Preskočite na sadržaj

Obrada podataka zapisanih u obliku JavaScript Object Notation (JSON) u jeziku PHP

Dosad smo već koristili vrijednosti iz polja $_SERVER kao što su $_SERVER["REQUEST_URI"] i $_SERVER["REQUEST_METHOD"]. Vidjeli smo da su te vrijednosti znakovni nizovi, a istog su tipa i ključevi "REQUEST_URI" i "REQUEST_METHOD" putem kojih ih dohvaćamo. Dakle, ključevi polja u jeziku PHP ne moraju biti poredani cijeli brojevi koji kreću od nule kako smo navikli kod rada s poljima u C/C++-u. Polje u PHP-u (dokumentacija) je zapravo poredano preslikavanje (engl. ordered map). Za ilustraciju načina rada s poljima u PHP-u od verzije 5.4.0 nadalje, definirajmo dva polja: prvo slično poljima u C/C++-u, a drugo polju $_SERVER:

<?php

$arr1 = ["moja vrijednost", 1, 3.5, true]; // ekvivalentno [0 => "moja vrijednost", 1 => 8, 2 => 3.5, 3 => true]
$arr2 = ["moj kljuc" => "moja vrijednost", "broj" => 8, "drugi broj" => 3.5, "je li istina" => true];

Vrijednosti elemenata prvog polja možemo dohvatiti na način $arr1[0], $arr1[1], $arr1[2] i $arr1[3], a drugog na način $arr1["moj kljuc"], $arr1["broj"], $arr1["drugi broj"] i $arr1["je li istina"].

Pokrenimo interaktivni način rada interpretera PHP-a korištenjem parametra --interactive, odnosno -a te definirajmo ta dva polja $arr1 i $arr2 kao iznad, a zatim provjerimo njihov sadržaj funkcijom ispisa print_r() (dokumentacija):

$ php -a
Interactive mode enabled

php > $arr1 = ["moja vrijednost", 1, 3.5, true];
php > $arr2 = ["moj kljuc" => "moja vrijednost", "broj" => 8, "drugi broj" => 3.5, "je li istina" => true];
php > print_r($arr1);
Array
(
  [0] => moja vrijednost
  [1] => 1
  [2] => 3.5
  [3] => 1
)
php > print_r($arr2);
Array
(
  [moj kljuc] => moja vrijednost
  [broj] => 8
  [drugi broj] => 3.5
  [je li istina] => 1
)

Možemo se uvjeriti i da uspješno dohvaćamo pojedine vrijednosti iz polja na način koji smo naveli:

php > echo $arr1[0];
moja vrijednost
php > echo $arr2["broj"];
8
php > echo $arr2["drugi broj"];
3.5

Kodiranje i dekodiranje JSON-a

JavaScript Object Notation (JSON) (Wikipedia, MDN) je jednostavan format za razmjenu podataka koji se intenzivno koristi na suvremenom webu. Standardiziran je u okviru RFC-a 7159 naslovljenog The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format. Primjer objekta zapisanog u JSON-u koji opisuje osobu (inspiriran Wikipedijinim primjerom) je oblika:

{
 "firstName": "Ivan",
 "lastName": "Horvat",
 "isAlive": true,
 "age": 19,
 "address": {
  "streetAddress": "Radmile Matejčić 2a",
  "city": "Rijeka",
  "state": "Primorsko-goranska županija",
  "postalCode": "51000"
 },
 "jobTitle": "junior software engineer",
 "phoneNumbers": [
  {
   "type": "home",
   "number": "051/999-999"
  },
  {
   "type": "office",
   "number": "099/999-9999"
  }
 ],
 "twitterHandle": "@IvanNajjaciHorvat",
 "children": [],
 "spouse": null
}

Iz ovako zapisanih podataka lako je izdvojiti onaj koji nam treba te ga postaviti na odgovarajuće mjesto na web stranici. Za ilustraciju, možemo zamisliti kako bi ime, prezime, titula i korisničko ime na Twitteru bili iskorišteni kod stvaranja stranice Team Sections od Tailwind CSS UI Components koja bi navela Ivana Horvata kao dio tima, ali procesom izrade web stranica na taj način ćemo se detaljnije baviti nekom drugom prigodom.

Interpreter PHP-a podržava kodiranje i dekodiranje JSON-a od verzije 5.2.0 nadalje.

Kodiranje

Pretvobu PHP-ovih polja u oblik JSON, odnosno kodiranje JSON-a vršimo funkcijom json_encode() (dokumentacija) na način:

<?php

$arr1 = ["moja vrijednost", 1, 3.5, true];
$j1 = json_encode($arr1);
echo $j1;

$arr2 = ["moj kljuc" => "moja vrijednost", "broj" => 8, "drugi broj" => 3.5, "je li istina" => true];
$j2 = json_encode($arr2);
echo $j2;

Pokretanjem ovog koda (u interaktivnom načinu rada, korištenjem sučelja naredbenog retka ili korištenjem ugrađenog web poslužitelja i klijenta po želji) dobivamo za prvo polje zapis podataka u obliku JSON:

["moja vrijednost",1,3.5,true]

te za drugo polje zapis:

{"moj kljuc":"moja vrijednost","broj":8,"drugi broj":3.5,"je li istina":true}

Uočimo da smo kod pretvorbe prvog PHP-ovog polja dobili polje u obliku JSON-u (znakovi [ i ]), a kod pretvorbe drugog objekt (znakovi { i } te znak : koji odvaja ključeve i njihove vrijednosti).

Dodatno, u JSON-u znakovi razmaka i novog retka između vrijednosti ne znače ništa pa funkcija json_encode() radi štednje prostora zapisuje podatke bez tih znakova. Želimo li elegantniji i za ljude čitljiviji ispis, možemo iskoristiti zastavicu JSON_PRETTY_PRINT (dokumentacija) na način:

<?php

$arr1 = ["moja vrijednost", 1, 3.5, true];
$j1 = json_encode($arr1, JSON_PRETTY_PRINT);
echo $j1;

$arr2 = ["moj kljuc" => "moja vrijednost", "broj" => 8, "drugi broj" => 3.5, "je li istina" => true];
$j2 = json_encode($arr2, JSON_PRETTY_PRINT);
echo $j2;

Dobiveni zapisi podataka u obliku JSON su sada čitljiviji ljudima. Za prvo polje dobivamo:

[
  "moja vrijednost",
  1,
  3.5,
  true
]

Za drugo polje dobivamo:

{
  "moj kljuc": "moja vrijednost",
  "broj": 8,
  "drugi broj": 3.5,
  "je li istina": true
}

Ugnježđivanjem polja možemo dobiti složenije strukture:

<?php

$arr1 = ["moja vrijednost", 1, 3.5, true];
$arr2 = ["moj kljuc" => "moja vrijednost", "broj" => 8, "drugi broj" => 3.5, "je li istina" => true];

$arr3 = $arr2;
$arr3["polje"] = $arr1;
// ekvivalentno $arr3 = ["moj kljuc" => "moja vrijednost", "broj" => 8, "drugi broj" => 3.5, "je li istina" => true, "polje" => ["moja vrijednost", 1, 3.5, true]];
$j3 = json_encode($arr3, JSON_PRETTY_PRINT);
echo $j3;

Pokretanjem programa dobivamo zapis podataka u obliku JSON:

{
  "moj kljuc": "moja vrijednost",
  "broj": 8,
  "drugi broj": 3.5,
  "je li istina": true,
  "polje": [
    "moja vrijednost",
    1,
    3.5,
    true
  ]
}

Dekodiranje

Pretvorbu JSON-a u PHP-ova polja, odnosno dekodiranje JSON-a vršimo funkcijom json_decode() (dokumentacija). Uzmimo za primjer objekt koji opisuje osobu od ranije zapisan bez znakova razmaka i novog retka između vrijednosti:

<?php

$j = '{"firstName":"Ivan","lastName":"Horvat","isAlive":true,"age":19,"address":{"streetAddress":"Radmile Matejčić 2a","city":"Rijeka","state":"Primorsko-goranska županija","postalCode":"51000"},"jobTitle":"junior software engineer","phoneNumbers":[{"type":"home","number":"051/999-999"},{"type":"office","number":"099/999-9999"}],"twitterHandle":"@IvanNajjaciHorvat","children":[],"spouse":null}';
$person = json_decode($j, true);
print_r($person);

Prvi parametar funkcije json_decode() je znakovni niz koji sadrži zapis podataka u obliku JSON, a drugi postavljamo na vrijednost true jer želimo kao rezultat pretvorbe uvijek dobiti polje. Naime, zadana vrijednost drugog parametra je null i kod te vrijednosti možemo dobiti polje ili objekt ovisno o postavljenim vrijednostima zastavica. (Moguće je i kod ove funkcije koristiti zastavice na sličan način kao kod funkcije json_encode(), ali nam one neće trebati.) Uvjerimo se pokretanjem koda da smo dekodiranjem JSON-a dobili polje s danim podacima:

Array
(
  [firstName] => Ivan
  [lastName] => Horvat
  [isAlive] => 1
  [age] => 19
  [address] => Array
    (
      [streetAddress] => Radmile Matejčić 2a
      [city] => Rijeka
      [state] => Primorsko-goranska županija
      [postalCode] => 51000
    )

  [jobTitle] => junior software engineer
  [phoneNumbers] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [type] => home
          [number] => 051/999-999
        )

      [1] => Array
        (
          [type] => office
          [number] => 099/999-9999
        )

    )

  [twitterHandle] => @IvanNajjaciHorvat
  [children] => Array
    (
    )

  [spouse] =>
)

Oblikovanje JSON-a u sučelju naredbenog retka

Van interpretera PHP-a, odnosno u ljusci operacijskog sustava možemo iskoristiti programski alat jq (službena stranica, dokumentacija) za obradu JSON-a slično kao što za obradu običnog teksta koristimo sed. Željeni ispis dobivamo naredbom jq s filterom ulaza . koji kopira ulaz na izlaz bez da mijenja njegov sadržaj, ali ga pritom lijepo oblikuje:

$ echo '{"moj kljuc":"moja vrijednost","broj":8,"drugi broj":3.5,"je li istina":true}' | jq .
{
 "moj kljuc": "moja vrijednost",
 "broj": 8,
 "drugi broj": 3.5,
 "je li istina": true
}

Author: Vedran Miletić