Preskoči na sadržaj

Python: funkcije i klase

Funkcije

 • funkcija ima def i opcionalno return, moguće je zadati podrazumijevane vrijednosti argumenata

  def funkcija1(arg1, arg2=0):
   return 2 * arg1 + arg2
  def funkcija2(arg1=1, arg2=0):
   print("Rezultat: ", 2 * arg1 + arg2)
  
  // ekvivalentan C++ kod
  #include <iostream>
  using namespace std;
  
  int funkcija1 (int arg1, int arg2 = 0)
  {
   return 2 * arg1 + arg2;
  }
  
  void funkcija2 (int arg1 = 1, int arg2 = 0)
  {
   cout << "Rezultat: " << 2 * arg1 + arg2 << endl;
  }
  

Zadatak

 • Napišite funkciju prosjek(lista) koja ispisuje na ekran prosječnu vrijednost elemenata liste (suma elemenata / broj elemenata). Pretpostavite da lista ima samo podatke tipova int i float.
 • Napišite funkciju najduzi_niz_znakova(lista_nizova_znakova) koja traži najduži niz znakova u listi nizova znakova i vraća ga. Pretpostavite da lista ima samo podatke tipa str.

Zadatak

Uzmite da sustav za e-učenje predanu domaću zadaću studenta Ivo Ivić sprema kao ivo_ivic.tar.gz. Napišite funkciju koja će na temelju liste predanih zadaća oblika

[ "ivo_ivic.tar.gz", "ana_anic.tar.gz", "marko_horvat.tar.gz"]

ispisati prezimena i imena studenata koji su predali zadaću. Pritom zanemarite hrvatske znakove, međutim pripazite da prezime i ime počinju velikim početnim slovom.

Zadatak

 • Definirajte funkciju select_from(table, id) kojoj se šalje "tablica" oblika

  tablica = [[3, "Marko", "Ivić"], [6, "Ana", "Anić"], [4, "Hrvoje", "Horvat"]]
  

  i koja kao rezultat vraća traženi "redak" ili None ako redak ne postoji.

 • Definirajte funkciju delete_from(table, id) koja mijenja "tablicu" table tako da iz nje briše redak koji ima dani id. Funkcija ispisuje novu tablicu, ali ne vraća vrijednost.

Generatori

Todo

Ovaj dio treba napisati u cijelosti.

Klase

 • klasa je slična strukturi (i klasi) u C++-u i omogućuje nasljeđivanje atributa i metoda (više o tome čuti ćete na Objektno orijentiranom programiranju)
 • class se koristi za definiranje klase

  class Iznos:
   broj = 0
   slovima = "nula"
   def ispis(self):
    return str(broj) + " (" + slovima + ")"
  
  // ekvivalentan C++ kod
  #include <iostream>
  using namespace std;
  
  class Iznos
  {
   int broj = 0;
   string slovima = "nula";
   void ispis()
   {
    cout << broj << " (" << slovima << ")" << endl;
   }
  };
  

Todo

Ovdje treba dati opisati nasljeđivanje.

Zadatak

 • Definirajte klasu Covjek koja sadrži atribute visina, tezina, dob i budnost te funkciju say_hello().
 • Definirajte klasu Student koja nasljeđuje klasu Covjek i dodaje atribute fakultet i godina_studija.

Todo

Učini ovaj zadatak smislenim.

 • objekt je instanca klase
 • self je referenca na objekt
 • konstruktor je funkcija istog imena kao i pripadna klasa, stvara objekt koji je instanca te klase

  • promjenjiv uz redefiniranje metode __init__()

Todo

Ovdje treba osmisliti primjere i zadatak.

Author: Vedran Miletić