Preskoči na sadržaj

Nabavka, kompajliranje i instalacija softvera otvorenog koda

Softver otvorenog koda (engl. open-source software) je softver dostupan u obliku izvornog koda kod kojeg su prava na izvorni kod dana pod licencom koja dozvoljava korisnicima proučavanje i promjenu izvornog koda, te eventualno i daljnju distribuciju

GPL i BSD licence su najčešće korištene; predstavljaju dva moguća odgovora na pitanje o tome što znači pojam slobodan softver, odnosno otvoreni kod. Video BSD v. GPL, Jason Dixon, NYCBSDCon 2008 daje pregled razlika.

Osim GPL-a i BSD licenci, ostoje i brojne druge licence.

Nabavka softvera

Neki izvori slobodnog softvera su: GNU Software, GitHub, Bitbucket, Gitorious, SourceForge i Google Code

Preuzimanje softvera podrazumijeva preuzimanje arhiva, za što se mogu koristiti Wget, cURL i drugi alati za dohvaćanje sadržaja sa poslužitelja na webu putem HTTP-a, HTTPS-a i FTP-a.

Kompajliranje i instalacija softvera

 • ./configure je skripta ljuske (#!/bin/sh) koja provjerava postoje li potrebne bibliotečne datoteke i prilagođava postavke kompajliranja našem sustavu i našim željama
 • make vrši kompajliranje izvornog koda softvera u izvršni kod
 • make install vrši instalaciju

  • najčešće se instalacija u zadanim postavkama vrši u /usr/local, kako bi se ručno instalirani softver odvojio od onoga instaliranog pomoću upravitelja paketima koji ide u /usr (potrebno je imati dozvolu zapisivanja u taj direktorij -- u većini slučajeva to znači biti root)

Zadatak

 • Na službenim stranicama uređivača teksta GNU nano preuzmite arhivu s izvornim kodom.
 • Raspakirajte arhivu koju ste preuzeli, a zatim izvršite konfiguraciju i kompajliranje.
 • Pokušajte izvršiti instalaciju, da uočite što točno ne uspijeva.
 • Pokušajte pronaći nano unutar direktorija gdje ste izvršili kompajliranje i pokrenite ga direktno. (Napomena: Takav način pokretanja kompajliranih programa neće uvijek raditi, ali za GNU nano specijalno hoće.)
 • ./configure --prefix=<path> omogućuje da se putanja <path> koristi kao mjesto za instalaciju umjesto predefinirane

Zadatak

 • Na službenim stranicama VLC media playera preuzmite arhivu s izvornim kodom.
 • Raspakirajte je i pokušajte izvršiti konfiguraciju. Objasnite što skripta za konfiguraciju ne nalazi na sustavu.
 • Ono što VLC-u nedostaje moguće je instalirati u proizvoljne direktorije, ali je potrebno odgovarajućim parametrom --with-<biblioteka> navesti gdje se nalazi. Napravite to za prve dvije nedostajuće biblioteke.

Dodatni zadatak

 • Na službenim stranicama uređivača teksta GNU nano moguće je GNU nano preuzeti i putem SVN-a.
 • Pronađite kako, a zatim izvršite kompajliranje po uputama koje su tamo navedene.
 • Pokrenite nano na isti način kao u prethodnom zadatku da se uvjerite da se zaista radi o različitoj verziji.
 • Istražite koju naredbu pokreće skripta ljuske autogen.sh. U man stranici te naredbe proučite što rade parametri koji su navedeni u skripti i kojem skupu alata pripada navedena naredba.

Author: Vedran Miletić