Preskoči na sadržaj

Instalacija i konfiguracija softvera za vježbe iz kolegija Mrežni i mobilni operacijski sustavi te Infrastruktura za podatke velikog obujma

Upute u nastavku su pisane za Manjaro.

Alternativno, Docker i Docker Compose je moguće koristiti na Windowsima 10 i 11 prema službenim uputama.

Docker

Provjerite je li sustav ažuran pomoću sljedeće naredbe:

$ pamac upgrade -a
(...)

Nakon instalacije nadogradnji ponovno pokrenite sustav ako je potrebno (tj. ako je nadograđena jezgra).

Instalirajte Docker sljedećom naredbom:

$ pamac install docker
(...)

Zatim ćete dobit upit želite li nastaviti s instalacijom, odaberite potvrdno.

Nakon što je instalacija dovršena, uključite pokretanje usluge Dockera korištenjem mrežne utičnice:

$ sudo systemctl enable --now docker.socket

Pokušajte pokrenuti kontejner temeljen na slici hello-world naredbom docker run i uočite grešku:

$ docker run hello-world
docker: Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Post "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/create": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied.
See 'docker run --help'.

Zatim dodajte svog korisnika u grupu docker koja ima pravo pokretanja kontejnera:

$ sudo usermod -aG docker $USER

Kontejnere ćete moći pokretati nakon ponovne prijave. Najjednostavniji način da se odjavite je:

$ loginctl kill-user $USER

Docker Compose

Instalirajte Docker Compose sljedećom naredbom:

$ pamac install docker-compose
(...)

Author: Matea Turalija