Preskoči na sadržaj

Dokumentiranje programa alatom MkDocs

MkDocs je brz i jednostavan alat za generiranje projektne dokumentacije. Izvorni kod dokumentacije piše se u formatu Markdown, a MkDocs generira izlazni HTML u skladu s postavkama navedenim u konfiguracijskoj datoteci u formatu YAML.

Stvaranje početnih datoteka

Naredbom mkdocs s argumentom new možemo stvoriti početnu konfiguraciju (datoteka mkdocs.yml) i primjer dokumentacije (datoteka docs/index.md):

$ mkdocs new moja-dokumentacija
$ cd moja-dokumentacija

Prevođenje izvornog koda u HTML za pregled vršimo naredbom mkdocs s argumentom serve:

$ mkdocs serve
INFO  - Building documentation...
INFO  - Cleaning site directory
INFO  - Documentation built in 0.22 seconds
[I 201101 19:13:50 server:296] Serving on http://127.0.0.1:8000
[I 201101 19:13:50 handlers:62] Start watching changes

Izlaz možemo pregledati otvaranjem web preglednika na adresi 127.0.0.1 i vratima 8000.

Uređivanje konfiguracije i sadržaja

Markdown i YAML datoteke možemo uređivati korištenjem bilo kojeg uređivača teksta. Primjerice, možemo koristiti Visual Studio Code koji ima ugrađenu podršku za Markdown i Red Hatovo proširenje za YAML tako da u njemu otvorimo direktorij moja-dokumentacija.

U datoteci mkdocs.yml promijenimo ime stranice promjenom postavke site_name:

site_name: Moja dokumentacija

Iskoristimo Lorem Markdownum za generiranje sadržaja i spremimo rezultat u datoteku docs/lorem.md. Definirajmo navigaciju da uključuje obje datoteke tako da u mkdocs.yml dodamo naredbu nav i navedemo obje datoteke s odgovarajućim naslovima:

site_name: Moja dokumentacija
nav:
  - Početna: index.md
  - 'Lorem Markdownum': lorem.md

Pritom smo naslov 'Lorem Markdownum' stavili pod navodnike zbog razmaka u riječi. Nakon spremanja MkDocs će sam uočiti da su datoteke izmijenjene i ponovno izgraditi HTML datoteke. Kad smo zadovoljni rezultatom, izgradnju web sjedišta pokrenut ćemo naredbom:

$ mkdocs build

što će stvoriti direktorij site i u njemu HTML datoteke index.html i lorem/index.html, zbog čega ćemo moći imati lijepe URL-e / i /lorem/ (respektivno). Ova naredba ima nekoliko parametara čiji je opis moguće dobiti parametrom --help, a istaknut ćemo samo parametar --clean koji će isprazniti direktorij site prije izgradnje sjedišta, što je korisno za brisanje datoteka pod starim imenima nakon preimenovanja.

Zadatak

Proučite upute za generiranje hijerarhije u navigaciji u dijelu Writing your docs. Zatim generirajte dva nova dokumenta korištenjem Lorem Markdownuma i spremite ih u datoteke lorem-est.md i lorem-qui.md te sva tri dokumenta postavite u navigaciji pod 'Lorem Markdownum' s naslovima pojedinih dokumenata u skladu s naslovima koje je generator dao.

Zadatak

Proučite upute za konfiguraciju Configuration pa postavite ime autora, opis sjedišta i informacije o autorskom pravu, a zatim pogledajte izvorni kod stvorenog HTML-a te u njemu pronađite postavljene informacije. Uključite ekstenziju SmartyPants te u nekom od dokumenata isprobajte navodnike te dvostruke i trostruke crtice da se uvjerite da radi.

Author: Vedran Miletić