Preskoči na sadržaj

Instalacija i konfiguracija softvera za vježbe iz kolegija Računalne mreže

Upute u nastavku pisane su za Garuda Linux, ali su vjerojatno upotrebljive i na drugim derivatima Arch Linuxa kao što su Manjaro, EndeavourOS i KaOS.

Specfično za Manjaro možete koristiti:

  • za nadogradnju svih softvera pamac upgrade -a umjesto garuda-update,
  • za instalaciju softvera sudo pamac install umjesto sudo pacman -S, a
  • za instalaciju softvera iz izvornog koda pamac build umjesto paru -S.

Instalacija softvera na Arch Linuxu je centralizirana, slično kao što su na drugim platformama Microsoftov Windows Store, Appleov App Store, Googleov Play, Sonyjev PlayStation Store i drugi. Trgovina aplikacija se ovdje zove repozitorij paketa i, kao i druge trgovine aplikacija, dostupan je putem interneta. Stoga je za instalaciju paketa iz repozitorija koju provodimo u nastavku nužno da ste povezani na internet. Vrijedi spomenuti da će upravitelj paketima Pacman uz pakete čiju instalaciju zatražite preuzeti i dodatne pakete koji su potrebni za njihov rad.

Priprema operacijskog sustava

Svakako prije instalacije paketa u nastavku instalirajte sve dostupne nadogradnje. U terminalu upišite prvo

$ garuda-update
(...)

pa, kad vas sustav to pita, unesite vašu zaporku. Ova naredba je specifična za Garuda Linux; Na ostalim derivatima Arch Linuxa možete instalaciju svih dostupnih nadogradnji izvesti naredbom

$ sudo pacman -Syu
(...)

Obje će naredbe osvježiti popis dostupnih paketa, a time i njihovih nadogradnji, pa zatim instalirati dostupne nadogradnje.

U nastavku za instalaciju softvera uz Pacman koristimo i Paru, koji omogućuje instalaciju programa koji nisu pakirani iz njhovog izvornog koda. Njegove popise dostupnih softvera osvježite naredbom

$ paru
(...)

Note

Prilikom instalacije softvera iz izvornog koda koju provodimo u nastavku, Paru će prikazati skriptu za izgradnju traženog softvera (i, po potrebi, skripte za izgradnju dodatnih softvera o kojima taj softver ovisi). Prilikom pregleda skripte za izgradnju softvera, alat paru se ponaša kao preglednik priručnika man (za prikaz koristi less) pa je izlazak iz pregleda moguć tipkom q.

Generator mrežnog prometa MGEN

$ paru -S mgen

Je li instalacija bila uspješna isprobat ćemo narebom:

$ mgen
(...)

MGEN će vjerojatno javiti pogreške oko datoteke ili direktorija koje ne može otvoriti unutar funkcije GPSSubscribe() oblika GPSSubscribe(): fopen() error: No such file or directory. Te nam pogreške nisu važne jer se unatoč njima MGEN pokreće i uredno radi.

Emulator računalnih mreža CORE

Instalirajmo prvo softvere koje CORE zahtijeva.

Instalacija preduvjeta

$ paru -S tkimg
(...)

Preuzimanje i instalacija

$ paru -S core
(...)

Između ponuđenih verzija 1) core i 2) core-git odaberite 1) core.

Pokretanje daemona

Sada možemo pokrenuti CORE daemon naredbom (ovu naredbu moramo ponoviti svaki put kad ponovno pokrenemo računalo):

$ sudo systemctl start core-daemon.service

Uvjerimo se da se usluga core-daemon zaista i pokrenula:

$ systemctl status core-daemon.service
(...)

Provjera instalacije CORE-a

Je li instalacija bila uspješna provjerit ćemo naredbom:

$ core-gui-legacy --version
(...)

CORE bi morao javiti da je verzija 8.2.0.

Grafičko sučelje alata CORE pokrećemo naredbom core-gui-legacy ili ikonom iz izbornika desktop sučelja. Zatvorite CORE kao i bilo koji drugi prozor, a zatim nastavite u terminalu s instalacijama ostalih softvera.

OpenSSH te osnovni alati za analizu i konfiguraciju računalne mreže

$ sudo pacman -S openssh inetutils net-tools iproute2 traceroute iw wireless_tools
(...)

Alati za premošćenje i filtriranje paketa bridgectl, ebtables, iptables i nftables

$ sudo pacman -S bridge-utils iptables-nft nftables
(...)

Usmjernik quagga

$ sudo pacman -S quagga
(...)

Ukoliko dođe greška Failed to write file: '...' operation not permitted, zanemarite je.

Alat za dinamičku dodjela IP adresa ISC DHCP

$ sudo pacman -S dhclient dhcp
(...)

Analizator mrežnog prometa Wireshark

$ sudo pacman -S wireshark-qt
(...)

Zatim dodajte svog korisnika u grupu wireshark koja ima pravo hvatanja paketa:

$ sudo usermod -aG wireshark $(whoami)
(...)

Ako koristite ljusku fish, ova će naredba javiti grešku u sintaksi. Ispravan oblik naredbe za ljusku fish je:

$ sudo usermod -aG wireshark (whoami)
(...)

(U naredbama iznad ne morate ništa mijenjati jer naredba whoami vraća ime vašeg korisnika.)

Alat za crtanje grafova Gnuplot

$ sudo pacman -S gnuplot
(...)

Razvojno okruženje Visual Studio Code

$ sudo pacman -S visual-studio-code-bin
(...)

Visual Studio Code uključuje podršku za Markdown i PHP.

Alat za statičku analizu Markdowna markdownlint

Pokrenite Visual Studio Code. U dijelu Extensions koji se nalazi u Side Bar-u (pregled sučelja) instalirajte proširenje markdownlint.

Paket proširenja za PHP

U dijelu Extensions također instalirajte PHP Extension Pack.

HTTP klijent cURL i sučelje Curlie

$ sudo pacman -S curl curlie
(...)

HTTP poslužitelj za razvoj aplikacija, testiranje i edukaciju PHP built-in web server, proširenje Xdebug i JSON procesor jq

$ sudo pacman -S php xdebug jq
(...)

Provjera instalacije PHP-a

U upravitelju datoteka Dolphin stvorite direktorij (mapu) php-prvi-projekt i otvorite ga u Visual Studio Codeu korištenjem izbornika File\Open Folder... ili kombinacijom tipki Ctrl+K pa Ctrl+O. Nakon otvaranja direktorija, iskoristite gumb New Folder dostupan u pogledu Explorer (pregled sučelja) za stvaranje poddirektorija (podmape) naziva public.

Unutar poddirektorija public stvorite iskoristite gumb New File za stvaranje datoteke imena index.php sa sadržajem:

<?php

phpinfo();

Pokrenite ugrađeni terminal putem izbornika Terminal\New Terminal ili kombinacije tipki Ctrl+Shift+`. U njemu pokrenite ugrađeni poslužitelj PHP-ovog interpretera na adresi lokalnog domaćina 127.0.0.1:

$ php -S 127.0.0.1:8080 -t public
(...)

Korištenjem web preglednika otvorite adresu http://127.0.0.1:8080/ i uvjerite se da ste dobili informacije o PHP-u. Uočite da vam se u terminalu prikazuje svaki HTTP zahtjev i statusni kod odgovora na njega; ta nam je značajka vrlo korisna za učenje rada web poslužitelja.

HTTP tester i benchmark alat Siege

$ sudo pacman -S siege
(...)

Author: Vedran Miletić