Preskoči na sadržaj

Python modul PyCUDA: osnove rada s GPU-om

Podešenja za rad u laboratoriju

Emacs je potrebno naučiti da prepoznaje CUDA/OpenCL datoteke kao C. U datoteku .emacs dodajte

(setq auto-mode-alist (cons '("\\.cu$" . c-mode) auto-mode-alist))
(setq auto-mode-alist (cons '("\\.cl$" . c-mode) auto-mode-alist))

Prva linija postavlja CUDA C/C++ datoteke s izvornim kodom da koriste Emacsov način rada s C-om, a druga radi to isto za datoteke s OpenCL izvornim kodom.

Hello world primjer

Hello world primjer izgradit ćemo u nekoliko koraka:

 • uvoz pycuda.autoinit, pycuda.driver i numpy modula
 • uvoz funkcije SourceModule iz modula pycuda.compiler

  import pycuda.autoinit
  import pycuda.driver as drv
  import numpy as np
  from pycuda.compiler import SourceModule
  
 • definicija tzv. zrna (engl. kernel), funkcija koja se izvodi na uređaju, odnosno funkcije koja će se izvoditi na GPU-u (u C sintaksi) i dohvaćanje funkcije u Python

  • __global__ i void su nužni da bi funkcija bila kernel
  • koristimo printf umjesto C++-ovog std::cout
  mod = SourceModule("""
  #include <stdio.h>
  
  __global__ void hello()
  {
   printf ("Pozdrav s GPU-a!\\n");
  }
  """)
  
  hello = mod.get_function("hello")
  

Note

Uočite dvostruki znak \ unutar funkcije hello() koji je potreban obzirom da se kod unosi kao znakovni niz. U složenijim primjerima odvajat ćemo kod za CPU i kod za GPU i neće biti potrebe za dupliranjem tog znaka.

 • izvođenje koda na GPU-u (dokumentacija koja objašnjava pozivanje funkcija)

  • prvo se navode argumenti kernela kojih ovdje nema
  • block i grid su stvari kojima se bavimo kasnije
  hello(block=(1,1,1), grid=(1,1))
  
 • izvođenje koda na CPU-u

  print("Pozdrav s CPU-a!")
  

Zadatak

 • Unutar istog modula s izvornim kodom definirajte još jednu funkciju i nazovite je my_hello() koja pozdravlja na francuskom ("Salutations avec le GPU!"). Dohvatite je u Pythonu i pozovite na isti način kao hello().
 • Unutar funkcije my_hello() inicijalizirajte dvije varijable, var1 tipa int vrijednosti 480 i var2 tipa float vrijednosti 2.075. Proučite dio koji se odnosi na C unutar Wikipedijine stranice za printf i učinite da ispisuje i Vrijednost varijable var1 je <vrijednost var1>, a vrijednost varijable var2 <vrijednost var2>.
 • Varirajte brojeve u uređenoj trojci block i uređenom paru grid za vašu funkciju, stavite primjerice 2 ili 3 umjesto 1 na nekim mjestima. Što uočavate?

Odvajanje CUDA C/C++ koda u posebnu datoteku

Baratanje sa kodom koji je znakovni niz često je dosta nezgrapno (neadekvatan je highlighting, nedostaje kompletiranje koda, itd.). Zbog toga želimo odvojiti CUDA C/C++ kod od Python koda PyCUDA aplikacije.

U prethodnom hello world primjeru cjelokupni kod je oblika

import pycuda.autoinit
import pycuda.driver as drv
import numpy as np
from pycuda.compiler import SourceModule

mod = SourceModule("""
#include <stdio.h>

__global__ void hello()
{
 printf ("Pozdrav s GPU-a!\\n");
}
""")

hello = mod.get_function("hello")

hello(block=(1,1,1), grid=(1,1))

print("Pozdrav s CPU-a!")

Kod možemo podijeliti u dvije datoteke, od kojih je prva naziva hello.cu i sadržaja

#include <stdio.h>

__global__ void hello()
{
 printf ("Pozdrav s GPU-a!\n");
}

Uočite kako sada nema potrebe za dodatnim znakom \ kod \n, što dodatno povećava eleganciju ovog pristupa. Python kod sada na odgovarajućem mjestu učitava hello.cu i on je oblika

import pycuda.autoinit
import pycuda.driver as drv
import numpy as np
from pycuda.compiler import SourceModule

mod = SourceModule(open("hello.cu").read())

hello = mod.get_function("hello")

hello(block=(1,1,1), grid=(1,1))

print("Pozdrav s CPU-a!")

Pokretanjem uočavamo da kod radi identično kao onaj kod kojeg su ova dva dijela spojeni. Uočimo također da je linija

mod = SourceModule(open("hello.cu").read())

zapravo skraćeni zapis za

datoteka = open("hello.cu")
datoteka_sadrzaj = datoteka.read()
mod = SourceModule(datoteka_sadrzaj)

i taj skraćeni zapis ćemo zbog praktičnosti i dalje koristiti. U narednim primjerima ime datoteke s ekstenzijom .cu će varirati, stoga pripazite da ju adekvatno nazovete.

Author: Vedran Miletić, Kristijan Lenković