi-user.target (pandan SysV runlevel[234])
 • graphical.target (pandan SysV runlevel5)
 • rescure.target (pandan SysV runlevel1)
 • emergency.target

U općem slučaju systemd podiže sustav u stanje default.target koji tipično pokazuje na graphical.target.

Maredbom systemctl isolate TARGET moguće je prebaciti sustav u željeni cilj pokretanja.

Zadatak

Provjerite koji je cilj pokretanja trenutno aktivan na sustavu. Prebacite se u cilj pokretanja ..., a zatim usporedite popis procesa.

Todo

Ovdje nedostaje konkretan zadatak.

 • sve konfiguracijske datoteke i datoteke koje opisuju usluge se nalaze u direktoriju /etc/systemd
 • usluge se nalaze u direktoriju /etc/systemd/system

Zadatak

Pronađite u popisu uslugu ... i pronađite njezine datoteke na sustavu.

Todo

Ovdje nedostaje konkretan zadatak.

Upravljanje pojedinom uslugom

Baratanje pojedinom uslugom razlikuje se u situaciji kada se koristi SysVinit od situacije kada se koristi Systemd.

Upravljanje uslugom korištenjem SysVinita

 • /etc/init.d/usluga start pokreće uslugu, ekvivalentno service usluga start
 • /etc/init.d/usluga stop zaustavlja uslugu, ekvivalentno service usluga stop
 • /etc/init.d/usluga status ispisuje stanje usluge, ekvivalentno service usluga status
 • naredba service --status-all prikazuje status svih usluga

Systemd naredba systemctl

 • pregled stanja pojedine usluge USLUGA možemo izvršiti naredbom systemctl status USLUGA
 • upravljati stanjem usluge USLUGA možemo slijedećim naredbama:

  • systemctl start USLUGA
  • systemctl stop USLUGA
  • systemctl restart USLUGA
  • systemctl reload USLUGA

Pregled svih praćenih usluga i njihovih stanja se vrši pokretanjem alata systemctl.

Zadatak

 • Provjerite status usluga ntpd i ntpdate, a zatim ih zaustavite i ponovno pokrenite.
 • Naredba netstat -a daje, između ostalog, popis otvorenih lokalnih portova (konekcije u stanju LISTEN). Otkrijte koje su to usluge u našem slučaju. Ima li ntpd u popisu nakon zaustavljanja daemona?

Zadatak

Iskoristite yum da bi instalirali vsftpd, a zatim ga pokrenite. Iskoristite ftp dostupan na računalu na kojem radite da bi se povezali na poslužitelj (sama prijava vam neće raditi; to zasad zanemarite).

Upravljanje uslugama pojedinog cilja pokretanja

Baratanje uslugama cilja ili razine pokretanja razlikuje se u situaciji kada se koristi SysVinit od situacije kada se koristi Systemd.

Upravljanje uslugama citalja pokretanja korištenjem SysVinita

 • naredba chkconfig omogućuje da se uključuje ili isključuje pojedine usluge u pojedinim razinama pokretanja
 • chkconfig --list usluga ispisuje jesu li usluge uključene ili isključene u pojedinim razinama pokretanja
 • chkconfig usluga on --level 2345 uključuje uslugu za pokretanje u razinama 2, 3, 4 i 5
 • chkconfig usluga off --level 01 isključuje uslugu za pokretanje u razinama 0 i 1

Upravljanje uslugama citalja pokretanja korištenjem Sytemda

 • usluge koji žele biti pokrenute u određenom cilju pokretanja moraju o istome ovisiti
 • systemctl enable
 • systemctl disable

Zadatak

Uključite uslugu vsftpd u runlevelima 3, 4 i 5.

Systemd jedinka usluge

Usluge su implementirane kao service units, npr. acpid.service, sshd.service.

Todo

Ovdje nedostaje kompletan tekst.

Author: Luka Vretenar, Vedran Miletić