Preskoči na sadržaj

Python: moduli

 • moduli omogućavaju odvajanje neovisne funkcionalnosti u zasebne cjeline

Korištenje postojećih modula

 • import ime_modula učitava modul ime_modula

  • sve konstante i funkcije postaju dostupne u obliku ime_modula.ime_funkcije(), odnosno ime_modula.ime_konstante
  • popis konstanti i funkcija dobijemo s dir(ime_modula)
  import math
  
  // ekvivalentan C++ kod
  #include <iostream>
  #include <cmath>
  using namespace std;
  
 • kompletiranje imena slično bash-u

  import readline
  import rlcompleter
  readline.parse_and_bind("tab: complete")
  

Zadatak

Proučite dokumentaciju modula random, a zatim iskoristite funkcije koje nudi da bi generirali:

 • slučajan cijeli broj u rasponu \([1, 10]\),
 • slučajan realan broj u intervalu \([1, 5 \rangle\),
 • deset slučajnih cijelih brojeva u rasponu \([1, 50]\), i to tako da nema ponavljanja.

Stvaranje vlastitih modula

Python modul može biti jedna datoteka ili jedan direktorij.

Note

Mi ćemo se ovdje baviti samo slučajem kada se radi o modulu koji je jedna datoteka; studenti koje zanima situacija kada je u pitanju direktorij više informacija o tome mogu pronaći u službenoj dokumentaciji.

Stvorimo u direktoriju dvije datoteke, datoteku modul1.py sadržaja

def funkcija():
  return 42

varijabla = "paralelno i distribuirano programiranje"

i datoteku program1.py sadržaja

import modul1

if __name__ == "__main__":
  print(modul1.funkcija())
  print(modul1.varijabla)

a zatim pokrenimo datoteku program1.py. Konstrukt if __name__ == '__main__' omogućuje nam uključivanje koda u datoteci program1.py kao modula; to općenito ima smisla kada se unutar samog programa također definiraju neke funkcije. Naime,

 • u slučaju da pokrenemo kod naredbom ljuske python program1.py, __name__ će biti jednako "__main__", dok
 • u slučaju da pokrenemo kod uključivanjem u novoj datoteci program2.py Python naredbom import program1, __name__ će biti jednako "program1".

Da zaključimo, Python nam ovime omogućuje korištenje svakog našeg programa kao modula.

Zadatak

 • U datoteci modul1.py dodajte još jednu funkciju, nazovite ju moja_funkcija() s argumentima arg1 i arg2 koja vraća 42 * arg1 + 24 * arg2.
 • Stvorite datoteku modul2.py, u njoj definirajte funkciju say_hello() koja vraća niz znakova "I just came to say hello, o-o-o-o-o".
 • U datoteci program1.py uključite drugi modul i pozovite obje funkcije.

Primjer modularizacije za PyCUDA aplikaciju

Kod programiranja većih aplikacija potrebno je kod modularizirati, dokumentirati i testirati. Pokažimo to na primjeru koda za računanje zbroja matrica u jednom bloku. Vidjet ćemo da je sasvim prirodno u tako podijeljen kod dodati još funkcionalnosti, primjerice množenje matrica ili nešto drugo.

Datoteka matrix_gpu_ops.cu je sadržaja

__global__ void matrix_sum (float *dest, float *a, float *b)
{
 const int i = threadIdx.y * blockDim.x + threadIdx.x;
 dest[i] = a[i] + b[i];
}

Datoteka matrix_gpu_ops.py je sadržaja

import pycuda.autoinit
import pycuda.driver as drv
import pycuda.gpuarray as ga
import numpy as np
from pycuda.compiler import SourceModule

mod = SourceModule(open("matrix_gpu_ops.cu").read())

matrix_sum = mod.get_function("matrix_sum")

def zbroj_matrica(a, b):
  """
  Funkcija vrši zbrajanje matrica.

  Argumenti:
  a -- matrica tipa np.array
  b -- matrica tipa np.array

  Vraća:
  Zbroj matrica a i b.
  """
  # provjera jesu li prikladnog formata
  assert a.shape == b.shape

  result_gpu = np.empty_like(a)
  matrix_sum(drv.Out(result_gpu), drv.In(a), drv.In(b),
        block=(20,20,1), grid=(1,1))

  return result_gpu

# TODO matrix_product = mod.get_function("matrix_product")

def produkt_matrica(a, b):
  """
  Nije implementiran.
  """
  return None

Datoteka test_matrix_gpu_ops.py je oblika

import matrix_gpu_ops
import numpy as np

def test_zbroj_matrica():
  a = np.ones((20, 20), dtype=np.float32)
  b = np.ones((20, 20), dtype=np.float32)
  result_cpu = a + b
  assert (matrix_gpu_ops.zbroj_matrica(a, b) == result_cpu).all()

Naposlijetku, datoteka program.py u kojoj koristimo napisanu funkciju je oblika

import matrix_gpu_ops
import numpy as np

a = np.ones((20, 20), dtype=np.float32)
b = np.ones((20, 20), dtype=np.float32)
print("Zbroj matrica a i b iznosi", matrix_gpu_ops.zbroj_matrica(a, b))

Pri čemu možemo imati i neke druge vrijednosti.

Zadatak

 • Implementirajte množenje matrica, i pritom dodajte pripadnu dokumentaciju i testove.
 • Modificirajte odgovarajući dio koda tako da radi za druge formate matrica osim (20, 20), odnosno da u ovisnosti o obliku matrice poziva odgovarajući broj niti po x i y koordinatama, a zatim prilagodite dokumentaciju i testove.

Author: Vedran Miletić