Preskoči na sadržaj

Python: osnovni tipovi podataka datuma i vremena

 • module datetime (službena dokumentacija) definira osnovne tipove podataka datuma i vremena
 • datetime.date sadrži datum

  • datetime.date(1997, 4, 21) vraća date koji sadrži vremenski trenutak dana 21. travnja 1997.
  • datetime.date.today() vraća trenutni datum tipa date
  • moguća usporedba dva datuma, npr. datetime.date(1998, 4, 21) > datetime.date(1997, 4, 21) daje rezultat True
  • razlika dva datuma je timedelta

   import datetime
   
   datum1 = datetime.date(1997, 4, 21)
   datum2 = datetime.date(1998, 4, 21)
   razlika = datum2 - datum1 # bit će točno 365 dana
   
 • datetime.datetime sadrži datum i vrijeme

  • datetime.datetime(1997, 4, 21, 12, 35, 41) vraća datetime koji sadrži vremenski trenutak dana 21. travnja 1997. u 12:35:41 sati
  • datetime.datetime.now() vraća trenutni datum i vrijeme tipa datetime
  • moguća usporedba dva datuma, npr. datetime.datetime(1998, 4, 21, 12, 35, 41) < datetime.datetime(1997, 4, 21, 12, 35, 41) daje rezultat False
  • razlika dva datuma i vremena je timedelta

   import datetime
   
   datumvrijeme1 = datetime.datetime(1997, 4, 21, 12, 35, 41)
   datumvrijeme2 = datetime.datetime(1998, 4, 21, 12, 35, 41)
   razlika = datumvrijeme2 - datumvrijeme1 # bit će točno 365 dana
   
 • datetime.time sadrži vrijeme

 • datetime.timedelta je trajanje vremena, rezultat razlike dva vremenska trenutka (date, time, datetime)

  • interno izražen u danima, sekundama i mikrosekundama, ali može se zapisati u jedincama po želji
  • omogućuje brojne aritmetičke operacije: zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje cijelim brojem i brojem s pomičnim zarezom, modulo dijeljenje i druge (detaljnije)

Zadatak

Odredite koliko je dana prošlo od 1. siječnja 1970.

Zadatak

Neki od operacijskih sustava sličnih Unixu vrijeme spremaju kao 32-bitni cijeli broj pa će 19. siječnja 2038. u 03:14:07 po koordiniranom svjetskom vremenu doživjeti prelijevanje vrijednosti vremena (tzv. Year 2038 problem). Odredite koliko još vremena (u sekundama) imamo do tada.

Zadatak

Napišite program koji korisnika traži unos odmaka dvaju vremenskih zona između kojih će se vršiti pretvorba vremena. Korisnik unosi datum i vrijeme tako da redom unosi godinu, mjesec, dan, sat, minute i sekunde, a zatim navodi u kojoj od dvije vremenske zone je to vrijeme uneseno. Program pretvara to vrijeme u vrijeme u drugoj vremenskoj zoni. (Uputa: pretvorbu izvršite u dva koraka: prvo oduzmite odmak vremenske zone da dobijete vrijem po UTC-u, a zatim dodajte drugi odmak.)

 • formatiranje datuma i vremena (popis kodova za formatiranje)

  • date.strftime() omogućuje formatiranje datuma
  • datetime.strftime() omogućuje formatiranje datuma i vremena

   import datetime
   
   datvr = datetime.datetime(1997, 4, 21, 12, 35, 41)
   print(datvr.strftime("Dana %d.%m.%Y. u %H sati, %M minuta i %S sekundi"))
   
  • time.strftime() omogućuje formatiranje vremena

 • parsiranje datuma i vremena (popis kodova za parsiranje, isti kao za formatiranje)

  • date.strptime() omogućuje formatiranje datuma
  • datetime.strptime() omogućuje formatiranje datuma i vremena

   import datetime
   
   datvr = datetime.datetime.strptime("15/11/19 15:30", "%d/%m/%y %H:%M")
   print(datvr) # 2019-11-15 15:30:00
   
  • time.strptime() omogućuje formatiranje vremena

Zadatak

Promijenite rješenje prethodnog zadatka tako da korisnik unosi vremena u obliku 2020-03-26 08:37:54 umjesto pojedinačnih unosa godina, mjeseca, dana, sati, minuta i sekundi (pritom nije potrebno baratati pogrešnim unosima) te da se rezultat pretvorbe ispisuje u obliku Date: 26. March 2020. Time: 08.37.54.

Author: Vedran Miletić