Preskoči na sadržaj

Python: ulaz i izlaz

Rad s korisničkim unosom

 • ulaz s tipkovnice prima se kao znakovni niz, potrebno je napraviti pretvorbu u odgovarajući tip podataka

  ulaz = input("Unesite cijeli broj: ") # ulaz je tipa str
  x = int(ulaz) # x je tipa int
  print("Unijeli ste " + str(x) + ".")
  
  // ekvivalentan C++ kod
  #include <iostream>
  using namespace std;
  
  int main ()
  {
   int x = 0;
   cout << "Unesite cijeli broj: ";
   cin >> x;
   cout << "Unijeli ste " << x << "." << endl;
  }
  

Zadatak

Napišite program u kojem korisnik unosi svoje ime i godinu rođenja, a zatim ga program pozdravlja sa "bok <ime>". U novoj liniji se ispisuje "<ime> je rođen <godina_rođenja> godine.", a zatim se za taj broj određuje:

 • broj djeljitelja tog broja,
 • sumu djeljitelja tog broja,
 • produkt djeljitelja tog broja,
 • sumu kvadrata djeljitelja tog broja.

Zadatak

Napravite "kalkulator" koji korištenjem jedne funkcije input() očekuje od korisnika unos izraza oblika:

 • '24 + 8' (zbroj),
 • '72 - 15' (razlika),
 • '39 * 2' (umnožak),
 • '22 / 7' (količnik).

Dakle, korisnik unosi izraz koji sadrži i brojeve i operaciju na jedan od četiri opisana načina, a zatim mu se se vraća rezultat odgovarajuće operacije. Nije potrebno implementirati baratanje krivo unesenim izrazima.

Rad s tekstualnim datotekama

 • za otvaranje tekstualne datoteke koristi se open(), čiji je prvi argument apsolutna ili relativna putanja do datoteke, a drugi argument način ("r", "r+", "w", "a")

  datoteka = open("dragon.txt", "r")
  
  // ekvivalentan C++ kod
  #include <iostream>
  #include <fstream>
  using namespace std;
  
  int main ()
  {
   ifstream datoteka;
   datoteka.open("dragon.txt");
   // string linija;
   // datoteka >> linija;
   // cout << linija << endl;
  }
  
 • za čitanje tekstualne datoteke koristi se read(), readline() ili readlines()

  datoteka.read() # čitav sadržaj datoteke
  datoteka.readline() # jedna linija datoteke
  datoteka.readlines() # sve linije datoteke u listi
  
 • za zatvaranje tekstualne datoteke koristi se close()

  datoteka.close()
  # ovo se prečesto zaboravlja
  

Zadatak

S adrese http://www.textfiles.com/art/dragon.txt preuzmite u vaš kućni direktorij zmaja nacrtanog u ASCII artu. Pod Linuxom za to možete iskoristiti wget ili curl, a pod FreeBSD-om fetch.

 • Otvorite datoteku za čitanje.
 • Izvedite čitanje čitavog sadržaja datoteke, spremite ga u varijablu sadrzaj i ispišite ga na ekran.
 • Razdijelite sadržaj datoteke po znaku '\n' i spremite ga u varijablu sadrzaj_split.
 • Ispišite svaku treću liniju datoteke. (Napomena: Postoji više od jednog načina da to napravite.)
 • za zapisivanje u tekstualnu datoteku koristi se write()

  # potrebno je prethodno stvoriti datoteku mojtekst.txt
  datoteka = open("mojtekst.txt", "w")
  datoteka.write("Nova linija\n") # zapisuje sadržaj na trenutnoj poziciji objekta pridruženog datoteci
  # datoteka.close() čini da se linije zaista zapišu u datoteku
  
  // ekvivalentan C++ kod
  #include <iostream>
  #include <fstream>
  using namespace std;
  
  int main ()
  {
   ofstream datoteka;
   // potrebno je prethodno stvoriti datoteku mojtekst.txt
   datoteka.open("mojtekst.txt");
   datoteka << "Nova linija\n";
   // datoteka.close() po završetku rada
  }
  
 • trenutnu poziciju u tekstualnoj datoteci daje tell()

  datoteka.tell() # trenutna poziciju objekta pridruženog datoteci
  
 • za kretanje kroz tekstualnu datoteku koristi se seek(), a pozicija se može navesti u odnosu na: početak datoteke (0), trenutnu poziciju objekta (1), kraj datoteke (2)

  datoteka.seek(0, 6) # postavlja poziciju objekta pridruženog datoteci na sedmi znak
  datoteka.seek(-1, 2) # postavlja poziciju objekta pridruženog datoteci na predzadnji znak
  

Zadatak

Napišite program u kojem se korisniku dozvoljava unos proizvoljnih znakovnih nizova koji se zatim spremaju u datoteku dat-unosi.txt.

 • Ukoliko je uneseni znakovni niz oblika "b.*" u regex notaciji (počinje nulom, a zatim ima proizvoljne znakove), sprema se na početak datoteke i eventualno briše postojeći sadržaj.
 • U protivnom, unesenom nizu se na kraj dodaje znak za novi redak i niz se sprema na kraj datoteke.

Za isprobavanje koristite znakovne nizove različitih duljina. Što se događa kod unosa niza znakova veće duljine od sadržaja prvog retka datoteke ako niz počinje slovom b? Objasnite zašto.

Zadatak

Napišite program koji učitava tekstualnu datoteku i tekst iz nje obrađuje na način da briše sve vokale i sve razmake duplira, te rezultat zapisuje u novu datoteku. Datoteku obrađujte liniju po liniju.

Author: Vedran Miletić