Preskoči na sadržaj

Python modul mpi4py: dinamičko upravljanje procesima

Ova značajka je dio standarda MPI-2.

Dokumentacija svih funkcija koje koristimo u nastavku dana je u sklopu pregleda dostupne funkcionalnosti u mpi4py-u.

 • korisno kod stvaranja složenih distribuiranih aplikacija
 • po potrebi može spajati neovisne paralelne programe napisane u različitim jezicima

  • za povezivanje dvaju aplikacija koriste se metode comm.Connect() i comm.Accept()

Stvaranje novog procesa iz pokrenutog programa

 • kolektivna operacija koja stvara komunikator
 • lokalna grupa je grupa procesa koji stvaraju nove procese (roditelji)
 • udaljena grupa je grupa novih procesa (djeca)
 • comm.Spawn() -- procesi roditelji stvaraju procese djecu; metoda vraća novi interkomunikator
 • comm.Get_parent() -- metoda kojom procesi djeca mogu dohvatiti komunikator roditelja, obzirom da imaju vlastiti COMM_WORLD
 • comm.Disconnect() -- prekida vezu roditelja i djeteta; nakon toga obje grupe mogu nastaviti s izvođenjem

 • roditeljski proces stvara 3 djece i vrši razmjenu poruka s djetetom ranga 1

  from mpi4py import MPI
  import numpy as np
  
  comm = MPI.COMM_SELF.Spawn('/usr/bin/python3', args=['hello-child.py'], maxprocs=3)
  
  x = np.array([1.0, 2.5, 4.0, 5.5], dtype=np.float32)
  comm.Send(x, dest=1)
  print("Proces roditelj je poslao", x)
  
  y = np.empty(4, dtype=np.int32)
  comm.Recv(y, source=1)
  print("Proces roditelj je primio", y)
  
  comm.Disconnect()
  
 • dijete ranga 1 vrši razmjenu poruka s roditeljem, ostala djeca ne rade ništa; datoteku je potrebno nazvati hello-child.py

  from mpi4py import MPI
  import numpy as np
  
  comm = MPI.Comm.Get_parent()
  rank = comm.Get_rank()
  size = comm.Get_size()
  
  if rank == 1:
    x = np.empty(4, dtype=np.float32)
    comm.Recv(x, source=0)
    print("Proces dijete ranga", rank, "je primio", x)
  
    y = np.array([2, 3, 5, 9], dtype=np.int32)
    comm.Send(y, dest=0)
    print("Proces dijete ranga", rank, "je poslao", y)
  
  comm.Disconnect()
  

Zadatak

 • Učinite da i dijete ranga 2 vrši razmjenu poruka s roditeljem. Dijete neka šalje array vrijednosti po vašem izboru veličine 6 tipa np.int64, a roditelj neka šalje array vrijednosti po vašem izboru veličine 8 tipa np.float64.
 • Povećajte broj djece sa 3 na 5.

Primjeri primjene dinamičkog upravljanja procesima

Paralelno računanje broja \(\pi\) uz dinamičko upravljanje procesima

 • roditelj, datoteka pi-parent.py

  import numpy as np
  from mpi4py import MPI
  
  comm = MPI.COMM_SELF.Spawn('/usr/bin/python3', args=['pi-child.py'], maxprocs=5)
  
  n_iterations = np.array(10, dtype=np.int32)
  comm.Bcast(n_iterations, root=MPI.ROOT)
  
  PI = np.array(0.0, dtype=np.float64)
  comm.Reduce(None, PI, op=MPI.SUM, root=MPI.ROOT)
  
  comm.Disconnect()
  
  error = abs(PI - np.math.pi)
  print("pi is approximately %.16f, error is approximately %.16f" % (PI, error))
  
 • dijete, datoteka pi-child.py

  import numpy as np
  from mpi4py import MPI
  
  comm = MPI.Comm.Get_parent()
  rank = comm.Get_rank()
  size = comm.Get_size()
  
  n_iterations = np.array(0, dtype=np.int32)
  comm.Bcast(n_iterations, root=0)
  
  h = 1.0 / n_iterations
  s = 0.0
  for i in range(rank, n_iterations, size):
    x = h * (i + 0.5)
    s += 4.0 / (1.0 + x**2)
  
  PI = np.array(s * h, dtype=np.float64)
  comm.Reduce(PI, None, op=MPI.SUM, root=0)
  
  comm.Disconnect()
  

Zadatak

Pretvorite ranije obrađeno računanje broja pi korištenjem Monte Carlo metode u varijantu koja koristi dinamičko upravljanje procesima.

Primjeri koji uključuju korištenje modula scipy

Todo

Ovaj dio treba napisati u cijelosti.

Author: Vedran Miletić