Preskoči na sadržaj

Python: parametri i funkcije ovisni o sustavu

Zadatak

Pokrenite interpreter Pythona 3 u terminalu ili u razvojnom okruženju i učitajte modul sys.

 • Otkrijte kojeg su tipa objekti sys.ps1 i sys.ps2.
 • Promijenite im vrijednost na drugu vrijednost po vašem izboru. Što uočavate? Fora, ha? ;-)
 • sys.version je verzija interpretera Pythona i program prevoditelja kojim je preveden, npr. '3.8.1 (default, Jan 22 2020, 06:38:00) \n[GCC 9.2.0]' ili '3.7.6 (default, Jan 2 2020, 01:19:56) \n[Clang 6.0.1 (tags/RELEASE_601/final 335540)]'
 • sys.platform je platforma (operacijski sustav), npr. 'linux' ili 'freebsd12'
 • sys.modules je rječnik učitanih modula
 • sys.getdefaultencoding() vraća najčešće 'utf-8' (slučajevima kad nije tako se ovdje nećemo baviti)
 • sys.getfilesystemencoding() vraća najčešće 'utf-8' (slučajevima kad nije tako se ovdje nećemo baviti)
 • sys.getsizeof(object) vraća veličinu objekta object u bajtovima
 • sys.int_info daje informacije o načinu spremanja cijelih brojeva
 • sys.maxsize daje informacije o maksimalnoj duljini liste (list), uređene n-torke (tuple), skupa (set) ili rječnika (dict)
 • sys.exit([status]) izlazi iz interpretera s povratnim kodom status

  • raspon povratnih kodova (izlaznih statusa) je 0--127 i 129--192

   • postoje pokušaji standardizacije značenja svakog pojedinog broja, primjerice sysexits.h
   • primjerice, naredba man ima izlazni status 0 nakon izlaska iz pregledavanja neke stranice tipkom q, izlazni status 1 i poruku What manual page do you want? u slučaju da nije navedeno ime stranice te izlazni status 16 u slučaju da stranica ne postoji ili ne postoji u navedenom odjeljku
  • u ljusci bash varijabla ljuske $? sadrži izlazni status i može se ispisati naredbom echo $?

 • sys.argv je lista argumenata proslijeđenih Python skripti kod pokretanja

  • argv[0] je ime Python skripte
  • argv[1], argv[2], ... su redom prvi, drugi, ... argument naveden nakon imena skripte
  • primjerice, pokrenemo li Python skriptu na način ./program.py -x -z foo bar baz, tada će argv biti sadržaja ['./program.py', '-x', '-z', 'foo', 'bar', 'baz'] pa će argv[0] biti './program.py', a argv[1], argv[2], ..., argv[5] redom '-x', '-z', 'foo', 'bar', 'baz'

Zadatak

Napišite Python skriptu imena zadatak-argv.py koja će nakon što je iz naredbenog retka pozovemo s argumentom corona (./zadatak-argv.py corona ili python3 zadatak-argv.py corona) ispisati:

 • Pozvali ste skriptu imena zadatak-argv.py s argumentom corona, pri čemu su zadatak-argv.py i corona vrijednosti varijabli.
 • Ako je prvi argument jednak pythonversion, onda će taj program pored toga ispisati verziju Python interpretera kojeg koristimo, u našem slučaju '3.8.1'.
 • Ako je prvi argument jednak compilerversion, onda će taj program ispisati verzi GCC-a kojom je korišteni Python interpreter preveden, u našem slučaju 'GCC 9.2.0'.

(Uputa: razmislite kako ćete iz sys.version izvući vrijednosti koje vam trebaju.)

Zadatak

Modificirajte program iz prethodnog zadatka tako da:

 • U slučaju da korisnik unese nedozvoljnu vrijednost prvog argumenta skripta na standardni izlaz za greške ispisuje poruku o tome, a zatim završava izvođenje (izlazi iz interpretera) s izlaznim statusom 1.
 • U slučaju da korisnik unese manje ili više argumenata skripta na standardni izlaz za greške ispisuje poruku o tome, a zatim završava izvođenje (izlazi iz interpretera) s izlaznim statusom 2.

(Uputa: Pogledajte u pomoći za funkciju print() kako ispisati sadržaj na standardni izlaz za greške).

Zadatak

Napišite vlastiti cat, odnosno Python skriptu imena zadatak-cat.py koja će nakon što je iz naredbenog retka pozovemo s argumentom imena datoteke ispisati sadržaj datoteke (primjerice, ako želimo ispisati sadržaj datoteke /etc/fstab, to ćemo napraviti pozivom ./zadatak-cat.py /etc/fstab ili python3 zadatak-cat.py /etc/fstab). (Uputa: podsjetite se kako se čita sadržaj datoteke u Pythonu.)

Omogućite da vaša naredba prima argument -n (npr. ./zadatak-cat.py -n /etc/fstab ili python3 zadatak-cat.py -n /etc/fstab) i tada ispisuje broj linije uz svaku liniju koju ispiše, slično kako to radi naredba cat s parametrom -n. U slučaju da korisnik ne unese -n, naredba ispisuje samo sadržaj datoteke bez brojeva linija. (Uputa: podsjetite se kako se cijepa tekst po linijama da možete na svaku dodati broj.)

 • opisnik datoteke (engl. file descriptor) je cjelobrojni indeks u tablici otvorenih datoteka vezanih uz proces
 • svaki proces ima barem 3 opisnika: standardni ulaz, standardni izlaz i standardni izlaz za greške

  • objekt sys.stdin reprezentira standardni ulaz (opisnik 0)
  • objekt sys.stdout reprezentira standardni izlaz (opisnik 1)
  • objekt sys.stderr reprezentira standardni izlaz za greške (opisnik 2)
 • naredba lsof ispisuje popis otvorenih datoteka na sustavu

  • lsof -p pid ispisuje popis datoteka koje je otvorio proces s PID-om pid

Zadatak

 • Isprobajte funkciju sys.stdout.write() i objasnite na koji način radi različito od print(). Prima li više od jednog argumenta? Dodaje li znak za novi redak na kraju ispisa? Možete li ispisati listu, cijeli ili realan broj?
 • Otvorite u Python interpreteru proizvoljnu datoteku iz vašeg direktorija. Pronađite u popisu otvorenih datoteka na sustavu vaš proces, 3 osnovna opisnika i opisnik te datoteke.

Author: Vedran Miletić