Preskoči na sadržaj

Konfiguracija sustava za predmemoriju Redis

Redis je sustav za spremanje struktura podataka u memoriji koji se može koristiti kao baza podataka (alternativa: MongoDB), predmemorija (alternativa: Memcached) i broker za poruke (alternativa: RabbitMQ). Mi u nastavku koristimo redis kao predmemoriju, slično kako to rade Django i Laravel.

Instalacija i pokretanje

Na Ubuntuu Redis instaliramo naredbom:

$ sudo apt install redis

Nakon instalacije uvjerimo se da se Redis poslužitelj pokrenuo naredbom:

$ systemctl status redis-server.service

Povezivanje klijentom i osnovne operacije

Povežimo se na Redis poslužitelj klijentom naredbenog retka redis-cli (dokumentacija):

$ redis-cli

Uočimo da se Redis klijent povezao na adresu 127.0.0.1 i vrata 6379 (to ćemo kasnije koristiti kad se budemo povezivali iz interpretera programskog jezika).

Predmemorija ima dvije operacije, SET (dokumentacija) za postavljanje vrijednosti ključa i GET (dokumentacija) za dohvaćanje vrijednosti ključa. Naredbu SET koristimo navođenjem ključa i vrijednosti na način:

127.0.0.1:6379> SET "name:1" "Tomislav"
"OK"

Ključ je proizvoljni niz znakova, a mi smo u ovom primjeru odlučili numerirati imena brojkom iza znaka dvotočke. Naredbom GET možemo dohvatiti postavljenu vrijednost i uvjeriti se da je uspješno bila postavljena:

127.0.0.1:6379> GET "name:1"
"Tomislav"

Pokušamo li dohvatiti vrijednost ključa koji ne postoji, Redis će nam vratiti nil:

127.0.0.1:6379> GET "name:2"
(nil)

Konfiguracija dozvole pristupa iz interpretera programskog jezika

Pristup iz interpretera programskog jezika koji se izvodi na istom računalu kao i Redis poslužitelj je već sada omogućen. Međutim, puno je češća situacija da će sustav za predmemoriju biti na odvojenom virtualnom stroju. Zbog toga isključimo zaštićeni način rada (dokumentacija) koji ograničava pristup Redis poslužitelju iz vanjskih mreža. To ćemo učiniti naredbom CONFIG SET (dokumentacija):

127.0.0.1:6379> CONFIG SET protected-mode no
OK

Kasnije ćemu ovu promjenu postavki trajno zapisati u konfiguracijskoj datoteci.

Uočimo da Redis poslužitelj sluša samo na localhost adresi (127.0.0.1 za IPv4, ::1 za IPv6). Ako nemamo povjerenja u Redis klijent, možemo se u to uvjeriti naredbom ljuske ss (alat sličan netstat-u i moderna zamjena za isti) na način:

$ ss -l | grep 6379

Mi bismo htjeli da sluša na svim adresama kako bismo mu mogli pristupiti s drugog virutalnog stroja, dakle trebamo postaviti adresu na 0.0.0.0 za IPv4 i :: za IPv6. Uočimo u konfiguracijskoj datoteci /etc/redis/redis.conf konfiguracijsku naredbu bind:

################################## NETWORK #####################################

# By default, if no "bind" configuration directive is specified, Redis listens
# for connections from all the network interfaces available on the server.
# It is possible to listen to just one or multiple selected interfaces using
# the "bind" configuration directive, followed by one or more IP addresses.
#
# Examples:
#
# bind 192.168.1.100 10.0.0.1
# bind 127.0.0.1 ::1
#
# ~~~ WARNING ~~~ If the computer running Redis is directly exposed to the
# internet, binding to all the interfaces is dangerous and will expose the
# instance to everybody on the internet. So by default we uncomment the
# following bind directive, that will force Redis to listen only into
# the IPv4 loopback interface address (this means Redis will be able to
# accept connections only from clients running into the same computer it
# is running).
#
# IF YOU ARE SURE YOU WANT YOUR INSTANCE TO LISTEN TO ALL THE INTERFACES
# JUST COMMENT THE FOLLOWING LINE.
# ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
bind 127.0.0.1 ::1

# Protected mode is a layer of security protection, in order to avoid that
# Redis instances left open on the internet are accessed and exploited.
#
# When protected mode is on and if:
#
# 1) The server is not binding explicitly to a set of addresses using the
#  "bind" directive.
# 2) No password is configured.
#
# The server only accepts connections from clients connecting from the
# IPv4 and IPv6 loopback addresses 127.0.0.1 and ::1, and from Unix domain
# sockets.
#
# By default protected mode is enabled. You should disable it only if
# you are sure you want clients from other hosts to connect to Redis
# even if no authentication is configured, nor a specific set of interfaces
# are explicitly listed using the "bind" directive.
protected-mode yes

Redis poslužitelj već predviđa da će korisnicima u nekim slučajevima odgovarati da poslužitelj sluša na svim mrežnim sučeljima i dovoljno je zakomentirati liniju tako da bude oblika:

# bind 127.0.0.1 ::1

Dodatno ćemo isključiti zaštićeni način rada promjenom linije protected-mode iz:

protected-mode yes

u

protected-mode no

Ponovno pokrenim poslužitelj:

$ sudo systemctl restart redis-server.service

Pristup sa drugog poslužitelja

Na računalu (ili više njih) s web poslužiteljem i interpreterom programskog jezika instalirajmo klijent kojim ćemo provjeriti da je pristup omogućen:

$ sudo apt install redis-tools

Povežimo se na poslužitelj navođenjem njegove IP adrese korištenjem parametra -h (dokumentacija). Ako je Redis poslužitelj na adresi 192.168.122.34, naredba je oblika:

$ redis-cli -h 192.168.122.34

Nakon povezivanja uvjerimo se da možemo dohvatiti ranije postavljenu vrijednost:

192.168.122.34:6379> GET "name:1"
"Tomislav"

Klijentske biblioteke za pristup Redisu iz PHP-a su Predis (GitHub, Packagist) i PhpRedis. Možemo se lako uvjeriti da Ubuntu nudi obje za instalaciju:

$ sudo apt search predis
Sorting... Done
Full Text Search... Done
golang-github-stvp-tempredis-dev/focal 0.0~git20160122.0.83f7aae-2 all
 Go package to start and stop temporary redis-server processes

libphp-predis/focal 0.8.3-1ubuntu1 amd64
 Flexible and feature-complete PHP client library for the Redis key-value store

php-nrk-predis/focal 1.0.0-1 amd64
 Flexible and feature-complete PHP client library for the Redis key-value store

Instalirat ćemo Predis jer je nešto jednostavniji za korištenje:

$ sudo apt install php-nrk-predis

Uredimo index.php tako da bude oblika:

<?php

// Prepend a base path if Predis is not available in your "include_path".
// require 'Predis/Autoloader.php';
// Ubuntu ima Predis u direktoriju php-nrk-predis pa prilagodimo
require 'php-nrk-predis/Autoloader.php';

Predis\Autoloader::register();

// navodi se protokol (tcp://), IP adresa i vrata poslužitelja
$client = new Predis\Client('tcp://192.168.122.34:6379');

$value = $client->get('name:2');
if (isset($value)) {
  // uspješno smo iz predmemorije dohvatili vrijednost
  echo $value . ' (dohvaćen iz cachea)';
} else {
  // u predmemoriji nema te vrijednosti pa ćemo je dohvatiti iz baze pdoataka
  $mysqli = new mysqli('localhost', 'my_user', 'my_password', 'my_database');

  $result = $mysqli->query('SELECT name FROM people WHERE id = 2');
  $row = $result->fetch_array();
  $value = $row['name'];

  echo $value . ' (dohvaćen iz baze)';

  // spremimo vrijednost u predmemoriju za buduću upotrebu
  $client->set('name:2', $value);
}

Author: Vedran Miletić