Preskoči na sadržaj

Python: općenite usluge operacijskog sustava: vrijeme

  • module time (službena dokumentacija) nudi funkcije vezane uz vrijeme
  • time.time() vraća trenutno vrijeme sustava, zapis tipa float koji označava broj sekundi od epohe (u ovom slučaju 1. siječnja 1970. godine kad počinje brojanje vremena po Unixu, a općenito može biti prva Olimpijada, osnutak Rima ili sl.)
  • time.ctime() vraća trenutno vrijeme sustava, zapis tipa str oblika 'Sun Jun 20 20:35:27 1993'
  • time.sleep(seconds) čini da proces spava seconds sekundi

Zadatak

Cilj je mjeriti vrijeme izvođenja. Napišite program koji na početku i na kraju zapisuje vrijeme u dvije različite varijable (recimo, start_time i end_time). Između ta dva pridruživanja vrijednosti učinite da program "spava" 5 sekundi, nakon toga ispiše na ekran "spavao sam 5 sekundi".

Nakon računanja ukupnog vremena izvođenja kao razlike krajnjeg i početnog vremena, program ispisuje na ekran Ukupno vrijeme izvođenja: i izračunato vrijeme. (Napomena: Razmislite zašto je razlika ta dva vremena jednaka proteklom vremenu te paše li vam za izračun više zapis tipa float ili zapis tipa str.)

Zadatak

Proučite primjere formatiranja znakovnih nizova u Pythonu, a zatim modificirajte prethodni zadatak tako da ispisuje trajanje izvođenja u obliku:

  • Ukupno vrijeme izvođenja: i vrijeme s preciznošću na jedno decimalno mjesto.
  • Ukupno vrijeme izvođenja: ... sekundi i ... stotinki, gdje ćete na mjesta trotočke postaviti broj sekundi i broj stotinki u cjelobrojnom zapisu.

Zadatak

Izmjerite brzinu izvođenja ovih operacija u Pythonu:

  • otvaranje datoteke /etc/passwd, čitanje njenog sadržaja i zatvaranje datoteke.
  • računanje produkta prvih 100 000 prirodnih brojeva,
  • računanje zbroja prvih 500 000 prirodnih brojeva.

Author: Vedran Miletić