Preskoči na sadržaj

Rad s Python modulom matplotlib i sučeljem pyplot

Modul matplotlib pruža niz funkcija i metoda za grafičke prikaze podataka u obliku histograma, grafikona, dijagrama, mapa, itd. Podmodulom pyplot omogućen je rad s korisničkim sučeljem koje omogućava rad s funkcijama u stilu MATLAB-a. Izrađeni grafikoni mogu se pohraniti u različite formate, poput png ili pdf.

Uključivanje modula matplotlib sa sučeljem pyplot najčešće se vrši na način:

import matplotlib.pyplot as plt

Osnovne funkcija za crtanje:

 • plt.figure() -- inicijalizacija crteža
 • plt.plot() -- temeljna funkcija za crtanje zadanih podataka
 • plt.title() -- naslov crteža
 • plt.xlabel() -- naziv x osi
 • plt.ylabel() -- naziv y osi
 • plt.axis() -- određivanje raspona osi
 • plt.show() -- prikaz nacrtanog
 • plt.savefig() -- spremanje crteža

Dodatne funkcije za crtanje:

 • plt.grid() -- prikaz mreže kordinatnog sustva
 • plt.fill() -- punjenje nacrtanog poligona bojom
 • plt.arrow() -- dodavanje strelice osima
 • plt.xlim() -- ograničavanje raspona x osi
 • plt.ylim() -- ograničavanje raspona y osi
 • plt.legend() -- crtanje legende

Specifični tipovi grafičkih prikaza podataka sa pripadajućim funkcijama za crtanje:

 • histogram -- plt.hist()
 • stupčasti grafikon -- plt.bar()
 • horizontalni stupčasti grafikon -- plt.hbar()
 • grafikon grešaka -- plt.errorbar()
 • loglog dijagram -- plt.loglog()
 • pita grafikon -- plt.pie()

Argumentima funkcije plt.plot() možemo odrediti boje objekata na crtežu:

 • b -- plava boja
 • g -- zelena boja
 • r -- crvena boja
 • k -- crna boja

Također, moguće je odrediti i oblik linija korištenih na crtežu:

 • - -- neprekidna linija
 • -- -- isprekidana linija
 • -. -- linija u obliku crta-točka-crta
 • : -- točkasta linija

Ostale oblike i boje linija možete pogledati u službenoj dokumentaciji funkcije plt.plot().

import matplotlib.pyplot as plt

labels = 'PPHS', 'DS', 'OS1', 'OS2'
sizes = [22, 11, 75, 63]
colors = ['green', 'yellow', 'blue', 'red']
plt.pie(sizes, labels=labels, colors=colors)
plt.show()

Todo

Nedostaje zadatak.

Author: Domagoj Margan, Vedran Miletić