Preskočite na sadržaj

Django vježba 9: Sijanje i migracije

Sijanje (seeding)

Zadatak

 • Kreirajte projekt vj9 i unutar njega aplikaciju main. Unutar modela u aplikaciji main kreirajte klasu Student. Klasa Student neka sadrži vrijednost first_name.
 • Provedite potrebne naredbe za migraciju.
 • Pokrenite ./manage.py shell i kreirajte jednog studenta.

Naredbom dumpdata izvozimo vrijednosti iz baze (detaljnije o naredbi dumpdata). Pokrenimo je na način:

$ ./manage.py dumpdata main.Student --pk 1 --indent 4 > 0001_student.json
(...)

Zadatak

Izbrišite iz baze zapis studenta kojeg ste prethodno unjeli.

Rješenje zadatka.

>>> Student.objects.filter(pk=1).delete()

Za uvoz podataka u bazu koristimo naredbu loaddata. Detaljnije o naredbi loaddata.

Zadatak

Uvezite prethodno kreirani 0001_student.json u bazu.

Fixture

Fixture je zbirka podataka koje Django uvozi u bazu podataka. Najjednostavniji način rada sa podacima je pomoću naredbi dumpdata i loaddata.

Paket django-seed

$ pip3 install django-seed
(...)

Python modul pomoću kojeg se mogu generirati podaci za bazu podataka. U pozadini koristi biblioteku faker (dokumentacija) za generiranje testnih podataka. Detaljnije o django-seed možete pronaći u dokumentaciji.

Brisanje podataka sijanja

U nastavku je generirana skripta revert_seed.py pomoću koje brišemo vrijednosti iz baze koje smo prethodno stvorili i unosili sijanjem.

import json
import glob

g = globals()
has_access = {}
fixtures = glob.glob("*.json")
fixtures.sort(reverse=True)

def get_access(model):
  import importlib

  mod = importlib.import_module(model)
  names = getattr(mod, '__all__', [n for n in dir(mod) if not n.startswith('_')])

  global g
  for name in names:
    g[name.lower()] = {
      'var': getattr(mod, name),
      'name': name
    }

for fixture in fixtures:
  msg = 'Reverting '+fixture+'\n'
  with open(fixture) as json_file:
    datas = json.load(json_file)
    for data in datas:
      app_name = data['model'].split('.')[0]
      class_name = data['model'].split('.')[1]

      if app_name not in has_access.keys():
        get_access(app_name+'.models')
        has_access[app_name] = True

      class_model = g[class_name]['var']
      class_model_name = g[class_name]['name']
      pk = data['pk']

      msg += '{}(pk={}): '.format(class_model_name, pk)
      try:
        class_model.objects.get(pk=pk).delete()
        msg += 'deleted\n'
      except:
        msg += 'not deleted\n'
  print(msg)

Skriptu pokrenite naredbom:

$ manage.py shell < revert_seed.py
(...) 

Učitavanje podataka sijanja u testiranje

Testirajmo rad tako da dohvatimo podatke o studentu koji ima primarni ključ 1 i čije ime je Ivo.

# test1.py
from django.test import TestCase
from main.models import Student

class MyTest(TestCase): 
  # fixtures = ["0001_student.json"] 

  def test_should_create_group(self):
    s = Student.objects.get(pk=1)
    self.assertEqual(s.first_name, 'Ivo')

Kreirani test pokrenite u terminalu s naredbom:

$ ./manage.py test test1
(...)
>>> from django.contrib.auth.models import User, Group
>>> Group.objects.create(name='usergroup')
>>> usergroup = Group.objects.get(name='usergroup')
>>> ivo = User.objects.create_user('Ivo')
>>> ivo.pk
>>> ivo.groups.add(usergroup)
>>> python manage.py dumpdata auth.User --pk 1 --indent 4
>>> python manage.py dumpdata auth.User --pk 1 --indent 4 --natural-foreign