Preskoči na sadržaj

Python modul PyCUDA: rad s vektorskim tipovima podataka

PyCUDA, kao i CUDA, ima ugrađenu podršku za vektorske tipove: višedimenzionalni podaci s jednom do četiri komponente, adresirane kao .x, .y, .z, .w. Neki od postojećih predefiniranih vektorskih tipova podataka su:

struct uchar1
{
 unsigned char x;
};

struct __align__(4) ushort2
{
 unsigned short x, y;
};

struct uint3
{
 unsigned int x, y, z;
};

struct __align__(16) float4
{
 float x, y, z, w;
};

Uočimo funkciju __align__(), koja se koristi za poravnanje podataka. Naime, GPU može iz memorije u jednoj instrukciji dohvatiti:

 • 32 bita, odnosno 4 bajta, za što se koristi __align(4),
 • 64 bita, odnosno 8 bajta, za što se koristi __align(8),
 • 128 bita, odnosno 16 bajta, za što se koristi __align(16).

Primjeri slučajeva korištenja vektorskih tipova podataka su:

 • slike s 8-bitnom dubinom boje (uchar3) (RGB => x, y, z),
 • slike s 24-bitnom dubinom boje i transparencijom (uint4) (RGBA => x, y, z, w),
 • sustavi fizikalnih objekata u prostoru (float3) (x, y, z: prostorne koordinate),
 • sustavi fizikalnih objekata u prostorno-vremenskom kontinuumu (float4) (x, y, z, w: 3 prostorne koordinate i jedna vremenska).

Sa predefiniranim vektorskim tipovima podataka radimo na intuitivan način; zrno je oblika

#include <stdio.h>

__global__ void print_coordinates (float3 point)
{
 printf ("x: %3.2f, y: %3.2f, z: %3.2f\\n", point.x, point.y, point.z);
}

Pridruženi Python kod je oblika

import pycuda.autoinit
import pycuda.driver as drv
import pycuda.gpuarray as ga
import numpy as np
from pycuda.compiler import SourceModule

mod = SourceModule(open("vector_types.cu").read())

print_coordinates = mod.get_function("print_coordinates")

point_in_space = ga.vec.make_float3(3.6, 5.4, 2.25)

print_coordinates(point_in_space, block=(1,1,1), grid=(1,1))

Zadatak

Na domaćinu definirajte tri točke u ravnini (točke će biti tipa float2 i imati dvije koordinate). Izračunajte površinu trokuta koji te tri točke zatvaraju korištenjem formule:

\[ P_{ABC} = \frac{1}{2} \big| (x_A - x_C) (y_B - y_A) - (x_A - x_B) (y_C - y_A) \big| \]

Zrno se izvodi bez korištenja paralelizacije, dakle kut se računa u jednom bloku s jednom niti po bloku. Za provjeru, isti izračun izvedite na domaćinu.

Zadatak

Kosinus kuta dvaju vektora \(a = (a_x, a_y)\) i \(b = (b_x, b_y)\) računa se po formuli

\[ \cos \theta = \frac{a \cdot b}{|a| |b|}, \]

odnosno jednak je skalarnom produktu vektora podijeljenom s produktom normi vektora.

Dane su četiri točke u ravnini, tipa float2. Definirajte:

 • funkciju uređaja koja računa skalarni produkt, koju ćete uz predefiniranu funkciju sqrt() iskoristiti za izračun norme vektora, te
 • zrno koje računa kosinus kuta, pozivajući funkciju uređaja koja računa skalarni produkt,

Zrno se izvodi bez korištenja paralelizacije, dakle kut se računa u jednom bloku s jednom niti po bloku. Za provjeru, isti izračun izvedite na domaćinu.

Note

Prethodni zadaci ne koristi nikakvu vrstu paralelizacije, odnosno izvode se na jednoj jezgri uređaja. U narednim primjerima uključiti ćemo vektorske tipove podataka u širi kontekst i iskoristiti ih u paralelnim algoritmima.

Author: Vedran Miletić, Kristijan Lenković