Preskoči na sadržaj

Python: ekspanzija uzoraka imena putanje u stilu operacijskih sustava sličnih Unixu

 • module glob (službena dokumentacija) omogućuje ekspanziju imena putanje koja sadrže posebne znakove (tzv. glob), slično kao što radi ljuska Bash
 • glob.glob(pathname) vraća popis datoteka koje se podudaraju s glob uzorkom pathname kao listu

  slike = glob.glob('./*.jpg') # vraća sve JPEG slike iz trenutnog direktorija
  confs = glob.glob('/etc/????.conf') # vraća sve datoteke čija imena imaju četiri znaka i nastavak .conf
  
 • glob.iglob(pathname) vraća popis datoteka koje se podudaraju s glob uzorkom pathname kao iterator koji je preferiran pred listom za korištenje u for petlji, npr. for path in glob.iglob("/home/korisnik/Glazba/*.m4a"): (..)

Zadatak

 • Dohvatite sve datoteke u /var/log koje imaju nastavak .log.
 • Dohvatite sve datoteke u /var/log čije ime počinje malim slovom, a nastavak završava brojem (npr. btmp.1, wtmp.1, dmesg.0, auth.log.1).

Author: Vedran Miletić