Preskočite na sadržaj

Django vježba 4: Usmjeravanje i URL-i. Stvaranje pogleda kao odgovora na HTTP zahtjeve

Na današnjim vježbama čeka nas gradivo vezano za usmjeravanje pomoću URL-ova. Zatim ćemo vidjeti par primjera kako se izgleda odgovor na poslani HTTP zahtjev.

Usmjeravanje pomoću urls.py

Potrebno je prvo stvoriti novi projekt i unutar njega aplikaciju koju ćemo povezati.

Za kreiranje projekta koristi se naredba:

$ django-admin startproject <project_name>
(...)

Za kreiranje aplikacije unutar projekta koristi se naredba:

$ django-admin startapp <app_name>
(...)

Nakon što su projekt i aplikacija unutar njega kreirani, potrebno ih je povezati. Ovo se radi unutar datoteka urls.py koja se nalazi u projektnom direktoriju.

Na ovim vježbama kreirati će se projekt naziva vj4 unutar kojeg je stvorena aplikacija naziva main.

Zadatak

Povežite kreiranu aplikaciju main s glavnim djelom aplikacije unutar main/urls.py.

Rješenje zadatka. Datoteka urls.py:

from django.contrib import admin
from django.urls import path, include

urlpatterns = [
  path('admin/', admin.site.urls),
  path('main/', include('main.urls')),
]

Warning

Potrebno je povezati novostvorenu aplikaciju main i unutar setting.py. UnutarINSTALLED_APPS potrebno je dodati MainConfig iz apps.py koja se nalazi unutar aplikacije main.

Program smo usmjerili na main/urls.py koji trenutno ne postoji. Iz toga razloga, potrebno ga je stvoriti.

Zadatak

Stvorite datoteku main/urls.py. Odmah importajte sve iz datoteke main/views.py i neka ime aplikacije bude zadano na app_name = 'main'.
Zatim definirajte uzorak URL-a neka upućuje na homepage, odnosno na funkciju unutar main/views.py koja se zove homepage.

Rješenje zadatka. Datoteka main/urls.py:

from django.urls import path
from . import views

app_name = 'main'

urlpatterns = [
  path('homepage', views.homepage, name='homepage'),
]

Definirali smo poveznice unutar datoteka main/urls.py. Sada je potrebno kreirati funkciju homepage() unutar main/views.py koju smo pozvali unutar main/urls.py.

Slanje zahtjeva

Zadatak

Definirajte funkciju homepage() unutar main/views.py koja će vraćati HTTP odgovor na zahtjev. Za vraćanje HTTP odgovora koristite funkciju HttpResponse koju uvozite kodom from django.http import HttpResponse.

Rješenje zadatka. U datoteci main/views.py:

from django.shortcuts import render
from django.http import HttpResponse
# Create your views here.

def homepage(request):
  return HttpResponse('<html><body><strong>Homepage</strong> i još neki tekst na homepage.</body></html>')

Pohranite sve promjene i pokrenite server.

Zadatak

Definirajte funkciju current_datetime() unutar datoteke main/views.py koja će vraćati HTTP odgovor na zahtjev. Neka vrijednost koju funkcija vraća budu datum i trenutno vrijeme.

Rješenje zadatka. U datoteci main/views.py:

from django.shortcuts import render
from django.http import HttpResponse
import datetime
# Create your views here.

def current_datetime(request):
  now = datetime.datetime.now()
  html = '<html><body>Trenutno vrijeme: {}.</body></html>'.format(now)
  return HttpResponse(html)

Vraćajne grešaka u odgovorima na zahtjeve

Zadatak

Definirajte funkciju not_found() unutar main/views.py. Funkcija neka vraća HttpResponseNotFound. Vratite proizvoljni sadržaj odgovora.

Rješenje zadatka. U datoteci main/views.py:

from django.http import HttpResponse, HttpResponseNotFound

def not_found(request):
  return HttpResponseNotFound('<h1>Page not found</h1>')

Vraćanje zapisa iz baze

U nastavku je prikazano kako se mogu dohvaćati vrijednosti iz baze podataka i kako ih možemo prikazivati na stranici.

Zadatak

Kreirajte klasu Student, neka sadrži, ime prezime i broj xice kao atribute. Dodajte ju zatim unutar admin.py da bi se mogle unositi vrijednosti. Za kraj pokrenite naredbe za migraciju da se kreira baza.

Rješenje zadatka. U datoteci models.py:

class Student(models.Model):
  ime = models.CharField(max_length=25)
  prezime = models.CharField(max_length=50)
  broj_xice = models.CharField(max_length=10)

  def __str__(self):
    return str(self.broj_xice)

U datoteci admin.py:

from django.contrib import admin
from main.models import *

# Register your models here.
admin.site.register(Student)

Nakon što je baza pomoću modela kreirana, potrebno je unijeti u nju vrijednosti da se može izvršiti tražene upite.

Zadatak

Kreirajte administratora i dodajte u bazu podataka 5 studenata. Od 5 studenata, 3 neka imaju isto ime, primjerice: Marko, Marko, Marko, Ivan i Ana. Prezime i broj X-ice zadajte proizvoljno.

Kada smo popunili bazu, idemo kreirati i upite.

Zadatak

Definirajte funkciju koja u bazi pronalazi sve studente zadanog imena, listu pronađenih imena proslijedite funkciji render. Proslijeđena rješenja neka se prikazuju unutar students.html.
Za početak, neka vaša funkcija vraća render(request, 'students.html', context=context), a datoteku students.html ćemo stvoriti u nastavku rješavanja ovoga zadatka.

U datoteci views.py:

def all_peros(request):
  peros = Student.objects.filter(ime__contains='pero')

  context = {'peros': peros}

  return render(request, 'students.html', context=context)

Za prikaz rješenja prethodnog zadatka, potrebna nam je HTML datoteka, koji će prikazati rezultate upita nad bazom. Kreirajte unutar direktorija main datoteku main/templates, unutar koje pohranjujete students.html.

Datoteka students.html ima sadržaj:

<ul>
  {% for p in peros %}
    <li>
      Ime: {{ p.ime }}<br>
      Prezime: {{ p.prezime }}<br>
      Broj xice:{{ p.broj_xice }}
    </li>
  {% endfor %}
</ul>

Zadatak

Dodajte unutar datoteke main/urls.py putanju koja nas vodi na prethodno kreiranu funkciju i zatim provjerite prikaz rezultata na serveru.

Idemo još prikazati ukupan broj studenata u našoj bazi. Ovaj broj ćemo zatim proslijediti funkciji render() koja će ispisati ukupan broj studenata u za to kreiranom HTML-u.

Zadatak

Definirajte funkciju koja u bazi pronalazi ukupan broj studenata, broj studenata funkciji render.
Proslijeđena rješenja neka se prikazuju unutar datoteke index.html.
Dodajte grešku u slučaju da Student u bazi nije pronađen.

Rješenje zadatka. U datoteci views.py:

def detail(request):
  try:
    num_students = Student.objects.all().count()

    context = {'num_students': num_students}

  except Student.DoesNotExist:
    raise Http404('Student does not exist')

  return render(request, 'detail.html', context=context)
{% block content %}
<h1>Dobrodosli na UNIRI</h1>

<p>Na faxu je upisano:</p>
<ul>
  <li><strong>Studenata:</strong> {{ num_students }}</li>
</ul>
{% endblock %}

Author: Milan Petrović