Preskoči na sadržaj

Mandantna kontrola pristupa korištenjem sustava SELinux

Todo

Dodaj negdje da je SELinux zaštitio od VENOM-a i nađi gdje Paul Cormier to tvrdi.

Hint

Za više informacija proučite SELinux User's and Administrator's Guide.

 • Diskrecijska kontrole pristupa -- ovlasti definirane na razini korisnika

  • implementirana pod Linuxom pomoću dozvola i listi kontrole pristupa datotekama
  • svaka aplikacija koju korisnik pokrene ima sve korisnikove ovlasti, može pristupiti svim datotekama kojima korisnik može pristupiti
  • previše ovlasti je dano aplikacijama, što je evidentno problem kod zlonamjernih aplikacija
 • Mandantna kontrola pristupa -- ovlasti definirane na razini korisnika i procesa

  • implementirana pomoću pod Linuxom dodavanjem sigurnosnog konteksta datotekama
  • operacijski sustav ograničava korisnicima i aplikacijama pristup pojedinim datotekama
  • ako se dobro definiraju ograničenja pojedine aplikacije, zlonamjerne aplikacije ne mogu napraviti puno štete
 • Security-Enhanced Linux (SELinux) je sigurnosni modul Linux jezgre

  • implementira mandantnu kontrolu pristupa u skladu sa zahtjevima Nacionalne agencije za sigurnost (engl. National Security Agency, NSA) SAD-a
  • nastoji odvojiti primjenu sigurnosnih pravila od same sigurnosne politike
  • smanjuje količinu koda u pojedinom softveru koja se odnosi na sigurnost
  • dostupan s komercijalnom podrškom u sklopu Red Hat Enterprise Linux (RHEL) verzije 4 i svim kasnijim verzijama
  • dostupan bez komercijalne podrške u Fedori Core 2 i svim kasnijim verzijama
 • aplikacije koje koriste SELinux ako je dostupan: ls, ps, find, login, sshd, gdm, cron, chcon, setfiles, restorecon, setenforce, getenforce, getsebool, setsebool, ...

 • SELinux nije ultimativno awesome rješenje za sve sigurnosne probleme

  • nije zamjena za lozinke, SSH ključeve
  • nije zamjena serverske certifikate
  • nije zamjena za vatrozid
  • ...

Rad sa sigurnosnim kontekstima

 • skup atributa koji opisuju razinu ovlasti korisnika (dozvole pristupa datotekama i procesima)
 • svakom korisniku i procesu dodjeljen je kontekst zapisan kao znakovni niz oblika user:role:type:level, primjerice system_u:object_r:net_conf_t:s0

  • SELinux korisnik (user) je identitet koji može preuzeti određeni broj uloga; svaki korisnik na operacijskom sustavu pridružen je nekom od SELinux korisnika
  • uloga (role) određuje prava korisnika, odnosno procesa, na pristup pojedinim domenama
  • domena (type) je atribut koji se dodjeljuje procesima

   • definira popis akcija koje proces smije izvoditi nad određenim tipovima procesa i datoteka s kojima interagira
   • proces se zatim pokreće unutar određene domene koja definira ovlasti tog procesa
  • tip (type) je atribut koji se dodjeljuje datotekama

   • definira popis akcija koje procesi mogu izvoditi nad datotekom
  • nivo (level) nam nije značajan

 • naredbe ls, ps i id primaju parametar -Z kojim prikazuju SELinux kontekst

 • naredba stat prikazuje SELinux kontekst bez dodatnih parametara

Zadatak

 • Odredite korisnika, ulogu i tip za datoteke /etc/hosts, /etc/profile i /etc/passwd.
 • Pronađite u popisu procesa dva procesa u domeni unconfined_t te po jedan proces u domenama init_t i kernel_t.
 • Pronađite u popisu procesa jedan proces u domeni koja dosad nije spomenuta i pronađite u datotečnom sustavu barem jednu datoteku koja je pripadnog tipa.
 • naredbe mv i cp zadržavaju sigurnosni kontekst datoteke kod micanja, odnosno kopiranja

Zadatak

Provjerite na koji način mv i cp zadržavaju sigurnosni kontekst datoteka.

 • naredba chcon služi za promjenu konteksta

Zadatak

Stvorite datoteku u direktoriju korisnika koji nije root. Pronađite njezin kontekst, a zatim ga promijenite u system_u:object_r:root_t:s0.

Načini rada SELinux-a

 • SELinux može raditi na tri načina

  • disabled -- stvaranje oznaka sigurnosnog konteksta i primjena sigurnosnih pravila na datotekama i procesima su isključeni
  • permissive -- stvaranje oznaka sigurnosnog konteksta je uključeno, primjena sigurnosnih pravila se nadgleda, ali svaki pristup je dopušten

   • pristupi koji ne bi bili dozvoljeni da se pravila primjenjuju prijavljuju se korisnicima u obliku Access Vector Cache (AVC) poruka
  • enforcing -- stvaranje oznaka sigurnosnog konteksta je uključeno, sigurnosna pravila se primjenjuju

   • pristupi koji nisu dozvoljeni prijavljuju se korisnicima u obliku AVC poruka
 • naredbe sestatus prikazuje status SELinuxa na sustavu, s parametrom -v prikazuje više informacija

 • naredbe getenforce i setenforce dohvaćaju i mijenjaju primjenu sigurnosnih pravila
 • datoteka /etc/selinux/config služi za konfiguraciju SELinuxa

Zadatak

 • Provjerite status SELinuxa na sustavu. Specifično, pronađite je li uključen, koju sigurnosnu politiku koristi, primjenjuje li sigurnosna pravila, koji je kontekst trenutnog procesa i njegovog upravljačkog terminala.
 • Isključite primjenu sigurnosnih pravila, i provjerite da je to uspjelo.
 • Isključite SELinux kompletno, te ponovno pokrenite sustav. Stvorite datoteku proizvoljnog sadržaja i odredite njezin kontekst.

Todo

Ovdje nedostaje neki zadatak koji će eksplicitno prikazati što SELinux blokira.

Access Vector Cache poruke

 • naredba avcstat prikazuje statistike za SELinux međuspremnik vektora pristupa (engl. Access Vector Cache, AVC), redom

  • lookups -- broj pregleda međuspremnika, prilično dobar indikator opterećenja
  • hits -- broj pogodaka međuspremnika
  • misses -- broj promašaja međuspremnika
  • allocations -- broj alokacija međuspremnika
  • reclaims -- broj povrata međuspremnika
  • frees -- broj oslobađanja međuspremnika
 • datoteka /var/log/audit/audit.log prikazuje AVC poruke

 • naredba ausearch omogućuje pretraživanje AVC poruka

  • parametar -sv omogućuje pretragu obzirom na uspješnost pristupa
 • naredba audit2allow omogućuje dozvoljavanje onog što je bilo zabranjeno na temelju pripadne AVC poruke

Zadatak

 • Pronađite broj pregleda i pogodaka AVC međuspremnika.
 • Pronađite sve neuspješne pristupe koji se odnose na korisnika root.
 • Dozvolite jedan od neuspješnih pristupa. (Napomena: ovo radimo samo za vježbu rada s alatom i općenito nije dobra sigurnosna praksa.)

Boolean vrijednosti značajki

 • modifikacije sigurnosne politike moguće je izvesti mijenjanjem boolean vrijednosti značajki
 • naredbom semanage boolean -l dohvaća se popis svih booleana
 • naredbe getsebool i setsebool dohvaćaju i mijenjaju boolean vrijednosti pojedine značajke

Zadatak

 • Uvjerite se da u zadanim postavkama korisnik koji nije root može koristiti ping.
 • Pronađite značajku kojom korisniku možete onemogućiti korištenje ping-a, i iskoristite je da korisniku onemogućite korištenje pinga. Uvjerite se da je onemogućavanje bilo uspješno.
 • Pronađite AVC poruku koja potvrđuje da je korisniku bilo onemogućeno korištenje ping-a.

Sigurnosni kontekst korisnika

 • naredbom semanage login -a -s SELINUX_USER LOGIN_USER moguće je dodati pravilo po kojemu se korisnik LOGIN_USER pridružuje SELinux korisniku SELINUX_USER
 • naredbom semanage login -l vrši se provjera pridruživanja korisnika SELinux korisnicima

Zadatak

Stvorite novog korisnika gost i pridružite ga SELinux korisniku xguest_u. Prijavite se kao korisnik gost i pokušajte pokrenuti naredbe su i sudo.

Author: Tina Maršić, Vedran Miletić