Preskočite na sadržaj

Django vježba 11: Testiranje

Ovaj dio je sastavljen prema Django Tutorialu s MDN-a.

Test jedinke (engl. unit test) je najbrži za izvedbu, testiraju dio koda neovisno o drugim djelovima.

def zbroji(prvi, drugi):
  return prvi + drugi

def test_zbroji():
  assert zbroji(3, 6) == 9

Test integracije testira više dijelova zajedno kako bi se osiguralo da međusobno dobro surađuju/rade.

Funkcijsko testiranje je test koji radi na principu da osigurava funkcionalnos iz perspektive krajnjeg korisnika. Najsporiji za izvođenje.

Regresijsko testiranje reproducira greške koje su se prethodno događale u programskom kodu. Svaki se test u početku pokreće kako bi se provjerilo ako je greška u kodu ispravljena, a zatim se ponovno pokreće kako bi se osiguralo da nije ponovno uveden nakon kasnijih promjena koda.

Za testiranje projekta i programskog koda unutar Django-a koristiti ćemo osnovnu klasu za testiranje koja se zove django.test.TestCase. Najzastupljenija je klasa za testiranje, iako neke testove ne provodi "najbrže" (svaki test ne zahtjeva kreiranje baze podataka).

class Author(models.Model):
  name = models.CharField(max_length=30)
  address = models.CharField(max_length=50)
  city = models.CharField(max_length=60)
  country = models.CharField(max_length=50)
  date_of_birth = models.DateField(null=True, blank=True)
  date_of_death = models.DateField('Died', null=True, blank=True)

  def __str__(self):
    return self.name

Prije početka pisanja samih testova pokrenite si projekt koji smo radili na vježbama 6. Na Merlinu je dostupna arhiva s projektom ako ju nemate.

Zadatak

Preuzmite i pokrenite projekt vj6 zatim unutar aplikacije main kreirajte direktorij tests.

Unutar direktorija tests nalaze se testovi kojima će se testirati urls.py, views.py i models.py.

Naredba koju koristite za pokretanje testova je:

$ ./manage.py test main.tests
(...)

Zadatak

Stvorite testne .py datoteke unutar tests koje koristite za testiranje rada urls.py, views.py i models.py.

Testiranje urls.py

from django.test import SimpleTestCase
from django.urls import reverse, resolve
from main.views import homepage, BookList, AuthorList, AuthorBookList


class TestUrls(SimpleTestCase):

  def test_homepage_url_is_resolved(self):
    url = reverse('homepage')
    # print(resolve(url))

    self.assertEquals(resolve(url).func, homepage)

  def test_books_url_is_resolved(self):
    url = reverse('books')

    self.assertEquals(resolve(url).func.view_class, BookList)

  def test_authors_url_is_resolved(self):
    url = reverse('authors')

    self.assertEquals(resolve(url).func.view_class, AuthorList)

  def test_authors_url_is_resolved(self):
    url = reverse('author_q', args=['some-author'])

    self.assertEquals(resolve(url).func.view_class, AuthorBookList)

Testiranje views.py

from django.test import TestCase, Client
from django.urls import reverse
from main.models import Author, Book


class TestViews(TestCase):

  def setUp(self):
    self.client = Client()
    self.homepage_url = reverse('homepage')
    self.authors_q_url = reverse('author_q', args=['some-author'])

    self.author1 = Author.objects.create(
      name = 'some-author',
      address = 'TestAdress',
      city = 'TestCity',
      country = 'TestCountry'
    )    

  def test_project_homepage_GET(self):
    client = Client()

    response = client.get(self.homepage_url)

    self.assertEquals(response.status_code, 200)
    self.assertTemplateUsed(response, 'base_generic.html')

  def test_project_authors_GET(self):
    client = Client()

    response = client.get(self.authors_q_url)

    self.assertEquals(response.status_code, 200)
    self.assertTemplateUsed(response, 'main/book_list.html')

Testiranje models.py

from django.test import TestCase
from main.models import Author, Book


class Testmodels(TestCase):

  def setUp(self):
    self.author1 = Author.objects.create(
      name = "some-author",
      address = "TestAdress",
      city = "TestCity",
      country = "TestCountry"
    )

  def test_author(self):
    self.assertEquals(self.author1.name, "some-author")