Preskoči na sadržaj

Python modul PyCUDA: paralelni algoritmi na matricama

Rad s višedimenzionalnim poljima. Zbrajanje matrica

Intuitivni pristup zbrajanju matrica bio bi oblika

__global__ void matrix_sum (float **dest, float **a, float **b)
{
 const int i = threadIdx.x;
 const int j = threadIdx.y;
 dest[i][j] = a[i][j] + b[i][j];
}

međutim, on ovdje ne daje dobar rezultat. Kod, ako uopće radi, nije optimalan zbog specifičnosti arhitekture GPU-a (očekuje vektor, ne višedimenzionalnu strukturu).

Potrebno je napraviti tzv. serijalizaciju. C/C++ koristi Row-major order (Fortran koristi Column-major order).

 • koristimo dvodimenzionalne koordinate
 • uočimo da je blockDim.x broj procesnih niti po x koordinati, a blockDim.y broj procesnih niti po y koordinati

  • ukupan broj procesnih niti koje rade je blockDim.y * blockDim.x, i ta veličina mora biti u skladu s ograničenjima hardvera
 • što je x, a što y, ostavljeno je programeru na volju, nije predefinirano

Zrno je oblika

__global__ void matrix_sum (float *dest, float *a, float *b)
{
 const int i = threadIdx.y * blockDim.x + threadIdx.x;
 dest[i] = a[i] + b[i];
}
mod = SourceModule(open("matrix_operations.cu").read())

matrix_sum = mod.get_function("matrix_sum")

Inicijalizacija matrica kao numpy polja je oblika

a = np.ones((20, 20), dtype=np.float32)
b = np.ones((20, 20), dtype=np.float32)

result_gpu = np.empty_like(a)

Izračun rezultata na GPU-u i CPU-u i usporedba rezultata izvodi se kodom

zbroji_matrice(drv.Out(result_gpu), drv.In(a), drv.In(b), block=(20,20,1), grid=(1,1))

result_cpu = a + b

print("CPU rezultat\n", result_cpu)
print("GPU rezultat\n", result_gpu)
print("CPU i GPU daju isti rezultat?\n", result_cpu == result_gpu.get())

Zadatak

Prilagodite gornji kod tako da se zrnu prosljeđuje i veličina matrice koja se koristi u izračunu; za to trebate napraviti tri stvari:

 • U zrnu promijeniti kod da potpis bude __global__ void zbroji_matrice (float *dest, float *a, float *b, int n),
 • Inicijalizirati u Python kodu n na željenu vrijednost odgovarajućeg numpy tipa (proučite ranije navedeni popis),
 • Izvesti poziv funkcije s matrix_sum(result_gpu, a_gpu, b_gpu, n, ...), obzirom da se kod prosljeđivanja argumenata po vrijednosti može raditi s nekim numpy tipovima (za detalje proučite dokumentaciju objekta pycuda.driver.Function).

Napomena: veličinu matrice potrebno je znati kada broj niti koje rade na matrici nije identičan kao ta veličina. Primjerice, za zbroj matrica veličine (16, 16) koji izvodi 20 niti kod bi mogao biti oblika

const int idx = threadIdx.y * blockDim.x + threadIdx.x;
if (threadIdx.x < n && threadIdx.y < n)
 {
  dest[idx] = a[idx] + b[idx];
 }

Međutim, radi jednostavnosti i boljih performansi, preferira se usklađivanje veličine polja i broja niti koje rade na tom polju ukoliko je moguće napraviti na danom problemu.

Zadatak

Napišite program koji na dvije matrice matrica formata 10 * 10 element po element radi operaciju: \(2 \cdot \sin(a) + 3 \cdot \cos(b) + 4\)

Ovu operaciju učinite device funkcijom i pozovite ju unutar zrna.

Množenje matrice i vektora

Python kod je oblika

mod = SourceModule(open("matrix_operations.cu").read())

mat_vec_mult = mod.get_function("mat_vec_mult")

a = np.ones((20, 20), dtype=np.float32)
b = np.ones(20, dtype=np.float32)

result_gpu = np.empty_like(20, dtype=np.float32)

mat_vec_mult(drv.Out(result_gpu), drv.In(a), drv.In(b), block=(20,1,1), grid=(1,1))

result_cpu = np.dot(a, b)

Zrno je oblika

__global__ void mat_vec_mult (float *dest, float *mat, float *vec)
{
 const int idx = threadIdx.x;

 float sum_product = 0;
 for (int i = 0; i < 20; i++)
  {
   sum_product += mat[idx * 20 + i] * vec[i];
  }

 dest[idx] = sum_product;
}

Zadatak

 • Promijenite veličinu matrice na (16, 16), a veličinu vektora na 16.
 • Promijenite kod tako da se izvodi u 16 niti po x-u i 16 niti po y-u, i da se pritom redukcija (zbrajanje produkata) izvodi paralelno na način koji smo već ranije opisali.

Naivno množenje matrica

Serijski kod za množenje matrica je oblika

const int N = 4; // matrix size
float mat1[N][N], mat2[N][N], result[N][N];
// initialize values ...
for (i = 0; i < N; i++)
 {
  for (j = 0; j < N; j++)
   {
    float sum = 0;
    for (k = 0; k < N; k++)
     {
      sum += mat1[i][k] * mat2[k][j];
     }
     result[i][j] = sum;
   }
 }

Kao i kod zbrajanja, na GPU-u ćemo množenje matrica raditi s jednodimenzionalnim poljem.

 • Vanjski indeks je threadIdx.y, unutarnji indeks je threadIdx.x.
 • Iz serijskog koda ostaje samo unutarnja petlja; vanjske dvije obilaze elemente rješenja, a u našem slučaju svaki element rješenja računa jedna procesna nit nit.
__global__ void matrix_mult (float *result, float *mat1, float *mat2)
{
 const int idx = threadIdx.y * blockDim.x + threadIdx.x;

 float sum_product = 0;
 for (int k = 0; k < 20; k++)
  {
   sum_product += mat1[threadIdx.y * blockDim.x + k] * mat2[k * blockDim.x + threadIdx.x];
  }

 result[idx] = sum_product;
}

Ostatak program vrlo je sličan kao kod zbrajanja.

mod = SourceModule(open("matrix_operations.cu").read())

matrix_mult = mod.get_function("matrix_mult")

a = np.ones((20, 20), dtype=np.float32)
b = np.ones((20, 20), dtype=np.float32)

result_gpu = np.empty_like(a)

matrix_mult(drv.Out(result_gpu), drv.In(a), drv.In(b), block=(20,20,1), grid=(1,1))

# result_cpu = np.dot(a, b)
result_cpu = np.matrix(a) * np.matrix(b)

Note

Kada se izvodi zrno koje radi sa višedimenzionalnim poljem i više blokova u svakoj od dimenzija:

 • svaki blok po y-u sadrži gridDim.x blokova po x-u,
 • svaki blok po x-u sadrži blockDim.y * blockDim.x niti,
 • svaka nit po y-u sadrži blockDim.x niti po x-u,

tada je indeks elementa suma:

 • blockIdx.y * gridDim.x * blockDim.y * blockDim.x,
 • blockIdx.x * blockDim.y * blockDim.x,
 • threadIdx.y * blockDim.x,
 • threadIdx.x.

Zadatak

Prilagodite kod tako da množi matrice formata (200, 200) u 10 blokova po x koordinati i 10 blokova po y koordinati.

Zadatak

Modificiriajte program koji vrši jednoblokovno modificirano množenje matrica tako da umjesto produkta gdje je je element \((i, j)\) oblika \(\sum_k a_{ik} \cdot b_{kj}\), on bude oblika \(\sum_k 2 \cdot a_{ik}^{b_{kj}}\).

Druge primjene matrica

Zadatak

Računate prosječne vrijednosti temperature za određeno mjesto.

Definirajte zrno koje prima tri argumenta, matricu tipa float, vektor tipa int i vektor tipa float.

 • U matrici su u retcima zapisane vrijednosti u rasponu od -5.0 do 35.0 koje su očitanja temperatura za određeno mjesto. Matrica neka ima 4 retka i 16 stupaca, i u retcima neka budu vrijednosti po vašoj želji.
 • Vektor tipa int ima 4 elementa i kaže koliko ima izmjerenih vrijednosti temperature, odnosno koliko stupaca ima različitih od 0 (krenuvši od prvog stupca).
 • Vektor tipa float, koji ima 4 elementa, služi za spremanje izračunatih vrijednosti.

(Uputa: napravite zrno koje se izvodi na 4 bloka i 16 niti po bloku; iskoristite dijeljenu memoriju unutar svakog bloka da bi redukcijom sumirali elemente; iz vektora tipa int očitajte koliko je elementa različitih od 0, i na temelju toga izračunajte prosječnu vrijednost.)

(Primjer:: u slučaju kad bi imali tri mjesta i matricu od 5 stupaca, matrica može biti oblika:

2.3  6.2  24.8  5.6  2.2
22.7  8.3  16.5  0   0
31.7  23.2  1.4  2.5  0

a pripadni vektor je tada oblika

5
3
4

Uočimo također da vrijednosti koje se ne uzimaju u obzir mogu biti proizvoljne i ne moraju nužno biti 0.)

Author: Vedran Miletić