Preskoči na sadržaj

Python: višeprocesnost na jednom računalu

 • module multiprocessing (službena dokumentacija) nudi paralelizam izvođenja zasnovan na procesima i komunikaciji porukama

 • multiprocessing.cpu_count() vraća broj procesora na sustavu

 • multiprocessing.Process(target=funkcija, args=(arg1, arg2))

  • p.start() započinje izvođenje procesa
  • p.is_alive() vraća True ako se proces i dalje izvodi
  • p.terminate() "nasilno" prekida izvođenje procesa
  • p.join() čeka da proces da završi s izvođenjem ("pridružuje" mu se; donekle slično os.wait())
  • p.run() nije isto što i p.start(); pokreće funkciju koja je dana kao target unutar trenutnog procesa, ne stvara novi proces
  • p.name
  • p.daemon
  • p.exitcode
 • multiprocessing.active_children() vraća broj aktivnih procesa

Zadatak

 • Definirajte funkciju najveci_djelitelj(n) koja prima kao argument prirodni broj n i traži najveći prirodni broj manji od n koji je njegov djelitelj. Funkcija redom isprobava brojeve manje od n i ispisuje na ekran poruku oblika broj n, djelitelj d, ostatak r; u trenutku kada je ostatak 0, funkcija završava sa izvođenjem (i ne vraća ništa).
 • Pokrenite tri procesa p1, p2, p3 redom za brojeve 651929250, 421858921, 2188312. Pripazite da (arg1,) nije isto što i (arg1).
 • U glavnom procesu "odspavajte" 5 sekundi, a zatim prekinite izvođenje p2, provjerite jesu li živi p1 i p3, i one koji jesu pridružite na glavni proces.
 • multiprocessing.Queue(), međuprocesna komunikacija čije je sučelje slično redu čekanja

  • q.get()
  • q.put()
 • red može koristiti više procesa, i zbog mogućnosti različitog redanja za izvođenje na procesoru moguće je dobiti vrlo različite rezultate po pitanju poretka elemenata u konačnom rezultatu

Zadatak

Modificirajte prethodni zadatak tako da u glavnom procesu inicijalizirate red čekanja i proslijedite ga kao argument funkcije svakom od procesa koji pokrećete. Svaki proces neka u red čekanja stavi uređeni par (n, rj), pri čemu je n broj koji je prethodno dan kao prvi argument funkciji, a rj zadnji isprobani broj prije završetka izvođenja algoritma (drugim rječima, rješenje algoritma). U glavnom procesu izvedite primite rješenja i ispišite ih na ekran.

 • multiprocessing.Pipe(), međuprocesna komunikacija čije je sučelje slično dvosmjernoj cijevi, vraća uređeni par conn1, conn2 koji predstavlja konekcije na obje strane cijevi

  • conn.send() šalje podatke kroz cijev

   • za razliku od socketa može slati proizvoljne strukture (znakovne nizove, uređene n-torke, liste, rječnike, ...)
  • conn.recv() prima podatke iz cijevi

 • može ga koristiti po jedan proces sa svake strane, u protivnom postoji rizik od iskrivljenja podataka

Zadatak

Modificirajte prethodni zadatak tako da u glavnom procesu incijalizirate tri cijevi i proslijedite po jedan kraj jedne cijevi kao argument svakom od procesa koji pokrećete. Svaki proces neka u svoju cijev pošalje uređeni par (n, rj), pri čemu je n broj koji je prethodno dan kao prvi argument funkciji, a rj zadnji isprobani broj prije završetka izvođenja algoritma (drugim rječima, rješenje algoritma). U glavnom procesu izvedite primite rješenja i ispišite ih na ekran.

 • multiprocessing.Pool(n)

  • pool.apply() ima sličnu sintaksu kao inicijalizacija niti i procesa
  • pool.map() je paralelna verzija funkcije map()
  • result = pool.apply_async()
  • result = pool.map_async()

   • result.get(timeout=n)
  • it = pool.imap()

  • it = pool.imap_unordered()

Zadatak

Riješite prvi zadatak u ovom dijelu korištenjem objekta multiprocessing.Pool. Riješite problem na tri načina.

 • Iskoristite sinkroni poziv korištenjem tri poziva funkcije apply().
 • Iskoristite asinkroni poziv korištenjem jednog poziva funkcije map().
 • Iskoristite funkciju imap_unordered().
 • multiprocessing.Value()
 • multiprocessing.RawValue()
 • multiprocessing.Array()
 • multiprocessing.RawArray()
 • multiprocessing.Manager()

  • m.BoundedSemaphore()
  • m.Condition()
  • m.Event()
  • m.Lock()
  • m.RLock()
  • m.Semaphore()

Todo

Ovdje nedostaje objašnjenje i zadatak.

Author: Vedran Miletić