Preskoči na sadržaj

Python: Django

Primjeri web sjedišta u Djangu:

Postavljanje razvojnog okruženja web aplikacija na operacijskim sustavima sličnim Unixu i Windowsima. Stvaranje projekta i organizacija koda. Korištenje dokumentacije

Stvaranje prvog projekta

Stvaranje direktorija gdje ćemo stvoriti naš projekt:

$ mkdir moja_prva_stranica
(...)

Zatim idemo u taj direktorij naredbom:

$ cd moja_prva_stranica
(...)

U njemu stvaramo Django projekt naredbom:

$ django-admin startproject mysite
(...)

Ostale raspoložive naredbe možemo vidjeti s komandom django-admin, a za detaljnije o pojedinim naredbama koristite django-admin help, npr. za naredbu startproject na način:

$ django-admin help startproject
(...)

Naredba startproject kreira novi direktorij naziva kojega smo proslijedili, u našem slučaju to je mysite.

Prebacimo se u direktorij mysite pomoću naredbe cd mysite i ispišimo sadržaj direktorija u obiliku stabla s naredbom tree mysite, možete koristiti i naredbu ls mysite.

$ tree mysite
mysite
├── manage.py
└── mysite
  ├── asgi.py
  ├── __init__.py
  ├── settings.py
  ├── urls.py
  └── wsgi.py

Direktorij mysite je središnji direktorij naše stranice koju ćemo graditi. Ovo je "glavna" tj. središnja aplikacija. Njena uloga je usmjeravanje Djanga na druge aplikacije koje ćemo kreirati. Ono što ćemo tu razvijati je samo usmjeravanje na druge aplikacije koje razvijamo i podešavanje postavki.

Projektni direktorij i njegov sadržaj

Sadržaj koji se nalazi u novo kreiranom projektu:

Izvan direktorija mysite/: korijenski je direktorij koji ima ulogu mjesta gdje se nalaze sve datoteke i direktoriji projekta.

Unutar direktorija mysite/: nalazi se Python package projekta, a njegov sadržaj je prikazan iznad.

Datoteka mysite/__init__.py: Govori interpreteru da sve unutar ovoga direktorija bude tretirano kao Python package.

Datoteka mysite/settings.py: Postavke/konfiguracija za Django projekt. Obratiti pažnju na INSTALLED_APPS koji nam je trenutno najbitniji dio u ovoj datoteci koji će nam trebati. Svaki puta kada se dodaje nova aplikacija na našu web stranicu, moramo ju ovdje ručno dodavati.

Danger

Paziti na SECRET_KEY da nije vidljiv svima, npr. na GitHubu-u. Zlonamjerni pojedinac može to iskoristiti i upravljati vašom stranicom kao administrator.

Datoteka mysite/urls.py: Sadrži deklarirane URLove vezane za Django projekt, služi Django aplikaciji kao "kazalo sadržaja". Njegova uloga je 'kontroliranje' naše stranice/aplikacije. Pomoću njega 'pokazujemo/usmjeravamo' program na naše aplikacije.

Datoteke mysite/wsgi.py i mysite/asgi.py: ASGI je nasljednik WSGI, dugogodišnjeg Python standarda za kompatibilnost između web poslužitelja, frameworka i aplikacija. WSGI povećava mogućnosti u radu na webu pomoću Pythona, dok je cilj ASGI-a produžiti to za područje asinkronog Pythona.

Datoteka manage.py: Koristimo pri radu u terminalu za prosljeđivanje raznih naredbi koje prosljeđujemo programu da se izvrše nad projektom, više o tome u nastavku.

Kreiranje prve aplikacije

Započnimo s kreiranjem prve aplikacije. Za početak dodat ćemo aplikacije na naš projekt mysite, to činimo naredbom: ./manage.py startapp main. Primijetit ćete da u direktoriju mysite je stvoren novi poddirektorij naziva main.

Zadatak

Provjerite sadržaj direktorija mysite/mysite i direktorija mysite/main s naredbama tree i ls.

Lokalni poslužitelj za razvoj

Pokrenimo sada naš lokalni poslužitelj (eng.server) na kojemu ćemo razvijati aplikaciju.

Napomena za pokretanje lokalnog poslužitelja

Za pokretanje poslužitelja koristite zasebni terminal. Poslužitelj aktivno radi za vrijeme razvoja i nije potrebno ponovno pokretati poslužitelj nakon svake promjene.

U zasebnom terminalu za pokretanje poslužitelja koristi se naredba:

$ ./manage.py runserver
(...)

Zadatak

Provjerite rad poslužitelja posjetom adrese http://127.0.0.1:8000/ u web pregledniku.

Ovo je poslužitelj na kojem ćemo razvijati Django aplikacije.

U terminalu možemo vidjeti HTTP zahtjeve na poslužitelj i statusni kod odgovora na njih.

Zadatak

Provjerite ispis u terminalu prilikom osvježavanja stranice pritiskom na tipki Ctrl+R ili F5.

Dodatak: Čitanje dokumentacije i StackOverflow

Tko radi taj i griješi, a iz grešaka se najbolje uči.

Djangovu službenu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Stack Overflow je mjesto za pitanja i odgovore za profesionalne programere i entuzijaste. Sadrži pitanja i odgovore na širok raspon tema u računalnom programiranju. Više na Wikipediji.

Primjeri pitanja postavljenih na Stack Overflowu vezanih za probleme u Pythonu i Djangu:

Korištenje baze podataka. Stvaranje modela i objektno-relacijsko preslikavanje

Paradigma model-view-controller (MVC)

Django koristi paradigmu model-view-controller (MVC) koju naziva model-template-view (MTV). Svaka stranica kreirana pomoću Django frameworka vjerojatno koristi ove tri stvari kako bi vam prikazala podatke.

Iako ga nazivamo MVC (model-view-controller), način na koji radi ide u obrnutom slijedu. Korisnik će posjetiti URL, vaš kontroler (/urls.py) ukazat će na određeni prikaz (/views.py). Taj se prikaz tada može (ili ne mora) povezati s vašim modelima. Drugim riječima, prvo ide Controller, zatim View i na posljetku Model po potrebi.

Unutar Djanga koristi se djelomično izmijenjena terminologija. Stoga od sad nadalje koristit ćemo Django terminologiju (model, template i view). U tablici u nastavku detaljnije su objašnjeni pojmovi i termini koji se koriste.

Korišteni naziv Django naziv Značenje
Model Model Sloj modela u Djangu odnosi se na bazu podataka plus Python kôd koji je izravno koristi. Modelira stvarnost. Pohranjuje sve potrebne vrijednosti unutar baze podataka koje su potrebne web aplikaciji. Django vam omogućuje pisanje Python klasa koje nazivamo modeli, koje se vezuju za tablice baze podataka. Stvoreni modeli nisu trajno zadani, nego se mogu izmjenjivati i dopunjavati. Izmjene su dostupne odmah nakon primjene migracija o kojima detaljnije kasnije na ovim vježbama u poglavlju ORM.
View Template View sloj u Djangu odnosi se na korisničko sučelje (UI). Funkcija pregleda ili skraćeno prikaz (eng. view) je Python funkcija koja je zadužena za generiranje HTMLa i ostalih UI elemenata. Pomoću Python kôda renderiraju se pogledi. Django uzima web zahtjev i vraća web odgovor. Ovaj odgovor može biti bilo što, npr. HTML sadržaj web stranice, preusmjeravanje, statusni kod, XML dokument ili slika...
Controller View Središnji dio sustava, sadržava logiku koja povezuje cjeline da bi se pružio odgovor korisniku na traženi zahtjev. Upravlja zahtjevima i odgovorima na njih. uspostavlja vezu s bazom podataka i učitavanjem datoteka.

Uvod u Django: Hello world

U nastavku ovog poglavlja prikazano je kako kreirati Django aplikaciju za teksta na početnoj stranici. Za ovo nije potreban Model nego samo View u kojemu je definiran tekst koji želimo prikazati na stranici.

Zadatak

Otvorite datoteku i provjerite što je zapisano u mysite/mysite/url.py.

Za definiranje putanje na koju će Django primati HTTP zahtjeve iskoristit ćemo funkciju django.urls.path() (dokumentacija) i usmjerit ćemo na administratorsko sučelje (dokumentacija).

Datoteka mysite/mysite/url.py ima sadržaj

from django.contrib import admin
from django.urls import path

urlpatterns = [
  path('admin/', admin.site.urls),
]

Vidimo da imamo samo jedan URL koji se tiče stranice za administraciju koji nam trenutno ne treba. Sljedeće što je potrebno učiniti je usmjeriti view na URL. Razlog tome je što Django web stranice vidi kao kolekciju aplikacija koje 'ispisuje' pomoću danih URLova koji 'pokazuju' Djangu gdje tražiti. Datoteka urls.py unutar naše glavne aplikacije obično samo usmjerava na aplikacije.

Pa krenimo sa kreiranjem aplikacije, i to na način da ju kreiramo pomoću naredbe ./manage.py startapp main.

Idemo sada usmjeriti naš glavni dio Django aplikacije da provjerava, odnosno poziva našu novostvorenu aplikaciju. To radimo unutar mysite/mysite/url.py:

from django.contrib import admin
from django.urls import path, include #importamo include

urlpatterns = [
  path('', include('main.urls')), #dodajemo urls
  path('admin/', admin.site.urls),
]

Ako pogledamo u direktorij aplikacije main vidjet ćemo da datoteka urls.py ne postoji. Kreirajmo datoteku mysite/main/urls.py i dodajmo sljedeći sadržaj.

from django.urls import path
from . import views

app_name = 'main' # here for namespacing of urls.

urlpatterns = [
  path('', views.homepage, name='homepage'),
]

Prođimo ukratko kroz logiku rada našeg programa. Prvo se posjećuje mysite/url.py, u URL-u nije prosljeđeno ništa, stoga odgovara '' iz path('', include('main.urls')). Program ovo tumači tako da uključuje main.urls.

Program zatim pronalazi i učitava main.urls koji se nalazi na lokaciji mysite/main/urls.py i čita njegov sadržaj. Upravo smo izmjenili sadržaj tako da smo dodali uzorak '' koji odgovara path('', views.homepage, name='homepage'). Ovime smo usmjerili aplikaciju da pokrene funkciju homepage() unutar main/views.py koji još nismo izmjenili stoga ćemo to sada učiniti rako da dodamo funkciju naziva homepage().

Datoteka mysite/main/views.py ima sadržaj:

from django.shortcuts import render
from django.http import HttpResponse

## Create your views here.
def homepage(request):
  return HttpResponse('Welcome to homepage! <strong>#samoOIRI</strong>')
  # primjetiti korištenje HTML-a

Osvježimo stranicu http://127.0.0.1:8000/ u browseru.

Modeli: Uvod

Nastavak na program iz uvoda. U ovom poglavlju detaljnije je objasnjeno stvaranje modela u Djangu.

Stvoreni model se mapira na tablicu u bazi podataka. Baza poidataka je već stvorena i možete ju vidjeti na lokaciji mysite/mysite. Po defaultu tip baze podataka je SQLite 3 pa je ekstenzija datoteke .sqlite3. Tip baze podataka možete mijenjati u settings.py pod DATABASES.

Stvaranje modela i polja modela

Ovime stvaramo novu tablicu u bazi podataka a zadana polja postaju stupci u toj tablici. Automatski se po defaultu kreira primarni ključ iz toga, ali po želji možemo i proizvoljno odrediti da neka od zadanih vrijednosti to bude.

Zadatak

Otvorite main/models.py i definirajte klasu imena Predmet. U klasi definirajte stupce naziva:predmet_naslov, predmet_sadrzaj i predmet_vrijeme_objave. Njihovi tipovi neka budu CharField() koji ima zadan parametar max_length na 100, TextField() i DateTimeField() koji ima naziv postavljen na 'date published'.

Rješenje zadataka. U datoteku main/models.py dodajemo:

class Predmet(models.Model):
  predmet_naslov = models.CharField(max_length=100)
  predmet_sadrzaj = models.TextField()
  predmet_vrijeme_objave = models.DateTimeField('date published')

Zadatak

Definirajte funkciju __str__() unutar klase Predmet koja vraća naziv predmeta predmet_naziv.

Rješenje zadataka. U datoteku main/models.py unutar klase Predmet dodajemo:

def __str__(self):
  return self.predmet_naslov

Službena Django dokumentacija o svim poljima unutar modela.

Objektno-relacijsko preslikavanje

Svaki novi model je nova tablica u bazi podataka. Zbog toga moramo napraviti dvije stvari. Prva je pripremiti za migraciju naredbom makemigrations, a zatim napraviti migraciju nredbom migrate.

Pokrenimo naš lokalni server naredbom ./manage.py runserver. Primijetite u outputu konzole sljedeću poruku You have 18 unapplied migration(s). Your project may not work properly until you apply the migrations for app(s): admin, auth, contenttypes, sessions Run './manage.py migrate' to apply them.

Unesite naredbu kako biste pripremili migraciju.

$ ./manage.py makemigrations
No changes detected

Razlog tomu je što još nismo povezali main aplikaciju. Način na koji ćemo povezati aplikaciju je taj da ju pozovemo unutar INSTALLED_APPS unutar mysite/settings.py.

Možemo vidjeti da je unutar main/apps.py definirana kalsa MainConfig.

Dopunimo sada mysite/settings.py sa pozivom klase MainConfig iz aplikacije main. To radimo na način da pod INSTALLED_APPS dodamo 'main.apps.MainConfig'.

Datoteka mysite/mysite/settings.py sad ima sadržaj:

## Application definition

INSTALLED_APPS = [
  'django.contrib.admin',
  'django.contrib.auth',
  'django.contrib.contenttypes',
  'django.contrib.sessions',
  'django.contrib.messages',
  'django.contrib.staticfiles',
  'main.apps.MainConfig' # ovu liniju dodajemo
]

Unesite ponovo naredbu ./manage.py makemigrations da biste pripremili migraciju.

$ ./manage.py makemigrations
Migrations for 'main':
 main\migrations\0001_initial.py
  - Create model Predmet

Zadatak

Pročitajte sadržaj unutar datoteke main\migrations\0001_initial.py.

Zatim unesimo naredbu ./manage.py migrate da bi se migracija izvršila.

Nakon svakog rada sa modelima, bile to izmjene ili stvaranje novih modela potrebno je napraviti migraciju na načn makemigrations a zatim migrate.

Pogledajmo output u terminalu koji nam vraća naredba ./manage.py migrate:

$ ./manage.py migrate
Operations to perform:
 Apply all migrations: admin, auth, contenttypes, sessions
Running migrations:
 Applying contenttypes.0001_initial... OK
 Applying auth.0001_initial... OK
 Applying admin.0001_initial... OK
 Applying admin.0002_logentry_remove_auto_add... OK
 Applying admin.0003_logentry_add_action_flag_choices... OK
 Applying contenttypes.0002_remove_content_type_name... OK
 Applying auth.0002_alter_permission_name_max_length... OK
 Applying auth.0003_alter_user_email_max_length... OK
 Applying auth.0004_alter_user_username_opts... OK
 Applying auth.0005_alter_user_last_login_null... OK
 Applying auth.0006_require_contenttypes_0002... OK
 Applying auth.0007_alter_validators_add_error_messages... OK
 Applying auth.0008_alter_user_username_max_length... OK
 Applying auth.0009_alter_user_last_name_max_length... OK
 Applying auth.0010_alter_group_name_max_length... OK
 Applying auth.0011_update_proxy_permissions... OK
 Applying auth.0012_alter_user_first_name_max_length... OK
 Applying sessions.0001_initial... OK

Interakcija sa modelom

Za interakciju sa modelom koristimo naredbu ./manage.py shell koja pokreće Python shell.

Za početak uvezimo potrebne modele i pakete naredbama:

from main.models import Predmet
from django.utils import timezone

Za dohvaćanje svih objekata koristimo Predmet.objects.all() što vraća QuerrySet [] ondosno praznu listu.

Dodajmo vrijednosti u novu instancu klase Predmet nazvia novi_predmet pomoću:

novi_predmet = Predmet()
novi_predmet.predmet_naslov = 'DWA2'
novi_predmet.predmet_sadrzaj = 'ovo je opis predmeta'
novi_predmet.predmet_vrijeme_objave = timezone.now()

Pohranimo promjene:

novi_predmet.save()

Isprobajmo ponovno naredbu Predmet.objects.all() i uočimo novi predmet u listi.

Kroz predmete se može i iterirati, primjerice korištenjem petlje for:

for p in Predmet.objects.all():
  print(p.predmet_naslov)

Kreiranje superusera i povezivanje modela

Administratora kreiramo naredbom:

$ ./manage.py createsuperuser
Username (leave blank to use 'korisnik'):
Email address:
Password:
Password (again):

Dodjelite proizvoljno ime i lozinku, mail adresu trenutno možemo ostaviti praznu.

Zadatak

Posjetite na lokalnom serveru adresu http://127.0.0.1:8000/admin/.

Idemo sada nadopuniti kod i povezati stvoreni model pomoću mysite/main/admin.py.

Sadržaj datoteke mysite/main/admin.py je oblika:

from django.contrib import admin
from .models import Predmet

## Register your models here.
admin.site.register(Predmet)

Zadatak

Osvježite stranicu na adresi http://127.0.0.1:8000/admin/.

Relacije među modelima. Upiti

Modeli: Relacije među modelima

Relacije su detaljno opisane u Djangovoj dokumnetaciji:

Many-to-many

Na prethodnim vježbama stvorili smo model koji sadržava klasu Predmet, dodajmo sada klasu Student koja će biti povezana s Predmetom relacijom ManyToMany.

Zadatak

 • Model iz Vježbi2 main/models.py nadopunite tako da stvorite novu klasu Student. Klasa student sadrži stupce naziva student_ime, student_prezime, student_broj_xice i student_prvi_upis_predmeta. Tipovi podataka neka budu CharField() za student_ime sa max_length na 25, student_prezime sa max_length na 50. Vrijednost student_broj_xice postavite na CharField() za student_ime sa max_length na 10.
 • Dodajte vrijednost student_predmeti koja će biti povezan s klasom Predmet, tip veze neka bude ManyToMany. Unutar klase Predmet izmijenite vrijednost predmet_vrijeme_objave tako da joj postavite zadanu vrijednost na timezone.now. Nakon kreirane klase pokrenite naredbe makemigrations i migrate.

Rješenje zadatka. Uredit ćemo datoteku main/models.py tako da bude oblika:

from django.db import models
from django.utils import timezone


class Predmet(models.Model):
  predmet_naslov = models.CharField(max_length=100)
  predmet_sadrzaj = models.TextField()
  predmet_vrijeme_objave = models.DateTimeField(default=timezone.now)

  def __str__(self):
    return self.predmet_naslov


class Student(models.Model):
  student_ime = models.CharField(max_length=25)
  student_prezime = models.CharField(max_length=50)
  student_broj_xice = models.CharField(max_length=10)
  student_predmeti = models.ManyToManyField(Predmet)

Zadatak

Definirajte funkciju __str__() unutar klase Student koja vraća student_broj_xice. Zatim dodajte klasu Student unutar main/admin.py tako da ona postane vidljiva u admin panelu.

Rješenje zadatka. U datoteci main/models.py unutar klase Student dodajemo:

def __str__(self):
  return self.student_broj_xice

U datoteci main/admin.py:

from django.contrib import admin
from .models import *

model_list = [Predmet, Student]
admin.site.register(model_list)

Nakon što ste nadopunili main/models.py primjenite pripremu i nakon toga migraciju s naredbama makemigrations i migrate. Provjerite radi li vam sve tako da posjetite http://127.0.0.1:8000/admin/.

Many-to-one

Zadatak

Definirajte klasu Profesor koja sadrži vrijednosti, prof_ime i prof_prezime koji su CharField duljine 30, zatim definirajte prof_email koji je tipa EmailField.

Unutar klase zadajte funkciju __str__() koja vraća email adresu od profesora.

Nakon kreirane klase pokrenite naredbe makemigrations i migrate.

Rješenje zadatka. U datoteci main/models.py:

class Profesor(models.Model):
  prof_ime = models.CharField(max_length=30)
  prof_prezime = models.CharField(max_length=30)
  prof_email = models.EmailField()

  def __str__(self):
    return self.prof_email

Zadatak

Izmijenite klasu Predmet tako da joj dodate nositelja, vrijednost nositelj neka bude tip veze One to many. Za definiranje veze koristite ForeignKey.

Nakon kreirane klase pokrenite naredbe makemigrations i migrate.

Rješenje zadatka. U datoteci main/models.py:

class Predmet(models.Model):
  predmet_naslov = models.CharField(max_length=100)
  predmet_sadrzaj = models.TextField()
  predmet_vrijeme_objave = models.DateTimeField(default=timezone.now)
  predmet_nositelj = models.ForeignKey(Profesor, on_delete=models.CASCADE)

  def __str__(self):
    return self.predmet_naslov

One-to-one

Student i Profesor povezat ćemo u klasi ZavrsniRad, na kojem radi student, dok mu je profesor mentor. Svaki završni rad ima Studenta koji ga piše i profesora koji mu je mentor. Ovo ćemo ostvariti vezama one-to-one.

Zadatak

 • Definirajte klasu ZavrsniRad. ZavrsniRad neka ima zadanog nositelja mentor koji je povezan sa Profesor pomoću OneToOne veze, dodatni parametar koje zadajete u definiciji veze je primary_key=True.
 • Klasu ZavrsniRad zatim povežite sa Student, tip veze neka bude One-to-one, dodatni parametri koje zadajete su on_delete=models.CASCADE i primary_key=True.
 • Zatim dodajte vrijednosti rad_naslov i rad_zadatak koji su CharField duljine 25 i 50 i bool vrijednost rad_prvi_upis koja po defaultu ima vrijednost True.
 • Nakon kreirane klase pokrenite naredbe makemigrations i migrate.

Rješenje zadatka. U datoteci main/models.py:

class ZavrsniRad(models.Model):
  mentor = models.OneToOneField(
    Profesor,
    on_delete=models.CASCADE,
  )

  student = models.OneToOneField(
    Student,
    on_delete=models.CASCADE,
    primary_key=True,
  )

  rad_naslov = models.CharField(max_length=50)
  rad_zadatak = models.CharField(max_length=50)
  rad_prvi_upis = models.BooleanField(default=True)

Zadatak

Definirajte funkciju __str__() unutar klase ZavrsniRad koja vraća student_broj_xice. Zatim dodajte klasu ZavrsniRad unutar main/admin.py tako da ona postane vidljiva u admin panelu.

Rješenje zadatka. Unutar klase ZavrsniRad u main/models.py dopunjavamo:

def __str__(self):
  return 'Završni rad studenta s brojem X-ice {}'.format(self.student.student_broj_xice)

U main/admin.py samo dopunjavamo model_list na način:

model_list = [Predmet, Student, ZavrsniRad]

Korištenje naredbe ./manage.py:

 • Nakon svake novo stvorene klase u modelu pokrenite naredbe ./manage.py makemigrations i ./manage.py migrate.
 • Naredbu ./manage.py flush koristite za očistiti bazu padatak od prethodno unešenih vrijednosti.
 • Naredba ./manage.py dbshell omogućuje unos SQL naredbi, primjerice ALTER TABLE main_predmet ADD COLUMN "predmet_nositelj_id" integer;.

Upiti

Naredba za pokretanje Pythonove ljuske specifične za Django:

$ ./manage.py shell
>>>

Za definiranje instance klase:

>>> profesor = Profesor()
>>> predmet = Predmet()

Povezivanje instanci Profesor i Predmet pomoću vanjskog ključa, odnosno dodavanje nositelja na predmet:

>>> predmet.predmet_nositelj = profesor

Instanci klase Student možemo dodati n predmeta:

>>> student.student_predmeti.add(predmet1, predmet2)

Kreiranje instance klase ZavrsniRad:

>>> zr = ZavrsniRad()

Dodavanje veze tipa one-to-one, na instancu klase ZavrsniRad:

>>> zr.mentor=profesor
>>> zr.student=student

Upit za koji vraća sve instance tražene klase:

profesors = Profesor.objects.all()

Pretraga po zadanoj vrijednosti:

email = Profesor.objects.get(prof_email='prof_mail@uniri.hr')

Pretraga svih instanci koji imaju traženo ime:

prof_peros = Profesor.objects.filter(prof_ime__contains='Pero')

Uzimanje prvih 5 zapisa:

Profesor.objects.all()[:5]

Sortiranje i dohvaćanje prvog u listi:

Profesor.objects.order_by('prof_ime')[0]

Cjelovit kod današnjih vježbi

from django.db import models
from django.utils import timezone

## Create your models here.


class Profesor(models.Model):
  prof_ime = models.CharField(max_length=30)
  prof_prezime = models.CharField(max_length=30)
  prof_email = models.EmailField()

  def __str__(self):
    return self.prof_email


class Predmet(models.Model):
  predmet_naslov = models.CharField(max_length=100)
  predmet_sadrzaj = models.TextField()
  predmet_vrijeme_objave = models.DateTimeField(default=timezone.now)
  predmet_nositelj = models.ForeignKey(Profesor, default=1, on_delete=models.CASCADE)

  def __str__(self):
    return self.predmet_naslov


class Student(models.Model):
  student_ime = models.CharField(max_length=25)
  student_prezime = models.CharField(max_length=50)
  student_broj_xice = models.CharField(max_length=10)
  student_predmeti = models.ManyToManyField(Predmet)

  def __str__(self):
    return self.student_broj_xice


class ZavrsniRad(models.Model):
  mentor = models.OneToOneField(
    Profesor,
    on_delete=models.CASCADE,
  )
  student = models.OneToOneField(
    Student,
    on_delete=models.CASCADE,
    primary_key=True
  )
  rad_naslov = models.CharField(max_length=50)
  rad_zadatak = models.CharField(max_length=150)
  rad_prvi_upis = models.BooleanField(default=True)

  def __str__(self):
    return 'Završni rad studenta s brojem X-ice {}'.format(self.student.student_broj_xice)

Usmjeravanje i URL-i. Stvaranje pogleda kao odgovora na HTTP zahtjeve

Na današnjim vježbama čeka nas gradivo vezano za usmjeravanje pomoću URL-ova. Zatim ćemo vidjeti par primjera kako se izgleda odgovor na poslani HTTP zahtjev.

Usmjeravanje pomoću urls.py

Potrebno je prvo stvoriti novi projekt i unutar njega aplikaciju koju ćemo povezati.

Za kreiranje projekta koristi se naredba:

$ django-admin startproject <project_name>
(...)

Za kreiranje aplikacije unutar projekta koristi se naredba:

$ django-admin startapp <app_name>
(...)

Nakon što su projekt i aplikacija unutar njega kreirani, potrebno ih je povezati. Ovo se radi unutar datoteka urls.py koja se nalazi u projektnom direktoriju.

Na ovim vježbama kreirati će se projekt naziva vj4 unutar kojeg je stvorena aplikacija naziva main.

Zadatak

Povežite kreiranu aplikaciju main s glavnim djelom aplikacije unutar main/urls.py.

Rješenje zadatka. Datoteka urls.py:

from django.contrib import admin
from django.urls import path, include

urlpatterns = [
  path('admin/', admin.site.urls),
  path('main/', include('main.urls')),
]

Warning

Potrebno je povezati novostvorenu aplikaciju main i unutar setting.py. UnutarINSTALLED_APPS potrebno je dodati MainConfig iz apps.py koja se nalazi unutar aplikacije main.

Program smo usmjerili na main/urls.py koji trenutno ne postoji. Iz toga razloga, potrebno ga je stvoriti.

Zadatak

Stvorite datoteku main/urls.py. Odmah importajte sve iz datoteke main/views.py i neka ime aplikacije bude zadano na app_name = 'main'. Zatim definirajte uzorak URL-a neka upućuje na homepage, odnosno na funkciju unutar main/views.py koja se zove homepage.

Rješenje zadatka. Datoteka main/urls.py:

from django.urls import path
from . import views

app_name = 'main'

urlpatterns = [
  path('homepage', views.homepage, name='homepage'),
]

Definirali smo poveznice unutar datoteka main/urls.py. Sada je potrebno kreirati funkciju homepage() unutar main/views.py koju smo pozvali unutar main/urls.py.

Slanje zahtjeva

Zadatak

Definirajte funkciju homepage() unutar main/views.py koja će vraćati HTTP odgovor na zahtjev. Za vraćanje HTTP odgovora koristite funkciju HttpResponse koju uvozite kodom from django.http import HttpResponse.

Rješenje zadatka. U datoteci main/views.py:

from django.shortcuts import render
from django.http import HttpResponse
## Create your views here.

def homepage(request):
  return HttpResponse('<html><body><strong>Homepage</strong> i još neki tekst na homepage.</body></html>')

Pohranite sve promjene i pokrenite server.

Zadatak

Definirajte funkciju current_datetime() unutar datoteke main/views.py koja će vraćati HTTP odgovor na zahtjev. Neka vrijednost koju funkcija vraća budu datum i trenutno vrijeme.

Rješenje zadatka. U datoteci main/views.py:

from django.shortcuts import render
from django.http import HttpResponse
import datetime
## Create your views here.

def current_datetime(request):
  now = datetime.datetime.now()
  html = '<html><body>Trenutno vrijeme: {}.</body></html>'.format(now)
  return HttpResponse(html)

Vraćajne grešaka u odgovorima na zahtjeve

Zadatak

Definirajte funkciju not_found() unutar main/views.py. Funkcija neka vraća HttpResponseNotFound. Vratite proizvoljni sadržaj odgovora.

Rješenje zadatka. U datoteci main/views.py:

from django.http import HttpResponse, HttpResponseNotFound

def not_found(request):
  return HttpResponseNotFound('<h1>Page not found</h1>')

Vraćanje zapisa iz baze

U nastavku je prikazano kako se mogu dohvaćati vrijednosti iz baze podataka i kako ih možemo prikazivati na stranici.

Zadatak

Kreirajte klasu Student, neka sadrži, ime prezime i broj xice kao atribute. Dodajte ju zatim unutar admin.py da bi se mogle unositi vrijednosti. Za kraj pokrenite naredbe za migraciju da se kreira baza.

Rješenje zadatka. U datoteci models.py:

class Student(models.Model):
  ime = models.CharField(max_length=25)
  prezime = models.CharField(max_length=50)
  broj_xice = models.CharField(max_length=10)

  def __str__(self):
    return str(self.broj_xice)

U datoteci admin.py:

from django.contrib import admin
from main.models import *

## Register your models here.
admin.site.register(Student)

Nakon što je baza pomoću modela kreirana, potrebno je unijeti u nju vrijednosti da se može izvršiti tražene upite.

Zadatak

Kreirajte administratora i dodajte u bazu podataka 5 studenata. Od 5 studenata, 3 neka imaju isto ime, primjerice: Marko, Marko, Marko, Ivan i Ana. Prezime i broj X-ice zadajte proizvoljno.

Kada smo popunili bazu, idemo kreirati i upite.

Zadatak

Definirajte funkciju koja u bazi pronalazi sve studente zadanog imena, listu pronađenih imena proslijedite funkciji render. Proslijeđena rješenja neka se prikazuju unutar students.html. Za početak, neka vaša funkcija vraća render(request, 'students.html', context=context), a datoteku students.html ćemo stvoriti u nastavku rješavanja ovoga zadatka.

U datoteci views.py:

def all_peros(request):
  peros = Student.objects.filter(ime__contains='pero')

  context = {'peros': peros}

  return render(request, 'students.html', context=context)

Za prikaz rješenja prethodnog zadatka, potrebna nam je HTML datoteka, koji će prikazati rezultate upita nad bazom. Kreirajte unutar direktorija main datoteku main/templates, unutar koje pohranjujete students.html.

Datoteka students.html ima sadržaj:

<ul>
  {% for p in peros %}
    <li>
      Ime: {{ p.ime }}<br>
      Prezime: {{ p.prezime }}<br>
      Broj xice:{{ p.broj_xice }}
    </li>
  {% endfor %}
</ul>

Zadatak

Dodajte unutar datoteke main/urls.py putanju koja nas vodi na prethodno kreiranu funkciju i zatim provjerite prikaz rezultata na serveru.

Idemo još prikazati ukupan broj studenata u našoj bazi. Ovaj broj ćemo zatim proslijediti funkciji render() koja će ispisati ukupan broj studenata u za to kreiranom HTML-u.

Zadatak

Definirajte funkciju koja u bazi pronalazi ukupan broj studenata, broj studenata funkciji render. Proslijeđena rješenja neka se prikazuju unutar datoteke index.html. Dodajte grešku u slučaju da Student u bazi nije pronađen.

Rješenje zadatka. U datoteci views.py:

def detail(request):
  try:
    num_students = Student.objects.all().count()

    context = {'num_students': num_students}

  except Student.DoesNotExist:
    raise Http404('Student does not exist')

  return render(request, 'detail.html', context=context)
{% block content %}
<h1>Dobrodosli na UNIRI</h1>

<p>Na faxu je upisano:</p>
<ul>
  <li><strong>Studenata:</strong> {{ num_students }}</li>
</ul>
{% endblock %}

Izrada generičkih pogleda

Na današnjim vježbama radit će se generički pregledi.

Priprema i postavljanje projekta

Prije početka rada potrebno je kreirati novi Django projekt vj5 unutar kojeg kreirate aplikaciju main.

Povežite projekt i aplikaciju:

 • Dodati main aplikaciju pod INSTALLED_APPS unutar vj5/settings.py.
 • Unutar vj5/urls.py dodati usmjeravanje na main/urls.py, main/urls.py još nije stvoren, stoga ga je potrebno kreirati.

Datoteka vj5/main/urls.py je oblika:

from django.urls import path

urlpatterns = [
]

Za potrebe ovih vježbi koristit će se gotov model koji je zadan u nastavku.

Datoteka vj5/main/models.py je oblika:

from django.db import models

## Create your models here.

class Publisher(models.Model):
  name = models.CharField(max_length=30)
  address = models.CharField(max_length=50)
  city = models.CharField(max_length=60)
  state_province = models.CharField(max_length=30)
  country = models.CharField(max_length=50)
  website = models.URLField()

  class Meta:
    ordering = ['-name']

  def __str__(self):
    return self.name

class Author(models.Model):
  salutation = models.CharField(max_length=10)
  name = models.CharField(max_length=200)
  email = models.EmailField()
  headshot = models.ImageField(upload_to='author_headshots')

  def __str__(self):
    return self.name

class Book(models.Model):
  title = models.CharField(max_length=100)
  authors = models.ManyToManyField('Author')
  publisher = models.ForeignKey(Publisher, on_delete=models.CASCADE)
  publication_date = models.DateField()

Nakon što je model kreiran unutar vj5/main/models.py potrebno je provesti migraciju. Naredbe za migraciju su:

$ ./manage.py makemigrations
(...)
$ ./manage.py migrate
(...)

Napravite migraciju i zatim pokrenite server.

Generički pogledi

Kreirajte prvi generički pogled nad stvorenim modelom.

Datoteka vj5/main/views.py ima sadržaj:

from django.views.generic import ListView
from main.models import Publisher

class PublisherList(ListView):
  model = Publisher

A zatim ga povežite unutar main/urls.py na način:

from django.urls import path
from main.views import PublisherList

urlpatterns = [
  path('publishers/', PublisherList.as_view()),
]

Kada smo kreirali pogled i pozvali ga unutar urls.py potreban nam je predložak unutar kojeg će se prikazati odgovor.

Sve predloške koje ćemo koristiti organizirat ćemo tako da se nalaze u zajedničkom direktoriju templates, koji se nalazi u korijenskom direktoriju.

Kreirajte direktorij ./templates, unutar kojeg kreirate direktorij main, dakle ./templates/main, a unutar njega kreirajte datoteku publisher_list.html.

Datoteka ./templates/main/publisher_list.html ima sadržaj:

{% block content %}
  <h2>Publishers</h2>
  <ul>
    {% for publisher in object_list %}
      <li>
        Name: {{ publisher.name }}<br>
        City: {{ publisher.city }}
      </li>
    {% endfor %}
  </ul>
{% endblock %}

Potrebno je još zadati putanju za predloške unutar settings.py.

Za dodavanje putanje, pod TEMPLATES dodajte putanju do templates direktorija (./templates), odnosno 'DIRS': ['./templates'],.

Zadatak

Kreirajte administratora i dodajte u bazu podataka 3 izdavača. Sve vrijednosti proizvoljno zadajte. Provjerite ispis izdavača koji su dodani u bazu na adresi http://127.0.0.1/main/publishers/.

Dinamičko filtriranje

U nastavku je prikazan način na koji se omogućava dinamička pretraga pomoću URL-a. Za zadani naziv izdavača vraćat će se sve knjige koje je taj izdavač objavio. U zadanom URL uzorku u aplikaciji neće statično biti definirati naziv, nego će se on dinamično generirati.

Za početak potrebno je definirati prikaz unutar ./main/views.py koji će vraćati sve knjige od zadanog izdavača.

Datoteka vj5/main/views.py:

from django.shortcuts import get_object_or_404
from django.views.generic import ListView
from main.models import Book, Publisher

class PublisherBookList(ListView):
  template_name = 'main/books_by_publisher.html'

  def get_queryset(self):
    self.publisher = get_object_or_404(Publisher, name=self.kwargs['publisher'])
    return Book.objects.filter(publisher=self.publisher)

Zatim unutar ./main/urls.py povezujemo s traženim pogledom. U ovom slučaju ne koristi se statično zadani uzorak Umjesto da svakog pojedinog izdavača zadajemo pojedinačno, koristimo <publisher>.

Datoteka vj5/main/urls.py:

from django.urls import path
from main.views import PublisherList, PublisherBookList

urlpatterns = [
  path('publishers/', PublisherList.as_view()),
  path('<publisher>/', PublisherBookList.as_view()),
]

I za zadnji dio potrebno je kreirati prikaz unutar ./templates koji će nam prikazivati rezultate pretrage za zadanog izdavača.

Zadatak

Kreirajte books_by_publisher.html unutar ./templates/main koji će ispisati sve knjige od traženog izdavača. Neka se ispisuje samo naslov svake knjige.

Rješenje zadatka.

{% block content %}
  <h2>Books list: </h2>
  <ul>
    {% for book in object_list %}
      <li>Book title: {{ book.title }}</li>
    {% endfor %}
  </ul>
{% endblock %}

Pokrenite server i provjerite pretraživanje po izdavaču.

Predaja obrazaca HTTP metodama GET i POST. Provjera unosa i prikaz poruka o greškama

Na današnjim vježbama radit će se generičko popunjavanje baze i obrasci.

Postavljanje projekta

Zadatak

Kreirajte projekt naziva vj6 i unutar njega aplikaciju naziva main. Povežite aplikaciju sa projektom: dodajte aplikaciju unutar settings.py i putanju main/urls.py unutar urls.py, a zatim kreirajte main/urls.py.

Generičko popunjavanje baze podataka

Model koji se koristi sadrži dvije klase, Author i Book.

Sadržaj datoteke vj6/main/models.py:

from django.db import models

## Create your models here.


class Author(models.Model):
  name = models.CharField(max_length=30)
  address = models.CharField(max_length=50)
  city = models.CharField(max_length=60)
  country = models.CharField(max_length=50)

  def __str__(self):
    return self.name


class Book(models.Model):
  title = models.CharField(max_length=100)
  abstract = models.TextField()
  author = models.ForeignKey(Author, on_delete=models.CASCADE)
  publication_date = models.DateField()

  def __str__(self):
    return self.title

Kreirani model potrebno je popuniti podacima, za to će se koristiti naredba ./manage.py setup_test_data.py. Prilikom pokretanja naredbe, program vraća grešku jer naredba još nije kreirana.

Instalacija potrebnih Python paketa:

$ pip3 install factory_boy
(...)

Kada je instaliran paket factory_boy, potrebno je kreirati klase koje će automatski popunjavati bazu sa tzv. dummy data, odnostno nasumično generiranim podacima koji će nam pojednostaviti proces popunjavanja baze nad kojom želimo izvršavati upite. Detaljnije o njegovoj funkcionalnosti možete pronaći u službenoj dokumentaciji.

Zadatak

Unutar vj6/main stvorite datoteku factory.py

Stvorena datoteka vj6/main/factory.py koristit će se kao predložak za popunjavanje modela definiranog unutarvj6/main/models.py. Primjetit ćete sličnost u stilu pisanja klasa. Dakle, potrebno je definirati klase, sukladno klasama koje su definirane unutar vj6/main/models.py.

Datoteka vj6/main/factory.py:

## factories.py
import factory
from factory.django import DjangoModelFactory

from main.models import *

## Defining a factory
class AuthorFactory(DjangoModelFactory):
  class Meta:
    model = Author

  name = factory.Faker("first_name")
  address = factory.Faker("address")
  city = factory.Faker("city")
  country = factory.Faker("country")


class BookFactory(DjangoModelFactory):
  class Meta:
    model = Book

  title = factory.Faker("sentence", nb_words=4)
  abstract = factory.Faker("sentence", nb_words=50)
  author = factory.Iterator(Author.objects.all())
  publication_date = factory.Faker("date_time")

Zadatak

Nakon što su klase definirane unutar factory.py, isprobajte njihovu funkcionalnost. Prije pokretanja ljuske primjenite migraciju na bazu.

$ ./manage.py shell
(...)
>>> from main.factories import *
>>> a = AuthorFactory()
>>> b = BookFactory()
>>> a
>>> b.title
>>> b.author

Zadatak

Kreirajte administratnora, zatim unutar admin.py registrirajte modele Book i Author. Provjerite ako su podaci generirani sa factory.py uneseni u bazu.

Rješenje zadatka. U datoteci admin.py:

from django.contrib import admin

from main.models import *

models_list = [Author, Book]

## Register your models here.
admin.site.register(models_list)

Kreiranje naredbe u manage.py

Kada je kreiran i testiran factory.py, slijedi kreiranje naredbe koja će se prosljeđivati ./manage.py.

Za početak porenite naredbu:

$ ./manage.py
(...)

Izlistao nam se trenutni popis opcija koje možemo izvršavati.

Kreirajte direktorij commands, unutar kojeg će se nalaziti skripta. Zatim se pozicionirajte u njega.

$ mkdir main/management/commands
$ cd main/management/commands
(...)

A zatim, unutar direktorija commands kreirajte setup_test_data.py.

$ touch setup_test_data.py
(...)

Otvorite kreirani setup_test_data.py unutar kojeg će se kreirati vlastita upravljačka naredba (detaljnije o upravljačkim naredbama koje su kreirane od strane korisnika).

Sadržaj datoteke main/management/commands/setup_test_data.py:

import random

from django.db import transaction
from django.core.management.base import BaseCommand

from main.models import Author, Book
from main.factories import (
  AuthorFactory,
  BookFactory
)

NUM_AUTHORS = 10
NUM_BOOKS = 100

class Command(BaseCommand):
  help = "Generates test data"

  @transaction.atomic
  def handle(self, *args, **kwargs):
    self.stdout.write("Deleting old data...")
    models = [Author, Book]
    for m in models:
      m.objects.all().delete()

    self.stdout.write("Creating new data...")

    for _ in range(NUM_AUTHORS):
      author = AuthorFactory()

    for _ in range(NUM_BOOKS):
      book = BookFactory()

Svojstvo funkcije handle() je postavljeno na transaction.atomic, što označava da ako je blok koda uspješno izvršen, promjene se pohranjuju u bazu podataka (detaljnije objašnjenje o modulu transaction korištenom u prethodnom primjeru).

Zadatak

Isprobajte funkcionalnost kreirane naredbe, a zatim provjerite ako su uneseni podaci unutar admin sučelja.

$ ./manage.py setup_test_data
(...)

Predlošci obrazaca. Stvaranje obrazaca iz modela

Kreiranje predložaka

Nakon što je baza kreirana i popunjena teestim podacima, sljedeći korak je definiranje predložaka pomoću kojih će se ti podaci prikazivati.

Sintaksa

Varijable

Pomoću varijabli ispisujemo sadržaj koji je prosljeđen iz konteksta. Objekt je sličan Python riječniku (engl. dictionary) gdje je sadržaj mapiran u odnosu key-value.

Varijable pišemo unutar vitičastih zagrada {{ varijabla }}:

<p>Ime: {{ first_name }}, Prezime: {{ last_name }}.</p>

Što će iz konteksta {'first_name': 'Ivo', 'last_name': 'Ivić'} biti prikazano kao:

<p>Ime: Ivo, Prezime: Ivić.</p>
Oznake

Oznake se pišu unutar {% oznaka %}. Označavaju proizvoljnu logiku unutar prikaza. Oznaka može biti ispis sadržaja, ili logička cjelina ili pak pristup drugim oznakama iz predloška, Primjerice: {% tag %} ... sadržaj ... {% endtag %} ili {% block title %}{{ object.title }}{% endblock %}.

Filteri

Filtere koristimo da bi transformirali vrijednosti varijabli. Neki od primjera korištenja filtera mogu biti za:

 • Pretvaranje u mala slova: {{ name|lower }}
 • Uzimanje prvih 30 riječi: {{ bio|truncatewords:30 }}
 • Dohvaćanje duljine varijable: {{ value|length }}
Komentari

Za komentiranje dijelova koristimo # što unutar predloška izgleda: {# Ovo neće biti prikazano #}.

Petlje

Petlje se pišu unutar {% %} odnosno definiraju se njihove oznake. Primjer korištenja petlje for:

<ul>
{% for author in author_list %}
  <li>{{ author.name }}</li>
{% endfor %}
</ul>

Primjer provjere autentifikacije korisnika naredbom if:

{% if user.is_authenticated %}
  <p>Hello, {{ user.username }}.</p>
{% endif %}

Primjer naredbi if i else:

{% if author_list %}
  Number of athletes: {{ athlete_list|length }}
{% else %}
  No authors.
{% endif %}

Zadatak

Kreirajte direktorij ./templates unutar kojeg će biti pohranjeni predlošci koji se koriste, npr. base_generic.html. Ne zaboravite definirati putanju unutar settings.py.

Rješenje zadatka. Datoteka ./templates/base_generic.html:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
</head>

<body>
  <h1>My library</h1>
  <div id="sidebar">
    {% block sidebar %}
    <ul>
      <li><a href="/main">Home</a></li>
      <li><a href="/main/books">Books</a></li>
      <li><a href="/main/authors">Authors</a></li>
    </ul>
    {% endblock %}
  </div>

  <div class="content">
    {% block content %}
    {% endblock %}
  </div>
</body>
</html>

Nasljeđivanje u predlošcima

Datoteka ./template/main/book_list.html:

{% extends "base_generic.html" %}
{% block content %}
<br>
<h2> Books </h2>
<br>
{% for book in book_list %}
  <div class="book">
    <h4>{{ book.title }}</h4>
    Author: {{book.author}}
    <p>{{ book.abstract }}</p>
  </div>
{% endfor %}
{% endblock %}

Unutar main/urls.py dodajte:

path('books', BookList.as_view())

Datoteka main/views.py:

from django.shortcuts import get_object_or_404
from django.views.generic import ListView
from main.models import Author, Book

class BookList(ListView):
  model = Book

Zadatak

Sukladno prethodnom primjeru kreirajte prikaz za sve autore unutar baze.

CSS

Dodavanje CSS-a u HTML predložak.

Uvoz

<link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/html/styles.css">
<head>
  <link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/html/styles.css">
  <title>{% block title %}Knjižnica{% endblock %}</title>
</head>

Direktorij za statičke datoteke

Unutar aplikacije main potrebno je stvoriti direktorij static a unutar njega style.css.

Referenciranje na style.css unutar aplikacije:

{% load static %}
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{% static 'style.css' %}">

Prikaz unutar HTML templatea:

<head>
  {% load static %}
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{% static 'style.css' %}">
  <title>{% block title %}Knjiznica{% endblock %}</title>
</head>

Sadržaj datoteke style.css možete proizvoljno zadati i prilagođavati vlastitim željama. Primjerice, datoteka main/static/style.css može biti oblika:

h1 {
  color: blue;
  text-align: center;
}

h2 {
  text-align: center;
}

li {
  list-style-type: none;
  float: left;
}

li a {
  padding: 16px;
}

Zadatak

Dopunite prikaz na autora tako da njegovo ime bude link. Link neka vodi na prikaz svih knjiga od odabranog autora. Za tu svrhu prvo je potrebno kreirati pretraživanje po traženom autoru, a zatim vratiti sve knjige koje su pronađene za traženog autora.

Rješenje zadatka. Uredit ćemo datoteku main/views.py da bude oblika:

from django.shortcuts import get_object_or_404
from django.views.generic import ListView
from main.models import Author, Book

class AuthorBookList(ListView):
  template_name = 'main/book_list.html'

  def get_queryset(self):
    self.author = get_object_or_404(Author, name=self.kwargs['author'])
    return Book.objects.filter(author=self.author)

Potrebno je dodati putanju unutar views.py. Datoteka main/views.py je oblika:

path('<author>', AuthorBookList.as_view())

Zatim je potrebno izmjeniti predložak, odnosno dodati linkove koji vode na autore. Datoteka author_list.html:

{% extends "base_generic.html" %}
{% block content %}
<h2>Books</h2>
{% for book in book_list %}
  <div class="book">
    <h4>{{ book.title }}</h4>
    <p>Author: <a href="{{book.author}}"> {{book.author}}</a></p>
    <p>{{ book.abstract }}</p>
  </div>
{% endfor %}
{% endblock %}

Izmjenimo i predložak za prikaz knjiga. Datoteka book_list.html:

{% extends "base_generic.html" %}
{% block content %}
<h2>Authors</h2>
{% for author in author_list %}
  <div class="author">
    <h4>{{author.name}}</h4>
    <p>City: {{author.city}}</p>
    <p>Country: {{author.country}}</p>
    <p><a href="{{author.name}}"> All books by {{author.name}}</a></p>
  </div>
{% endfor %}
{% endblock %}

Zadatak

Dopunite style.css tako da dodate obrub na elemente Knjige i Autora.

Rješenje zadatka. U datoteku style.css dodajemo:

.book {
  border-color: cyan;
  border-style: double;
  padding-left: 20px;
  padding-right: 20px;
  padding-bottom: 20px;
}

.author {
  border-color: olive;
  border-style: double;
  padding-left: 20px;
  padding-right: 20px;
  padding-bottom: 20px;
}

Sijanje i migracije

Sijanje (seeding)

Zadatak

 • Kreirajte projekt vj9 i unutar njega aplikaciju main. Unutar modela u aplikaciji main kreirajte klasu Student. Klasa Student neka sadrži vrijednost first_name.
 • Provedite potrebne naredbe za migraciju.
 • Pokrenite ./manage.py shell i kreirajte jednog studenta.

Naredbom dumpdata izvozimo vrijednosti iz baze (detaljnije o naredbi dumpdata). Pokrenimo je na način:

$ ./manage.py dumpdata main.Student --pk 1 --indent 4 > 0001_student.json
(...)

Zadatak

Izbrišite iz baze zapis studenta kojeg ste prethodno unjeli.

Rješenje zadatka.

>>> Student.objects.filter(pk=1).delete()

Za uvoz podataka u bazu koristimo naredbu loaddata. Detaljnije o naredbi loaddata.

Zadatak

Uvezite prethodno kreirani 0001_student.json u bazu.

Fixture

Fixture je zbirka podataka koje Django uvozi u bazu podataka. Najjednostavniji način rada sa podacima je pomoću naredbi dumpdata i loaddata.

Paket django-seed

$ pip3 install django-seed
(...)

Python modul pomoću kojeg se mogu generirati podaci za bazu podataka. U pozadini koristi biblioteku faker (dokumentacija) za generiranje testnih podataka. Detaljnije o django-seed možete pronaći u dokumentaciji.

Brisanje podataka sijanja

U nastavku je generirana skripta revert_seed.py pomoću koje brišemo vrijednosti iz baze koje smo prethodno stvorili i unosili sijanjem.

import json
import glob

g = globals()
has_access = {}
fixtures = glob.glob("*.json")
fixtures.sort(reverse=True)

def get_access(model):
  import importlib

  mod = importlib.import_module(model)
  names = getattr(mod, '__all__', [n for n in dir(mod) if not n.startswith('_')])

  global g
  for name in names:
    g[name.lower()] = {
      'var': getattr(mod, name),
      'name': name
    }

for fixture in fixtures:
  msg = 'Reverting '+fixture+'\n'
  with open(fixture) as json_file:
    datas = json.load(json_file)
    for data in datas:
      app_name = data['model'].split('.')[0]
      class_name = data['model'].split('.')[1]

      if app_name not in has_access.keys():
        get_access(app_name+'.models')
        has_access[app_name] = True

      class_model = g[class_name]['var']
      class_model_name = g[class_name]['name']
      pk = data['pk']

      msg += '{}(pk={}): '.format(class_model_name, pk)
      try:
        class_model.objects.get(pk=pk).delete()
        msg += 'deleted\n'
      except:
        msg += 'not deleted\n'
  print(msg)

Skriptu pokrenite naredbom:

$ manage.py shell < revert_seed.py
(...)

Učitavanje podataka sijanja u testiranje

Testirajmo rad tako da dohvatimo podatke o studentu koji ima primarni ključ 1 i čije ime je Ivo.

## test1.py
from django.test import TestCase
from main.models import Student

class MyTest(TestCase):
  # fixtures = ["0001_student.json"]

  def test_should_create_group(self):
    s = Student.objects.get(pk=1)
    self.assertEqual(s.first_name, 'Ivo')

Kreirani test pokrenite u terminalu s naredbom:

$ ./manage.py test test1
(...)
>>> from django.contrib.auth.models import User, Group
>>> Group.objects.create(name='usergroup')
>>> usergroup = Group.objects.get(name='usergroup')
>>> ivo = User.objects.create_user('Ivo')
>>> ivo.pk
>>> ivo.groups.add(usergroup)
>>> python manage.py dumpdata auth.User --pk 1 --indent 4
>>> python manage.py dumpdata auth.User --pk 1 --indent 4 --natural-foreign

Django vježba 10: Autentifikacija. Autorizacija

Stvaranje projekta

Priprema za rad: stvorite projekt naziva vj10, unutar njega aplikaciju naziva main. Provedite migraciju. Zatim kreirajte administratora, za stvaranje korisnika sa administratorskim ovlastima koristite naredbu ./manage.py createsuperuser.

Povezivanje projekta i aplikacije

Datoteka vj10/urls.py:

urlpatterns = [
  path('admin/', admin.site.urls),
  path('', include('main.urls')),
  path('accounts/', include('django.contrib.auth.urls'))
]

Homepage

Datoteka main/urls.py:

from django.urls import path
from . import views

urlpatterns = [
  path('', views.index, name='index'),
]

Stvaranje pogleda za index:

def index(request):
  return render(request, 'main/index.html')

Unutar aplikacije main stvorite si direktorij templates, unutar kojeg kreirate index.html. HTML predložak:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title></title>
</head>
<body>

</body>
</html>

Kreiranje korisnika

Posjetite http://127.0.0.1:8000/accounts/ i http://127.0.0.1:8000/accounts/login/. Prilikom posjete /accounts/login/ javila se greška TemplateDoesNotExist at /accounts/login/, gdje možemo vidjeti iz poruke Exception Value: registration/login.html da Django ne može pronaći traženi predložak.

Zadatak

Unutar templates/registration stvorite login.html.

Login

{% if form.errors %}
  <h3>Unos nije ispravan.</h3>
{% endif %}
{% if next %}
  {% if user.is_authenticated %}
    <p>Your account doesn't have access to this page. To proceed,
    please login with an account that has access.</p>
  {% else %}
    <p>Please login to see this page.</p>
  {% endif %}
{% endif %}
<form method="post" action="{% url 'login' %}">
  {% csrf_token %}
  <table>
   <tr>
    <td>{{ form.username.label_tag }}</td>
    <td>{{ form.username }}</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>{{ form.password.label_tag }}</td>
    <td>{{ form.password }}</td>
   </tr>
  </table>
  <input type="submit" value="login" />
  <input type="hidden" name="next" value="{{ next }}" />
 </form>

Detaljnije o CSRF tokenu

Postavljanje lokacije gdje želimo da korisnik bude usmjeren nakon uspješnog logina radimo unutar settings.py, tako da dodamo npr. LOGIN_REDIRECT_URL = '/' za usmjeravanje na index.html.

Registracija

Za registraciju koristimo gotovu formu sa:

from django.contrib.auth.forms import UserCreationForm

I kreiramo funkciju register():

def register(request):
  form = UserCreationForm()
  context = {'form': form}

  return render(request, 'registration/register.html', context)

Kreirajmo register.html:

<form method="post" action="{% url 'register' %}">
  {% csrf_token %}

  {% if form.errors %}
    <p>Greška.</p>
  {% endif %}

  {{ form }}

  <input type="submit" value="Register" />
</form>

Izmjenimo funkciju register():

from django.contrib.auth import authenticate, login

def register(request):
  if request.method == 'POST':
    form = UserCreationForm(request.POST)

    if form.is_valid():
      form.save()
      username = form.cleaned_data['username']
      password = form.cleaned_data['password1']

      user = authenticate(username=username, password=password)
      login(request, user)
      return redirect('index')

  else:
    form = UserCreationForm()

  context = {'form': form}

  return render(request, 'registration/register.html', context)

Izmjene na index.html ako je korisnik ulogiran.

<h1>This is our homepage</h1>

{% if user.is_authenticated %}
  <p>Vaše ime: {{ user.username }}</p>
{% else %}
  <p>Niste prijavljeni.</p>
{% endif %}

Django vježba 11: Testiranje

Ovaj dio je sastavljen prema Django Tutorialu s MDN-a.

Test jedinke (engl. unit test) je najbrži za izvedbu, testiraju dio koda neovisno o drugim djelovima.

def zbroji(prvi, drugi):
  return prvi + drugi

def test_zbroji():
  assert zbroji(3, 6) == 9

Test integracije testira više dijelova zajedno kako bi se osiguralo da međusobno dobro surađuju/rade.

Funkcijsko testiranje je test koji radi na principu da osigurava funkcionalnos iz perspektive krajnjeg korisnika. Najsporiji za izvođenje.

Regresijsko testiranje reproducira greške koje su se prethodno događale u programskom kodu. Svaki se test u početku pokreće kako bi se provjerilo ako je greška u kodu ispravljena, a zatim se ponovno pokreće kako bi se osiguralo da nije ponovno uveden nakon kasnijih promjena koda.

Za testiranje projekta i programskog koda unutar Django-a koristiti ćemo osnovnu klasu za testiranje koja se zove django.test.TestCase. Najzastupljenija je klasa za testiranje, iako neke testove ne provodi "najbrže" (svaki test ne zahtjeva kreiranje baze podataka).

class Author(models.Model):
  name = models.CharField(max_length=30)
  address = models.CharField(max_length=50)
  city = models.CharField(max_length=60)
  country = models.CharField(max_length=50)
  date_of_birth = models.DateField(null=True, blank=True)
  date_of_death = models.DateField('Died', null=True, blank=True)

  def __str__(self):
    return self.name

Prije početka pisanja samih testova pokrenite si projekt koji smo radili na vježbama 6. Na Merlinu je dostupna arhiva s projektom ako ju nemate.

Zadatak

Preuzmite i pokrenite projekt vj6 zatim unutar aplikacije main kreirajte direktorij tests.

Unutar direktorija tests nalaze se testovi kojima će se testirati urls.py, views.py i models.py.

Naredba koju koristite za pokretanje testova je:

$ ./manage.py test main.tests
(...)

Zadatak

Stvorite testne .py datoteke unutar tests koje koristite za testiranje rada urls.py, views.py i models.py.

Testiranje urls.py

from django.test import SimpleTestCase
from django.urls import reverse, resolve
from main.views import homepage, BookList, AuthorList, AuthorBookList


class TestUrls(SimpleTestCase):

  def test_homepage_url_is_resolved(self):
    url = reverse('homepage')
    # print(resolve(url))

    self.assertEquals(resolve(url).func, homepage)

  def test_books_url_is_resolved(self):
    url = reverse('books')

    self.assertEquals(resolve(url).func.view_class, BookList)

  def test_authors_url_is_resolved(self):
    url = reverse('authors')

    self.assertEquals(resolve(url).func.view_class, AuthorList)

  def test_authors_url_is_resolved(self):
    url = reverse('author_q', args=['some-author'])

    self.assertEquals(resolve(url).func.view_class, AuthorBookList)

Testiranje views.py

from django.test import TestCase, Client
from django.urls import reverse
from main.models import Author, Book


class TestViews(TestCase):

  def setUp(self):
    self.client = Client()
    self.homepage_url = reverse('homepage')
    self.authors_q_url = reverse('author_q', args=['some-author'])

    self.author1 = Author.objects.create(
      name = 'some-author',
      address = 'TestAdress',
      city = 'TestCity',
      country = 'TestCountry'
    )

  def test_project_homepage_GET(self):
    client = Client()

    response = client.get(self.homepage_url)

    self.assertEquals(response.status_code, 200)
    self.assertTemplateUsed(response, 'base_generic.html')

  def test_project_authors_GET(self):
    client = Client()

    response = client.get(self.authors_q_url)

    self.assertEquals(response.status_code, 200)
    self.assertTemplateUsed(response, 'main/book_list.html')

Testiranje models.py

from django.test import TestCase
from main.models import Author, Book


class Testmodels(TestCase):

  def setUp(self):
    self.author1 = Author.objects.create(
      name = "some-author",
      address = "TestAdress",
      city = "TestCity",
      country = "TestCountry"
    )

  def test_author(self):
    self.assertEquals(self.author1.name, "some-author")

Author: Milan Petrović