Preskoči na sadržaj

Praćenje događaja operacijskog sustava

 • log datoteke sadrže informacije o operacijskom sustavu: jezgri, uslugama i aplikacijama
 • log datoteke nalaze se u direktoriju /var/log
  • /var/log/journal -- poruke koje bilježi systemd Journal
  • /var/log/cloud-init.log i /var/log/cloud-init-output.log -- poruke cloud-inita
  • /var/log/httpd/access_log -- poruke o pristupu klijenata Apache HTTP Serveru
  • /var/log/Xorg.0.log -- poruke koje javlja X Window System
 • log datoteke se rotiraju da ne bi postale prevelike
  • datoteka xyz.log postaje xyz.log.1 ili xyz.log-20140326
  • stvara se nova prazna datoteka xyz.log

Zadatak

 • Izdvojite iz /var/log/messages poruke koje se odnose na ntpd.
 • Pronađite u /var/log/yum.log podatke o nekoliko zadnjih paketa koje ste instalirali.

Syslog

 • narefba rsyslog
 • konfiguracijska datoteka /etc/rsyslog.conf
  • $ -- globalne naredbe
  • $ModLoad

Zadatak

 • U konfiguracijskoj datoteci rsyslog.conf uključite file sync.
 • Proučite man rsyslog.conf i pronađite način da stvorite datoteku /var/log/mojzapis.log koja koristi RFC 3339 vremenske pečate.
 • <FACILITY>.<PRIORITY> zapis filtera
  • <FACILITY> je jedan od auth, authpriv, cron, daemon, kern, lpr, mail, news, syslog, user, uucp i local0 through local7.
  • <PRIORITY> je jedan od debug, info, notice, warning, err, crit, alert, and emerg.
 • nakon svake promjene potrebno je ponovno pokrenuti uslugu rsyslog

Zadatak

 • Uključite zapisivanje poruka s debug prioritetom koje ispisuje syslog facility.
 • Isključite zapisivanje authpriv poruka.
 • Promijenite u /etc/ssh/sshd_config postavku da rsyslog koristi auth facility umjesto authpriv, a zatim stvorite novu direktivu u kojoj će se sve auth poruke spremati u /var/log/mojauth.log.

Rotacija log datoteka

 • naredba logrotate
 • konfiguracijska datoteka /etc/logrotate.conf
  • direktive koje određuju koliko često se događa rotacija: daily, weekly, monthly, yearly
  • direktive koje određuju kompresiju: compress, nocompress, compresscmd, uncompresscmd, compressext, compressoptions, delaycompress
  • direktiva rotate BROJ čini da se čuva BROJ rotiranih datoteka, odnosno da log datoteka prođe BROJ rotiranja prije brisanja
  • direktiva mail ADRESA omogućuje slanje log datoteke mailom na adresu ADRESA kod rotacije neposredno prije brisanja

Zadatak

 • Uključite kompresiju rotiranih log datoteka.
 • Učinite da se log datoteke rotiraju mjesečno, te da se čuva zadnjih 6 datoteka.
 • Za /var/log/mojauth.log postavite dnevno rotiranje, te čuvanje zadnjih 3 datoteke. Datoteka za log neka se stvara s dozvolama rw-rw---.

Systemd Journal

 • Journal (daemon systemd-journald) je komponenta systemd-a zadužena za pregledavanje i upravljanje log datotekama
 • zamjena za Syslog, iako sustavi mogu koristiti oboje
 • usluga systemd-journald sakuplja i pohranjuje log podatke i pripadne metapodatke u binarnom obliku
 • alat journalctl služi za pregledavanje log datoteka
  • struktura izlaza slična /var/log/messages, način rada sličan less-u (vrlo neočekivano!)
  • vizualno su označene poruke većeg prioriteta (crvenom bojom, podebljano)
  • vremena se prevode u lokalnu vremensku zonu
  • prikazuju se svi podaci, uključujući rotirane log datoteke
 • journalctl -n BROJ prikazuje samo zadnjih BROJ poruka
 • journalctl -o OBLIK prikazuje izlaz u obliku ispisa OBLIK, pri čemu OBLIK može biti verbose, export, json, ...
 • journalctl -f prati poruke kako nastaju

Zadatak

 • Usporedite zadnjih 40 unosa u verbose i json obliku.
 • Pratite poruke kako nastaju dok korištenjem upravitelja obrišete pa instalirate paket GNU nano.
 • journalctl -p PRIORITET prikazuje samo poruke prioriteta PRIORITET ili višeg, pri čemu je PRIORITET jedan od debug, info, notice, warning, err, crit, alert, emerg
 • journalctl -b prikazuje poruke od zadnjeg pokretanja
 • journalctl --since=OD --until=DO prikazuje poruke u vremenskom rasponu od OD do DO, pri čemu su OD i DO oblika "2013-3-16 23:59:59"

Zadatak

Prikažite samo poruke prioriteta warning ili višeg u rasponu od 1. listopada 2014. 10 ujutro do 1. prosinca 2014. 10 ujutro.

Author: Vedran Miletić