Preskoči na sadržaj

Inkrementalni prijenos podataka korištenjem rsynca

rsync je alat otvorenog koda za efikasan inkrementalni prijenos podataka. Vrlo je koristan kao alat za izradu sigurnosne kopije podataka. Kod korištenja za backup, vrlo važni parametar je --archive, odnosno -a koji čuva metapodatke o datotekama:

$ rsync -a /podaci /backup-podataka

Više detalja moguće je pronaći na stranici rsync na ArchWikiju.

Zadatak

Preuzmite zadnju verziju jezgre Linux u obliku izvornog koda s The Linux Kernel Archives i raspakirajte ju. Izvedite backup tog direktorija korištenjem rsync-a i izmjerite koliko mu vremena treba. Izmijenite po želji sadržaje datoteka README i MAINTAINTERS pa ponovno pokrenite rsync i provjerite koliko mu vremena treba da izvede kopiranje.

Zadatak

Napravite systemd uslugu i pripadni mjerač vremena koji će pokretati istu naredbu svakih 6 sati. Razmislite morate li putanje do direktorija navoditi kao apsolutne ili kao relativne.

Author: Vedran Miletić