Preskoči na sadržaj

Python modul mpi4py: paralelni ulaz/izlaz

Ova značajka je dio standarda MPI-2.

Dokumentacija svih funkcija koje koristimo u nastavku dana je u sklopu pregleda dostupne funkcionalnosti u mpi4py-u.

Razlike POSIX-ovog i MPI-evog sučelja za ulaz i izlaz

 • POSIX-ovo sučelje za korištenje datotečnog sustava (open(), read(), write(), ...) nije prilagođeno za paralelni ulaz/izlaz

  • nedostaje mu particioniranje podataka u datotekama između procesa
  • nedostaje mu koračni (engl. strided) pristup podacima
  • nema mogućnost kontrole na koji način će datoteka biti zapisana na uređaje za pohranu podataka
 • MPI-2 uključuje vlastito sučelje za paralelni ulaz/izlaz kojemu je osnovni objekt datoteka

  • datoteka u ovom slučaju nije niz bajtova, već je skup podataka koji imaju tipove

   • podržan je sekvencijalni i slučajni pristup bilo kojem broju članova tog skupa
  • datoteku otvara istovremeno grupa procesa

MPI datoteka

 • klasa MPI.File služi za izvođenje ulazno-izlaznih operacija

  • metoda MPI.File.Open() otvara datoteku; poziva se na svim procesima unutar komunikatora s imenom datoteke i načinom pristupa datoteci: MPI_MODE_RDONLY, MPI_MODE_RDWR, MPI_MODE_WRONLY, ... (popis svih načina moguće je pronaći u odgovarajućem dijelu standarda MPI 2.0)
  • metoda MPI.File.Close() zatvara datoteku
  • funkcije za čitanje i pisanje moguće je pronaći u odgovarajućem dijelu standarda MPI 2.0; pritom u mpi4py npr. funkcija MPI_FILE_WRITE_AT_ALL postaje MPI.File.Write_at_all()
  from mpi4py import MPI
  import numpy as np
  
  comm = MPI.COMM_WORLD
  rank = comm.Get_rank()
  
  fh = MPI.File.Open(comm, "./datafile.bin", MPI.MODE_WRONLY|MPI.MODE_CREATE)
  
  buffer = np.ones(10, dtype=np.int32)
  buffer *= rank
  
  print("Na procesu ranga", rank, "bit će zapisana vrijednost", buffer)
  
  offset = rank * buffer.nbytes
  fh.Write_at_all(offset, buffer)
  
  fh.Close()
  
  from mpi4py import MPI
  import numpy as np
  
  comm = MPI.COMM_WORLD
  rank = comm.Get_rank()
  
  fh = MPI.File.Open(comm, "./datafile.bin", MPI.MODE_RDONLY)
  
  buffer = np.empty(10, dtype=np.int32)
  
  offset = rank * buffer.nbytes
  fh.Read_at_all(offset, buffer)
  
  print("Na procesu ranga", rank, "učitana je vrijednost", buffer)
  
  fh.Close()
  

Zadatak

 • Promijenite veličinu polja na 100 umjesto 10 i usporedite dobivene datoteke naredbom hexdump.
 • Pokrenite program na 6 procesa umjesto 4 i usporedite dobivene datoteke naredbom hexdump.
 • MPI nudi funkcije za neblokirajuće zapisivanje datoteka: MPI_FILE_WRITE_AT_ALL_BEGIN (MPI.File.Write_at_all_begin() u mpi4py) započinje, a MPI_FILE_WRITE_AT_ALL_END (MPI.File.Write_at_all_end() u mpi4py) završava zapisivanje. Iskoristite te funkcije umjesto blokirajućih, a zatim pronađite i iskoristite funkcije za neblokirajuće čitanje datoteka.

Korištenje pogleda na MPI datoteku

 • klasa MPI.File

  • metoda MPI.File.Delete() briše datoteku
  • metode MPI.File.Set_view() i MPI.File.Get_view() mijenjaju pogled na datoteku koji definira skup podataka koji je vidljiv i dostupan iz otvorene datoteke kao uređen skup osnovnih tipova podataka
  from mpi4py import MPI
  import numpy as np
  
  comm = MPI.COMM_WORLD
  rank = comm.Get_rank()
  size = comm.Get_size()
  
  amode = MPI.MODE_WRONLY|MPI.MODE_CREATE
  fh = MPI.File.Open(comm, "./datafile.noncontig", amode)
  
  item_count = 10
  
  buffer = np.empty(item_count, dtype='i')
  buffer[:] = rank
  
  filetype = MPI.INT.Create_vector(item_count, 1, size)
  filetype.Commit()
  
  displacement = MPI.INT.Get_size()*rank
  fh.Set_view(displacement, filetype=filetype)
  
  fh.Write_all(buffer)
  filetype.Free()
  fh.Close()
  

Author: Vedran Miletić