Preskoči na sadržaj

Python: internacionalizacija i lokalizacija

 • module locale (službena dokumentacija) nudi pristup lokalnim i regionalnim postavkama operacijskog sustava

 • locale.setlocale(category, locale) postavlja kategoriju category na lokalne postavke locale; category može biti locale.LC_ALL, locale.LC_CTYPE, locale.LC_NUMERIC, locale.LC_TIME, locale.LC_COLLATE, locale.LC_MONETARY i locale.LC_MESSAGES (objašnjenja kategorija)

 • locale.getlocale(category) vraća uređeni par koda lokalne postavke i kodiranja znakova; category može biti bilo koja od kategorija koje postoje u locale.setlocale() osim locale.LC_ALL

  import locale
  
  # nakon pokretanja Python postavlja samo LC_CTYPE u skladu s postavkama operacijskog sustava
  
  locale.getlocale(locale.LC_CTYPE) # vraća ('hr_HR', 'UTF-8')
  locale.getlocale(locale.LC_NUMERIC) # vraća (None, None)
  locale.getlocale(locale.LC_TIME) # vraća (None, None)
  locale.getlocale(locale.LC_COLLATE) # vraća (None, None)
  locale.getlocale(locale.LC_MONETARY) # vraća (None, None)
  locale.getlocale(locale.LC_MESSAGES) # vraća (None, None)
  
  locale.setlocale(locale.LC_ALL, 'hr_HR.UTF-8')
  # postavili smo i LC_NUMERIC, LC_TIME, LC_COLLATE, LC_MONETARY i LC_MESSAGES na hr_HR i UTF-8
  
  locale.getlocale(locale.LC_CTYPE) # vraća ('hr_HR', 'UTF-8')
  locale.getlocale(locale.LC_NUMERIC) # vraća ('hr_HR', 'UTF-8')
  locale.getlocale(locale.LC_TIME) # vraća ('hr_HR', 'UTF-8')
  locale.getlocale(locale.LC_COLLATE) # vraća ('hr_HR', 'UTF-8')
  locale.getlocale(locale.LC_MONETARY) # vraća ('hr_HR', 'UTF-8')
  locale.getlocale(locale.LC_MESSAGES) # vraća ('hr_HR', 'UTF-8')
  
 • locale.nl_langinfo(option) (zahtijeva prethodni poziv locale.setlocale() jer ovisi o locale.LC_*) dohvaća informaciju o lokalnim postavkama u obliku niza znakova, npr. option postavljen na locale.DAY_1 dohvaća lokalni naziv nedjelje (radi prema američkoj konvenciji o poretku dana u tjednu, a ne prema ISO 8601), a locale.MON_1 dohvaća lokalni naziv siječnja; čitav popis u službenoj dokumentaciji

 • locale.localeconv() (zahtijeva prethodni poziv locale.setlocale() jer ovisi o locale.LC_*) dohvaća popis svih konvencija koje lokalne postavke sadrže, npr. znak koji se koristi za decimalnu točku, odvajanje tisućica, valutu; čitav popis u službenoj dokumentaciji

Zadatak

Saznajte nazive dana i mjeseci te konvencije vezane uz ispis brojeva prvo u hrvatskim, a onda američkim engleskim lokalnim postavkama.

 • locale.strcoll(string1, string2) vraća negativnu, pozitivnu ili vrijednost 0 ovisno o tome je li string1 prije, poslije ili jednak string2 (respektivno) ovisnu o lokalnoj postavci LC_COLLATE
 • locale.strxfrm(string) pretvara znakovni niz koji sadrži znakove specifične za lokalne postavke u oblik koji se može koristiti za uobičajeno uspoređivanje znakovnih nizova operatorima <, > i ==
 • locale.format_string(format, val) formatira vrijednost val u obliku format, koji može biti %d za cijele brojeve te %f i 5.2f za brojeve s pomičnim zarezom i brojeve s 5 mjesta prije decimalne točke i dva iza (respektivno)
 • locale.currency(val) formatira vrijednost val kao novčanu vrijednost ovisnu o lokalnoj postavci LC_MONETARY
 • locale.atof(string) pretvara znakovni niz u broj s pomičnim zarezom ovisno o lokalnoj postavci LC_NUMERIC
 • locale.atoi(string) pretvara znakovni niz u cijeli broj ovisno o lokalnoj postavci LC_NUMERIC

Zadatak

Prvo u hrvatskoj, a zatim u američkoj engleskoj lokalnoj postavci:

 • usporedite znakovne nizove Cunj, Čabar, Ćićarija i Dubrovnik i odredite koji po abecedi dolaze prije, a koji poslije,
 • formatirajte broj 1234567,89 prvo kao broj s pomičnim zarezom, a zatim kao novčanu vrijednost.

Author: Vedran Miletić