Preskoči na sadržaj

Interoperabilnost operacijskih sustava Windows i GNU/Linux korištenjem Sambe

Server Message Block (SMB) je mrežni protokol koji pruža usluge zajedničkog pristupa prema datotekama, serijskim portovima, printerima i drugim komunikacijskim mogućnostima između više čvorova u jednoj mreži. Common Internet File System (CIFS) je naprednija verzija protokola iste namjene.

Samba je besplatan software pod licencom GNU General Public License (GPL), reimplementacija SMB/CIFS mrežnih protokola, koju je razvio Andrew Tridgell. Sam naziv Samba potječe od naziva protokola SMB nakon umetanja dva vokala.

Samba je paket Unix aplikacija koji je koristan za komunikaciju u mreži u kojoj se nalaze i Windows i Unix sustavi, jer zapravo omogućuje komunikaciju između njih, te samo dijeljenje podataka i informacija. Microsoft Windows sustavi koriste SMB protokol za uspostavu klijent-server mreže, pri čemu Samba omogućava računalima koji se koriste Linux sustavom da zapravo komuniciraju sa Windows sustavima, tako da ih Windows sustavi doživljavaju kao još jedan takav sustav u mreži. Na taj način, omogućava se dijeljenje podataka između dvije vrste sustava, Linux i Windows.

Samba je paket Unix aplikacija koji je koristan za komunikaciju u mreži u kojoj se nalaze i Windows i Unix sustavi, jer zapravo omogućuje komunikaciju između njih, te samo dijeljenje podataka i informacija. Microsoft Windows sustavi koriste SMB protokol za uspostavu klijent-server mreže, pri čemu Samba omogućava računalima koji se koriste Linux sustavom da zapravo komuniciraju sa Windows sustavima, tako da ih Windows sustavi doživljavaju kao još jedan takav sustav u mreži. Na taj način, omogućava se dijeljenje podataka između dvije vrste sustava, Linux i Windows.

Samba sadrži tri daemona koji pružaju dijeljenje resursa svim SMB klijentima u mreži:

 • smbd -- bavi se dijeljenjem datoteka i naredbi i pruža autentifikaciju i autorizaciju klijentima
 • nmbd -- podrška za Network Basic Input/Output System (NetBIOS) Name Service i Windows Internet Name Service (WINS)
 • winbindd -- od verzije 2.2, daje informacije o korisnicima i grupama sa Windows NT servera, te dopušta autorizaciju korisnika

Navest ću i neke od alata koje Samba nudi:

 • findsmb -- traži uređaje koji odgovaraju na SMB protokol u lokalnoj mreži u ispisuje njihove informacije
 • smbcontrol -- administrativni alat koji šalje poruke prema smbd i nmbd
 • smbstatus -- javlja trenutne Samba veze
 • testprns -- provjerava jesu li printeri na Samba hostu prepoznati sa strane smbd daemona
 • testparm -- provjerava konfiguracijsku datoteku Sambe
 • smbclient -- klijent koji se koristi za spajanje na SMB dijeljenja

Konfiguracija poslužitelja

Instalacija paketa:

# dnf install samba

Stvara se konfiguracijski smb.conf file koji može sadržavati više dijelova. Primjer jednog takvog bazičnog file-a je:

[global]
 workgroup = studenti
[test]
 comment = test
 path = /usr/local/samba/tmp
 read only = no
 guest ok = yes

Svi pripadnici grupe studenti mogu koristiti direktorij tmp koji se nalazi na Samba serveru. Pokazat ću kako sad to izgleda u stvarnosti. Na zadnjoj slici vidi se naredba za uređivanje smb.conf file-a, te ću tamo dodati dio koji će omogućivati spajanje. Sami file smb.conf je poprilično velik:

Tu vidimo zadnji dio, koji definira put do direktorija koji dijelimo, komentar te dozvolu za čitanje i pisanje, te za goste bez passworda. Također je potrebno napraviti taj direktorij u samom sustavu, kako ne bismo tu postavili put na nešto što ne postoji. To se može napraviti jednostavno naredbom mkdir. Zatim ću unutra napraviti tekstualnu datoteku test.txt koji ću zapravo pokušati podijeliti sa Windowsima:

# touch /srv/samba/share/test.txt

Za pokretanje Sambe potrebno je aktivirati oba daemona:

# systemctl restart smbd.service
# systemctl restart nmbd.service

Nakon toga spremni smo na korištenje Sambe, te se korisnici mogu spojiti sa drugih računala. U Windowsima, da bismo vidjeli dijeljenu mapu, potrebno je otići u Computer -> Network i tu vidimo da je prikazano naše računalo, klikom na njega vidimo mapu share i u njoj tekstualnu datoteku test.txt.

Author: Renato Kalanj, Vedran Miletić