Preskoči na sadržaj

Datotečni sustavi Procfs i Sysfs

Procfs: informacije o procesima

 • direktorij /proc je procfs

  • virtualni datotečni sustav, nije fizički zapisan na disku
  • daje informacije o procesima i informacije o hardveru
 • informacije o procesima

  • direktoriji oblika /proc/$PID/
  • sadrže: attr/, auxv, cgroup, clear_refs, cmdline, comm, coredump_filter, cpuset, cwd, environ, exe, fd/, fdinfo/, io, latency, limits, loginuid, maps, mem, mountinfo, mounts, mountstats, net/, oom_adj, oom_score, pagemap, personality, root, sched, schedstat, sessionid, smaps, stack, stat, statm, status, syscall, task/, wchan
  • sed "s/\x00/\n/g" zamjenjuje ASCII znak null s novim retkom, vrlo korisno za pregledavanje ovih datoteka

Zadatak

 • Saznajte PID svoje instance bash ljuske i PID instance koju je pokrenuo netko od preostalih studenata. Pronađite njihove direktorije unutar procfs-a.
 • Razmotrite dozvole. Objasnite kojem korisniku i kojoj grupi su dodijeljene datoteke.
 • Usporedite što informacije koje možete saznati o svakom od tih procesa. Jesu li vam sve informacije dostupne?
 • Objasnite sadržaj datoteka i simboličkih poveznica cmdline, cwd, environ, exe, io, status, task. Upotrijebite sed po potrebi.

Procfs: informacije o hardveru i postavkama sustava

 • informacije o hardveru i postavkama sustava

  • sve datoteke, direktoriji i simboličke poveznice kojima imena oblika /proc/[a-z]*

Zadatak

Pronađite informacije o ACPI podršci hardvera na kojem radite, specifično:

 • ima li procesor podršku za baratanje energijom,
 • informacije o trenutnoj i kritičnoj temperaturi.

Procfs: sučelje sysctl

 • direktorij /proc/sys osim informacija, omogućuje i dinamičko mijenanje parametara sustava
 • Sysctl sučelje (naredba sysctl) omogućuje čitanje i promjenu parametara sustava

Todo

Ovdje nedostaje zadatak.

Sysfs

 • direktorij /sys je Sysfs, modernija zamjena za procfs

  • /sys != /proc/sys

Zadatak

Pronađite informacije koje ste ranije očitali pomoću alata lspci unutar /sys/devices/. (Uputa: pronađite poddirektorij koji se odnosi na mrežnu karticu.)

Author: Vedran Miletić