Preskočite na sadržaj

Django vježba 10: Autentifikacija. Autorizacija

Stvaranje projekta

Priprema za rad: stvorite projekt naziva vj10, unutar njega aplikaciju naziva main. Provedite migraciju. Zatim kreirajte administratora, za stvaranje korisnika sa administratorskim ovlastima koristite naredbu ./manage.py createsuperuser.

Povezivanje projekta i aplikacije

Datoteka vj10/urls.py:

urlpatterns = [
  path('admin/', admin.site.urls),
  path('', include('main.urls')),
  path('accounts/', include('django.contrib.auth.urls'))
]

Homepage

Datoteka main/urls.py:

from django.urls import path
from . import views 

urlpatterns = [
  path('', views.index, name='index'),
]

Stvaranje pogleda za index:

def index(request):
  return render(request, 'main/index.html')

Unutar aplikacije main stvorite si direktorij templates, unutar kojeg kreirate index.html. HTML predložak:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title></title>
</head>
<body>

</body>
</html>

Kreiranje korisnika

Posjetite http://127.0.0.1:8000/accounts/ i http://127.0.0.1:8000/accounts/login/. Prilikom posjete /accounts/login/ javila se greška TemplateDoesNotExist at /accounts/login/, gdje možemo vidjeti iz poruke Exception Value: registration/login.html da Django ne može pronaći traženi predložak.

Zadatak

Unutar templates/registration stvorite login.html.

Login

{% if form.errors %}
  <h3>Unos nije ispravan.</h3>
{% endif %}
{% if next %}
  {% if user.is_authenticated %}
    <p>Your account doesn't have access to this page. To proceed,
    please login with an account that has access.</p>
  {% else %}
    <p>Please login to see this page.</p>
  {% endif %}
{% endif %}
<form method="post" action="{% url 'login' %}">
  {% csrf_token %}
  <table>
   <tr>
    <td>{{ form.username.label_tag }}</td>
    <td>{{ form.username }}</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>{{ form.password.label_tag }}</td>
    <td>{{ form.password }}</td>
   </tr>
  </table>
  <input type="submit" value="login" />
  <input type="hidden" name="next" value="{{ next }}" />
 </form>

Detaljnije o CSRF tokenu

Postavljanje lokacije gdje želimo da korisnik bude usmjeren nakon uspješnog logina radimo unutar settings.py, tako da dodamo npr. LOGIN_REDIRECT_URL = '/' za usmjeravanje na index.html.

Registracija

Za registraciju koristimo gotovu formu sa:

from django.contrib.auth.forms import UserCreationForm

I kreiramo funkciju register():

def register(request):
  form = UserCreationForm()
  context = {'form': form}

  return render(request, 'registration/register.html', context)

Kreirajmo register.html:

<form method="post" action="{% url 'register' %}">
  {% csrf_token %}

  {% if form.errors %}
    <p>Greška.</p>
  {% endif %}

  {{ form }}

  <input type="submit" value="Register" />
</form>

Izmjenimo funkciju register():

from django.contrib.auth import authenticate, login

def register(request):
  if request.method == 'POST':
    form = UserCreationForm(request.POST)

    if form.is_valid():
      form.save()
      username = form.cleaned_data['username']
      password = form.cleaned_data['password1']

      user = authenticate(username=username, password=password)
      login(request, user)
      return redirect('index')

  else:
    form = UserCreationForm()

  context = {'form': form}

  return render(request, 'registration/register.html', context)

Izmjene na index.html ako je korisnik ulogiran.

<h1>This is our homepage</h1>

{% if user.is_authenticated %}
  <p>Vaše ime: {{ user.username }}</p>  
{% else %}
  <p>Niste prijavljeni.</p>
{% endif %}