Preskoči na sadržaj

rocSOLVER: ROCm-ov linear algebra SOLVER

U nastavku koristimo kod iz repozitorija rocSOLVER (službena dokumentacija).

rocSOLVER je implementacija podskupa funkcija iz LAPACK (Linear Algebra PACKage) biblioteke, te je i dalje u stanju usavršavanja. Potrebno je instalirati i rocBLAS da bi funkcije bile uspješno odrađene.

Kao primjer, koristiti ćemo kod koji pokazuje kako izračunati QR faktorizaciju od matrice m*n u double-precision.

Primjer korištenja

Razmotrimo službeni primjer samples/example_basic.cpp (poveznica na kod). Kod je oblika:

void get_example_matrix(std::vector<double>& hA,
            rocblas_int& M,
            rocblas_int& N,
            rocblas_int& lda) {

 const double A[3][3] = { { 12, -51,  4},
            {  6, 167, -68},
            { -4, 24, -41} };
 M = 3;
 N = 3;
 lda = 3;

 hA.resize(size_t(lda) * N);
 for (size_t i = 0; i < M; ++i) {
  for (size_t j = 0; j < N; ++j) {
   hA[i + j*lda] = A[i][j];
  }
 }
}

int main() {
 rocblas_int M;
 rocblas_int N;
 rocblas_int lda;
 std::vector<double> hA;
 get_example_matrix(hA, M, N, lda);

 printf("A = [\n");
 for (size_t i = 0; i < M; ++i) {
  printf(" ");
  for (size_t j = 0; j < N; ++j) {
   printf("% .3f ", hA[i + j*lda]);
  }
  printf(";\n");
 }
 printf("]\n");

 rocblas_handle handle;
 rocblas_create_handle(&handle);

 size_t size_A = size_t(lda) * N;
 size_t size_piv = size_t(std::min(M, N));

 double *dA, *dIpiv;
 hipMalloc(&dA, sizeof(double)*size_A);
 hipMalloc(&dIpiv, sizeof(double)*size_piv);

 hipMemcpy(dA, hA.data(), sizeof(double)*size_A, hipMemcpyHostToDevice);

 rocsolver_dgeqrf(handle, M, N, dA, lda, dIpiv);

 std::vector<double> hIpiv(size_piv);
 hipMemcpy(hA.data(), dA, sizeof(double)*size_A, hipMemcpyDeviceToHost);
 hipMemcpy(hIpiv.data(), dIpiv, sizeof(double)*size_piv, hipMemcpyDeviceToHost);

 printf("R = [\n");
 for (size_t i = 0; i < M; ++i) {
  printf(" ");
  for (size_t j = 0; j < N; ++j) {
   printf("% .3f ", (i <= j) ? hA[i + j*lda] : 0);
  }
  printf(";\n");
 }
 printf("]\n");

 hipFree(dA);
 hipFree(dIpiv);
 rocblas_destroy_handle(handle);
}

Započnimo od funkcije main(), koja glasi:

int main() {
 rocblas_int M;
 rocblas_int N;
 rocblas_int lda;
 std::vector<double> hA;
 get_example_matrix(hA, M, N, lda);

 printf("A = [\n");
 for (size_t i = 0; i < M; ++i) {
  printf(" ");
  for (size_t j = 0; j < N; ++j) {
   printf("% .3f ", hA[i + j*lda]);
  }
  printf(";\n");
 }
 printf("]\n");

 rocblas_handle handle;
 rocblas_create_handle(&handle);

 size_t size_A = size_t(lda) * N;
 size_t size_piv = size_t(std::min(M, N));

 double *dA, *dIpiv;
 hipMalloc(&dA, sizeof(double)*size_A);
 hipMalloc(&dIpiv, sizeof(double)*size_piv);

 hipMemcpy(dA, hA.data(), sizeof(double)*size_A, hipMemcpyHostToDevice);

 rocsolver_dgeqrf(handle, M, N, dA, lda, dIpiv);

 std::vector<double> hIpiv(size_piv);
 hipMemcpy(hA.data(), dA, sizeof(double)*size_A, hipMemcpyDeviceToHost);
 hipMemcpy(hIpiv.data(), dIpiv, sizeof(double)*size_piv, hipMemcpyDeviceToHost);

 printf("R = [\n");
 for (size_t i = 0; i < M; ++i) {
  printf(" ");
  for (size_t j = 0; j < N; ++j) {
   printf("% .3f ", (i <= j) ? hA[i + j*lda] : 0);
  }
  printf(";\n");
 }
 printf("]\n");

 hipFree(dA);
 hipFree(dIpiv);
 rocblas_destroy_handle(handle);
}

Kod počinje inicijalizacijom varijabli koje označavaju retke, stupce, vodeću dimenziju i matricu, koju definiramo u funkciji get_example_matrix().

rocblas_int M;
rocblas_int N;
rocblas_int lda;
std::vector<double> hA;
get_example_matrix(hA, M, N, lda);

Slijedi ispis matrice koristeći printf i dvije for petlje, koje vrte petlju do broja redaka i broja stupaca.

printf("A = [\n");
for (size_t i = 0; i < M; ++i) {
 printf(" ");
 for (size_t j = 0; j < N; ++j) {
  printf("% .3f ", hA[i + j*lda]);
 }
 printf(";\n");
}
printf("]\n");

Stvara se rocBLAS handle, odnosno poveznica do rocBLAS biblioteke.

rocblas_handle handle;
rocblas_create_handle(&handle);

Kao sljedeći korak, postavljaju se vrijednosti cijelih brojeva size_A i size_piv:

size_t size_A = size_t(lda) * N;
size_t size_piv = size_t(std::min(M, N));

Vrši se alokacija memorije, a zatim kopiraju podatci na GPU.

double *dA, *dIpiv;
hipMalloc(&dA, sizeof(double)*size_A);
hipMalloc(&dIpiv, sizeof(double)*size_piv);

hipMemcpy(dA, hA.data(), sizeof(double)*size_A, hipMemcpyHostToDevice);

Sljedeći korak je korištenje rocSOLVER funkcije rocsolver_dgeqrf() koja računa QR faktorizaciju na GPU.

rocsolver_dgeqrf(handle, M, N, dA, lda, dIpiv);

Vraćamo podatke i rezultate natrag na procesor nakon što inicijaliziramo polje u koje ćemo spremiti podatke.

std::vector<double> hIpiv(size_piv);
hipMemcpy(hA.data(), dA, sizeof(double)*size_A, hipMemcpyDeviceToHost);
hipMemcpy(hIpiv.data(), dIpiv, sizeof(double)*size_piv, hipMemcpyDeviceToHost);

Nakon svih ovih koraka rezultati su pohranjeni u hA i hIpiv. Ispis ovih rezultata izvršiti ćemo na ovaj način:

printf("R = [\n");
for (size_t i = 0; i < M; ++i) {
 printf(" ");
 for (size_t j = 0; j < N; ++j) {
  printf("% .3f ", (i <= j) ? hA[i + j*lda] : 0);
 }
 printf(";\n");
}
printf("]\n");

Kao završni korak u funkciji main() moramo počistiti kod, te oslobađamo memoriju koju smo prethodno alocirali, i uništavamo handle.

Ako pogledamo funkciju koju smo na početku koda spomenuli, ona izgleda ovako:

void get_example_matrix(std::vector<double>& hA,
            rocblas_int& M,
            rocblas_int& N,
            rocblas_int& lda) {

 const double A[3][3] = { { 12, -51,  4},
              {  6, 167, -68},
              { -4, 24, -41} };
 M = 3;
 N = 3;
 lda = 3;

 hA.resize(size_t(lda) * N);
 for (size_t i = 0; i < M; ++i) {
  for (size_t j = 0; j < N; ++j) {
   hA[i + j*lda] = A[i][j];
  }
 }
}

Kao početak, postavljamo konstantne vrijednosti matrice, te broj redaka, stupaca i vodeću dimenziju.

const double A[3][3] = { { 12, -51,  4},
             {  6, 167, -68},
             { -4, 24, -41} };

M = 3;
N = 3;
lda = 3;

Po pravilu, rocSOLVER matrice moraju biti pohranjene u formatu stupac po stupac (engl. column-major), o kojemu možete više pročitati u odjeljku Eigenove dokumentacije Column-major and row-major storage.

Taj format ćemo, u ovom slučaju, postići tako da nećemo koristiti klasičnu metodu za dohvaćanje vrijednosti matrice na mjestu (i, j), već ćemo vodeću dimenziju pomnožiti sa brojem stupaca, i zbrojiti taj iznos sa brojem redaka. Time kopiramo 2D polje (matricu A) u hA, 1D polje, postavljeno u formatu stupac po stupac.

hA.resize(size_t(lda) * N);
 for (size_t i = 0; i < M; ++i) {
  for (size_t j = 0; j < N; ++j) {
   hA[i + j*lda] = A[i][j];
  }
 }
}

Kraj programa.

Author: Mia Doričić, Vedran Miletić