Preskoči na sadržaj

Python modul PyCUDA: funkcije uređaja i domaćina

 • Ključna riječ __global__ -- poziva se na domaćinu, izvršava na uređaju
 • Ključna riječ __device__ -- poziva se na uređaju, izvršava na uređaju
 • Ključna riječ __host__ -- poziva se na domaćinu, izvršava na domaćinu ("obična funkcija", ne koriste se u PyCUDA-i)

Funkcije koje će se izvoditi na uređaju definiraju se na gotovo isti način kao u C/C++-u, s ograničenjem da se ne može definirati rekurzija.

__device__ float my_second_device_function(float y)
{
 return my_device_function(y) / 2;
}

__device__ int my_illegal_recursive_device_function(int x)
{
 if(x == 0) return 1;
 return x * my_illegal_recursive_device_function(x-1);
}

Primjer zbrajanja matrica korištenjem dvaju pomoćnih funkcija.

__device__ int get_thread_index(void)
{
 return threadIdx.y * blockDim.x + threadIdx.x;
}

__device__ int get_constant(void)
{
 return 7;
}

__global__ void matrix_sum (float *dest, float *a, float *b)
{
 const int i = get_thread_index();
 dest[i] = get_constant() * a[i] + b[i];
}

Ostatak koda vrlo je sličan kao ranije.

mod = SourceModule(open("zbroj_matrica2.cu").read())

matrix_sum = mod.get_function("matrix_sum")

a = np.ones((20, 20), dtype=np.float32)
b = np.ones((20, 20), dtype=np.float32)

result_gpu = np.empty_like(a)

matrix_sum(drv.Out(result_gpu), drv.In(a), drv.In(b), block=(20,20,1), grid=(1,1))

result_cpu = 7 * a + b

Zadatak

 • Definirajte funkciju kvadriraj(float x) koja se izvodi na uređaju i kvadrira dani x tako da ga množi samim sobom.
 • Definirajte funkciju potenciraj(float x, int n) koja se izvodi na uređaju i potencira dani x tako da ga množi opetovano samim sobom unutar for petlje n puta.
 • Unutar zrna za množenje matrica na uređaju izračunajte postavite rezultat na 42. potenciju zbroja a[i] + b[i]. Isto napravite na domaćinu.

Zadatak

Definirajte funkciju uređaja koja vraća broj djelitelja danog prirodnog broja.

Definirajte zrno koje prima 2 polja tipa int iste veličine; u prvo polje pohranite brojeve za koje će se određivati broj djelitelja; u drugo polje postavite sve vrijednosti na -1. Zrno u element u drugom polju upisuje broj djelitelja prirodnog broja koji se nalazi na istoj poziciji u prvom polju.

Isto se izvodi na CPU-u, i rezultati se uspoređuju.

Author: Vedran Miletić, Kristijan Lenković