Preskočite na sadržaj

Django vježba 5: Generički pogledi

Na današnjim vježbama radit će se generički pregledi.

Priprema i postavljanje projekta

Prije početka rada potrebno je kreirati novi Django projekt vj5 unutar kojeg kreirate aplikaciju main.

Povežite projekt i aplikaciju:

 • Dodati main aplikaciju pod INSTALLED_APPS unutar vj5/settings.py.
 • Unutar vj5/urls.py dodati usmjeravanje na main/urls.py, main/urls.py još nije stvoren, stoga ga je potrebno kreirati.

Datoteka vj5/main/urls.py je oblika:

from django.urls import path

urlpatterns = [
]

Za potrebe ovih vježbi koristit će se gotov model koji je zadan u nastavku.

Datoteka vj5/main/models.py je oblika:

from django.db import models

# Create your models here.

class Publisher(models.Model):
  name = models.CharField(max_length=30)
  address = models.CharField(max_length=50)
  city = models.CharField(max_length=60)
  state_province = models.CharField(max_length=30)
  country = models.CharField(max_length=50)
  website = models.URLField()

  class Meta:
    ordering = ['-name']

  def __str__(self):
    return self.name

class Author(models.Model):
  salutation = models.CharField(max_length=10)
  name = models.CharField(max_length=200)
  email = models.EmailField()
  headshot = models.ImageField(upload_to='author_headshots')

  def __str__(self):
    return self.name

class Book(models.Model):
  title = models.CharField(max_length=100)
  authors = models.ManyToManyField('Author')
  publisher = models.ForeignKey(Publisher, on_delete=models.CASCADE)
  publication_date = models.DateField()

Nakon što je model kreiran unutar vj5/main/models.py potrebno je provesti migraciju. Naredbe za migraciju su:

$ ./manage.py makemigrations
(...)
$ ./manage.py migrate
(...)

Napravite migraciju i zatim pokrenite server.

Generički pogledi

Kreirajte prvi generički pogled nad stvorenim modelom.

Datoteka vj5/main/views.py ima sadržaj:

from django.views.generic import ListView
from main.models import Publisher

class PublisherList(ListView):
  model = Publisher

A zatim ga povežite unutar main/urls.py na način:

from django.urls import path
from main.views import PublisherList

urlpatterns = [
  path('publishers/', PublisherList.as_view()),
]

Kada smo kreirali pogled i pozvali ga unutar urls.py potreban nam je predložak unutar kojeg će se prikazati odgovor.

Sve predloške koje ćemo koristiti organizirat ćemo tako da se nalaze u zajedničkom direktoriju templates, koji se nalazi u korijenskom direktoriju.

Kreirajte ./templates direktorij, unutar kojeg kreirate main direktorij, dakle ./templates/main, a unutar njega kreirajte publisher_list.html.

Datoteka ./templates/main/publisher_list.html ima sadržaj:

{% block content %}
  <h2>Publishers</h2>
  <ul>
    {% for publisher in object_list %}
      <li>
        Name: {{ publisher.name }}<br>
        City: {{ publisher.city }}
      </li>
    {% endfor %}
  </ul>
{% endblock %}

Potrebno je još zadati putanju za predloške unutar settings.py.

Za dodavanje putanje, pod TEMPLATES dodajte putanju do templates direktorija (./templates), odnosno 'DIRS': ['./templates'],.

Zadatak

Kreirajte administratora i dodajte u bazu podataka 3 izdavača. Sve vrijednosti proizvoljno zadajte.
Provjerite ispis izdavača koji su dodani u bazu na adresi http://127.0.0.1/main/publishers/.

Dinamičko filtriranje

U nastavku je prikazan način na koji se omogućava dinamička pretraga pomoću URL-a. Za zadani naziv izdavača vraćat će se sve knjige koje je taj izdavač objavio. U zadanom URL uzorku u aplikaciji neće statično biti definirati naziv, nego će se on dinamično generirati.

Za početak potrebno je definirati prikaz unutar ./main/views.py koji će vraćati sve knjige od zadanog izdavača.

Datoteka vj5/main/views.py:

from django.shortcuts import get_object_or_404
from django.views.generic import ListView
from main.models import Book, Publisher

class PublisherBookList(ListView):
  template_name = 'main/books_by_publisher.html'

  def get_queryset(self):
    self.publisher = get_object_or_404(Publisher, name=self.kwargs['publisher'])
    return Book.objects.filter(publisher=self.publisher)

Zatim unutar ./main/urls.py povezujemo s traženim pogledom. U ovom slučaju ne koristi se statično zadani uzorak Umjesto da svakog pojedinog izdavača zadajemo pojedinačno, koristimo <publisher>.

Datoteka vj5/main/urls.py:

from django.urls import path
from main.views import PublisherList, PublisherBookList

urlpatterns = [
  path('publishers/', PublisherList.as_view()),
  path('<publisher>/', PublisherBookList.as_view()),
]

I za zadnji dio potrebno je kreirati prikaz unutar ./templates koji će nam prikazivati rezultate pretrage za zadanog izdavača.

Zadatak

Kreirajte books_by_publisher.html unutar ./templates/main koji će ispisati sve knjige od traženog izdavača. Neka se ispisuje samo naslov svake knjige.

Rješenje zadatka.

{% block content %}
  <h2>Books list: </h2>
  <ul>
    {% for book in object_list %}
      <li>Book title: {{ book.title }}</li>
    {% endfor %}
  </ul>
{% endblock %}

Pokrenite server i provjerite pretraživanje po izdavaču.