Preskoči na sadržaj

Message transfer agent: Postfix

Predispozicije i teorijska podloga

Mail poslužitelj koji ćemo konfigurirati sastoji se od četiri komponente:

  • Message transfer agent omogućuje prijenos mailova sa jednog računala na drugo po modelu klijent-server, koristi SMTP
  • Mail delivery agent vrši dostavu mailova u korisnički sandučić (engl. mailbox)
  • POP3 i IMAP poslužitelj koji omogućuje klijentima dohvaćanje mailova
  • Spam filter koji filtrira nepoželjne mailove po zadanim kriterijima

Postfix je, kako kažu autori, alternativa popularnom Sendmailu u pokušaju da bude brz, jednostavan za korištenje i siguran agent za prijenos e-mail poruka.

Instalacija Postfixa

Uvjerimo se za početak da MTA nije već instaliran.

$ telnet localhost 25

Tip

Telnet koristimo za pristupanje trenutnom mailserveru da bi potvrdili njegovo postojanje; pritom je localhost je oznaka domaćina, 25 je oznaka vrata na kojima očekujemo mail server -- ukoliko pogledamo popis dobro poznatih vrata primjetit ćemo da za port 25 stoji SMTP.

Ukoliko MTA, već postoji, ispis koji ćemo dobiti je oblika:

Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
220 Ivan-debian.dummy.porta.siemens.net ESMTP Exim 4.72 Sat, 19 Jan 2013 14:22:01 +0100

U ovom slučaju u četvrtoj liniji jasno je vidljivo da je trenutno instaliran Exim. U nastavku ćemo pretpostaviti da ne postoji instalirani MTA na sustavu.

Postfix instaliramo naredbom

# yum install postfix

Korisniku se nudi nekoliko izbornika u kojima odabiremo neke od predefiniranih konfiguracija, za potrebe ovog rada koristit ćemo predložak "local only". Također je potrebno postaviti "mail-name", odnosno domenu (dio mail adrese iza znaka @). Postavljena vrijednost koju ćemo koristiti je localhost.loc.

Provjerimo uspješnost instalacije sa:

$ telnet localhost 25

ispisuje:

Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
220 Ivan-debian.dummy.porta.siemens.net ESMTP Postfix (Debian/GNU)

gdje sada vidimo Postfix što govori da je instalacija prošla uspješno. Uz to moguće je provjeriti datoteke u kojima se čuvaju logovi mail servera. datoteke se nalaze u /var/log, a one koje nas zanimaju su tipa mail.*, specifično recimo mail.info.

Ispišimo ju sa:

$ cat /var/log/mail.info
Jan 19 14:56:46 Ivan-debian postfix/master[4817]: daemon started -- version 2.7.1, configuration /etc/postfix
Jan 19 14:56:58 Ivan-debian postfix/smtpd[4875]: connect from localhost[127.0.0.1]
Jan 19 14:57:06 Ivan-debian postfix/smtpd[4875]: disconnect from localhost[127.0.0.1]

Pokušajmo sada poslati testni mail sljedećim slijedom naredbi i teksta. Spajanje na SMTP telnetom:

$ telnet localhost 25

Upišimo sada nekoliko naredbi primajući interaktivno odgovor:

mail from: root@localhost.loc
250 2.1.0 Ok
rcpt to: ivan@localhost.loc
250 2.1.5 Ok
data
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>

Nakon toga pišemo tijelo poruke. Primjerice:

To: ivan@localhost.loc
From: root@localhost.loc
Subject: Naslov

Ovo je tekst poruke

Poruku, kako je navedeno završavamo sa novim retkom i točkom (.).

.
250 2.0.0 Ok: queued as B162E2E0AF
quit
221 2.0.0 Bye

Ukoliko je sve prošlo u redu, možemo provjeriti mailbox tako da kao korisnik ivan upišemo naredbu:

$ mail

čime bi se trebalo ispisati nešto slično sljedećem tekstu ovisno naravno o samim testnim podacima:

Mail version 8.1.2 01/15/2001.  Type ? for help.
"/var/mail/ivan": 1 message 1 new
>N  1 root@localhost.lo  Sat Jan 19 16:35   15/543   naslov
&

Ukucavši 1 možemo pročitati taj mail i očekivani ispis je:

Message 1:
From root@localhost.loc  Sat Jan 19 16:35:33 2013
X-Original-To: ivan@localhost.loc
To: ivan@localhost.loc
From: root@localhost.loc
Subject: naslov
Date: Sat, 19 Jan 2013 16:34:49 +0100 (CET)

Ovo je tekst poruke
&

Konfiguracija

Osnovna konfiguracija podešena je automatski s obzirom da smo koristili predložak za lokalnu upotrebu. Pogledajmo sada neke od zanimljivih linija u konfiguracijskim datotekama /etc/postfix/main.cf i /etc/postfix/master.cf.

U datoteci /etc/postfix/main.cf imamo redom

myhostname = Ivan-debian

može biti proizvoljno ime, zatim

alias_maps = hash:/etc/aliases

mapa aliasa (alternativnih imena), zatim

alias_database = hash:/etc/aliases

baza aliasa. Aliase koristimo da bi imali nekoliko mogućih naziva za istu mail adresu.

myorigin = /etc/mailname

domena koja se dodaje, zatim

mydestination = localhost.loc, Ivan-debian.dummy.porta.siemens.net, localhost.dummy.porta.siemens.net, localhost

predefinirana odredišta za localhost, može se definirati mnogo aliasa, svi koji su navedeni impliciraju slanje na lokalno računalo, bez prosljeđivanja na neka druga, zatim

relayhost =

autorizirane ne-lokalne domene, zatim

mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128

autoriziranje na osnovu IP adrese i pripadajuće maske u CIDR notaciji, zatim

mailbox_command = procmail -a "$EXTENSION"

pozivanje procmail servisa i prosljeđivanje parametra mailboxa, zatim

mailbox_size_limit = 0

ograničenje veličine mailboxa, 0 znači neograničeno, zatim

recipient_delimiter = +

znak za odvajanje primaoca.

Mail delivery agent: procmail

Pri instalaciji postfixa automatski se instalira i procmail bez ikakvih konfiguracijskih parametara. Sam sustav radi "out-of-the-box", a za modificiranje konfiguracije prvo je potrebno kreirati same konfiguracijske datoteke.

Author: Ivan Ivakić, Vedran Miletić