Preskoči na sadržaj

rocFFT: ROCm Fast Fourier Transforms

U nastavku koristimo kod iz repozitorija rocFFT (službena dokumentacija).

rocFFT je softverska biblioteka za računanje brzihi Fourierovih transformacija, te:

 • pruža brzu i preciznu platformu za računanje diskretnih FFT-a
 • podržava single i double precision floating point formate
 • podržava 1D, 2D i 3D transformacije
 • podržava računanje transformacija u hrpama
 • podržava realne i kompleksne FFT
 • podržava dužine koje sadrže bilo koju kombinaciju umnožaka 2, 3 i 5

Tipovi podataka

Postoji par struktura podataka koje su implementirane u ovu biblioteku. Dvije od najvažnijih su:

Plan

U plan računanja ulaze svi parametri potrebni za izvedbu transformacije. Parametri su:

 • [out] plan -- plan handle
 • [in] placement -- pohrana rezultata
 • [in] transform_type -- tip transformacije
 • [in] precision -- koji tip (single ili double) precision-a će koristiti
 • [in] dimensions -- dimenzije
 • [in] lengths -- dimenzije veličine polja duljina transformacije
 • [in] number_of_transforms -- broj transformacija
 • [in] description -- opis plana

Izvođenje

Nakon što je plan napravljen, izvođenje može biti korišteno da pokrene plan da računa transformaciju na zadanim podatcima. Njegovi parametri su:

 • [in] plan -- plan handle
 • [in] in_buffer -- polje (veličine 1 kod isprepletenih podataka, veličine 2 kod planarnih podataka) input buffer-a
 • [inout] out_buffer -- polje (veličine 1 kod isprepletenih podataka, veličine 2 kod planarnih podataka) output buffer-a, može biti i nullptr kod inplace postavljanja rezultata
 • [in] info -- pokretanje info handle-a stvorenog rocfft_execution_info_create(...) funkcijom

Primjer

Službeni primjer clients/samples/rocfft/rocfft_example_set_stream.cpp (poveznica na kod) pokazuje primjer kako provesti dvije inplace transformacije sa dva toka.

Program izgleda ovako:

#define CHECK_HIP_ERR(err)                  \
 if(err != hipSuccess)                   \
 {                             \
   std::cerr << "hip error code : " << err << std::endl; \
   exit(-1);                       \
 }

#define CHECK_ROCFFT_ERR(err)                  \
 if(err != rocfft_status_success)               \
 {                              \
   std::cerr << "rocFFT error code : " << err << std::endl; \
   exit(-1);                        \
 }

struct fft_fixture_t
{
 double2*       cpu_buf;
 double2*       gpu_buf;
 hipStream_t      stream;
 rocfft_execution_info info;
 rocfft_plan      plan;
};

int main(int argc, char* argv[])
{
 std::cout << "rocfft example of 2 inplace transforms with 2 streams.\n" << std::endl;

 rocfft_status rc = rocfft_status_success;

 size_t length   = 8;
 size_t total_bytes = length * sizeof(double2);

 fft_fixture_t ffts[2];

 /// preparation
 for(auto& it : ffts)
 {
   // create cpu buffer
   it.cpu_buf = new double2[length];

   // init cpu buffer...

   // create gpu buffer
   CHECK_HIP_ERR(hipMalloc(&(it.gpu_buf), total_bytes));

   // copy host to device
   CHECK_HIP_ERR(hipMemcpy(it.gpu_buf, it.cpu_buf, total_bytes, hipMemcpyHostToDevice));

   // create stream
   CHECK_HIP_ERR(hipStreamCreate(&(it.stream)));

   // create execution info
   CHECK_ROCFFT_ERR(rocfft_execution_info_create(&(it.info)));

   // set stream
   // NOTE: The stream must be of type hipStream_t.
   // It is an error to pass the address of a hipStream_t object.
   CHECK_ROCFFT_ERR(rocfft_execution_info_set_stream(it.info, it.stream));

   // create plan
   CHECK_ROCFFT_ERR(rocfft_plan_create(&it.plan,
                     rocfft_placement_inplace,
                     rocfft_transform_type_complex_forward,
                     rocfft_precision_double,
                     1,
                     &length,
                     1,
                     nullptr));
   size_t work_buf_size = 0;
   CHECK_ROCFFT_ERR(rocfft_plan_get_work_buffer_size(it.plan, &work_buf_size));
   assert(work_buf_size == 0); // simple 1D inplace fft doesn't need extra working buffer
 }

 /// execution
 for(auto& it : ffts)
 {
   CHECK_ROCFFT_ERR(
     rocfft_execute(it.plan, (void**)&(it.gpu_buf), (void**)&(it.gpu_buf), nullptr));
 }

 /// wait and copy back
 for(auto& it : ffts)
 {
   CHECK_HIP_ERR(hipStreamSynchronize(it.stream));
   CHECK_HIP_ERR(hipMemcpy(it.cpu_buf, it.gpu_buf, total_bytes, hipMemcpyDeviceToHost));
 }

 /// clean up
 for(auto& it : ffts)
 {
   CHECK_ROCFFT_ERR(rocfft_plan_destroy(it.plan));
   CHECK_ROCFFT_ERR(rocfft_execution_info_destroy(it.info));
   CHECK_HIP_ERR(hipStreamDestroy(it.stream));
   CHECK_HIP_ERR(hipFree(it.gpu_buf));
   delete[] it.cpu_buf;
 }

 return 0;
}

Krenimo od funkcije main(). Prvo stvaramo novi objekt tipa rocfft_status kojim program može javiti postoji li greška, i gdje se nalazi. U ovom slučaju postavljen je da javlja uspjeh.

Varijabla length postavljena je na 8, te se definira način računanja za konačan broj bajtova total_bytes. Nakon toga, inicijalizira se i polje tipa strukture fft_fixture_t.

std::cout << "rocfft example of 2 inplace transforms with 2 streams.\n" << std::endl;

rocfft_status rc = rocfft_status_success;

size_t length   = 8;
size_t total_bytes = length * sizeof(double2);

fft_fixture_t ffts[2];

Slijedi priprema; kreće petlja for u kojoj, kao raspon, stoji izraz (auto& it : ffts), pri čemu auto& it služi da se ne stvaraju kopije elemenata unutar ffts, a operator : govori da će petlja vrtjeti svaki element dok ne dođe do kraja ffts.

Stvara se CPU buffer, a iza toga GPU buffer putem nama već poznatih funkcija, CHECK_HIP_ERR(hipMalloc(...)).

for(auto& it : ffts)
{

  it.cpu_buf = new double2[length];

  CHECK_HIP_ERR(hipMalloc(&(it.gpu_buf), total_bytes));

Prebacujemo/kopiramo podatke sa domaćina na uređaj, iza čega stvaramo tok.

CHECK_HIP_ERR(hipMemcpy(it.gpu_buf, it.cpu_buf, total_bytes, hipMemcpyHostToDevice));

CHECK_HIP_ERR(hipStreamCreate(&(it.stream)));

Također, stvara se execution info (za više informacija o ovom pojmu proučite službenu dokumentaciju).

Postavlja se tok, koji mora biti tipa hipStream_t (u suprotnom bi došlo do greške).

CHECK_ROCFFT_ERR(rocfft_execution_info_create(&(it.info)));

CHECK_ROCFFT_ERR(rocfft_execution_info_set_stream(it.info, it.stream));

Napslijetku, stvaramo plan računanja; u planu stoje parametri: objekt za plan, placement varijabla, tip transformacije, tip precision-a koji će se koristiti, dimenzije, duljina, broj transformacija i opis plana.

CHECK_ROCFFT_ERR(rocfft_plan_create(&it.plan,
                  rocfft_placement_inplace,
                  rocfft_transform_type_complex_forward,
                  rocfft_precision_double,
                  1,
                  &length,
                  1,
                  nullptr));

Veličina buffera koji radi se postavlja na 0, te se pokreće funkcija kojom se doseže njegova veličina.

  size_t work_buf_size = 0;
  CHECK_ROCFFT_ERR(rocfft_plan_get_work_buffer_size(it.plan, &work_buf_size));
  assert(work_buf_size == 0);
}

Nakon postavljanja plana, kreće execution koji koristi iste parametre za petlju for, te provodi funkciju rocfft_execute() (za više infromacija o ovoj funkciji pogledajte službenu dokumentaciju ROCm biblioteka):

for(auto& it : ffts)
{
  CHECK_ROCFFT_ERR(
    rocfft_execute(it.plan, (void**)&(it.gpu_buf), (void**)&(it.gpu_buf), nullptr));
}

Program čeka da se prijašnja funkcija izvrši, te zatim kopira podatke natrag na domaćina.

for(auto& it : ffts)
{
  CHECK_HIP_ERR(hipStreamSynchronize(it.stream));
  CHECK_HIP_ERR(hipMemcpy(it.cpu_buf, it.gpu_buf, total_bytes, hipMemcpyDeviceToHost));
}

Za kraj programa, slijedi pročišćivanje i oslobađanje memorije:

 for(auto& it : ffts)
 {
   CHECK_ROCFFT_ERR(rocfft_plan_destroy(it.plan));
   CHECK_ROCFFT_ERR(rocfft_execution_info_destroy(it.info));
   CHECK_HIP_ERR(hipStreamDestroy(it.stream));
   CHECK_HIP_ERR(hipFree(it.gpu_buf));
   delete[] it.cpu_buf;
 }

 return 0;
}

Ako se vratimo na početak programa, definirani su CHECK_HIP_ERR i CHECK_ROCFFT_ERR sa vlastitim ispisima u slučaju da dođe do greške:

#define CHECK_HIP_ERR(err)                  \
 if(err != hipSuccess)                   \
 {                             \
   std::cerr << "hip error code : " << err << std::endl; \
   exit(-1);                       \
 }

#define CHECK_ROCFFT_ERR(err)                  \
 if(err != rocfft_status_success)               \
 {                              \
   std::cerr << "rocFFT error code : " << err << std::endl; \
   exit(-1);                        \
 }

Isto tako, definirana je struktura fft_fixture_t u kojoj su stvoreni elementi potrebni za transformacije.

struct fft_fixture_t
{
 double2*       cpu_buf;
 double2*       gpu_buf;
 hipStream_t      stream;
 rocfft_execution_info info;
 rocfft_plan      plan;
};

Kraj programa.

Author: Mia Doričić, Vedran Miletić