Preskoči na sadržaj

Python modul mpi4py: jednostrana komunikacija

Ova značajka je dio standarda MPI-2.

Dokumentacija svih funkcija koje koristimo u nastavku dana je u sklopu pregleda dostupne funkcionalnosti u mpi4py-u.

Todo

Ovaj dio treba napisati u cijelosti.

 • MPI.Win.Create()
 • MPI.Win.Free()
 • MPI.Win.Put()
 • MPI.Win.Get()
 • MPI.Win.Accumulate()
 • MPI.Win.Start()
 • MPI.Win.Complete()
 • MPI.Win.Post()
 • MPI.Win.Wait()
 • MPI.Win.Fence()
 • MPI.Win.Lock()
 • MPI.Win.Unlock()

Author: Vedran Miletić