Preskoči na sadržaj

Informacijski čvorovi, vremena i poveznice datoteka

Informacijski čvorovi i vremena datoteka

 • inode sadrži metapodatke o datoteci: type, mode, link count, user ID, group ID, size, mtime, ctime, atime, device ID, pokazivače na blokove diska u kojima je spremljen sadržaj datoteke

  • jednoznačno ga identificira inode broj koji jednoznačno određuje jednu i samo jednu datoteku
 • mtime, ctime, atime -- vrijeme promjene datoteke, vrijeme promjene inode-a i vrijeme zadnjeg pristupa

 • stat prikazuje metapodatke koje sadrži inode datoteke

Zadatak

 • Stvorite neku datoteku naziva vjezba1.txt. Saznajte njezin inode broj, ID uređaja koji je sadrži te vremena.
 • Nadopišite u nju svoje ime i prezime. Usporedite inode broj i metapodatke sa onima iz prethodnog slučaja.
 • Ispišite njezin sadržaj na ekran i usporedite vremena prije i poslije ispisivanja.
 • Kopirajte datoteku u datoteku vjezba2.txt. Usporedite inode broj i metapodatke obje datoteke.
 • Primijenite naredbu touch na datoteku vjezba2.txt. Na koja vremena datoteke ta naredba djeluje?

(Napomena: zadatak će nešto drugačije od očekivanog raditi na terminalima u računalnoj učionici.)

Čvrste poveznice

 • ls -l izlistava datoteke u tzv. dugom ispisu

  • vrsta datoteke, dozvole, broj čvrstih poveznica na datoteku, korisnik kojem datoteka pripada, grupa kojoj datoteka pripada, veličina, vrijeme zadnje promjene, ime
  • broj čvrstih poveznica kod direktorija uključuje i poveznice . i .. pa ovisi o broju poddirektorija
 • ln datoteka poveznica stvara čvrstu poveznicu na datoteku, koja ovisi o inode broju; primjer:

  $ ln test.txt test_poveznica.txt
  

Zadatak

 • U svom kućnom direktoriju stvorite direktorij pod nazivom dir1 i u njemu:

  • još jedan direktorij pod nazivom vjezba, te
  • neku datoteku emacs1.txt u koju ćete zapisati današnji datum.
 • Napravite u direktoriju vjezba čvrstu poveznicu link na emacs1.txt koristeći relativno referenciranje.

 • Ispišite sadržaj čvrste poveznice link.
 • Koliko je čvrstih poveznica na dirketorij dir1? Koje su to?
 • Napravite u direktoriju dir1 još 2 direktorija po želji pa opet odgovorite na gornje pitanje.
 • U direktoriju vjezba napravite čvrstu poveznicu link2 na direktorij dir1 koristeći apsolutno referenciranje.

Simboličke poveznice

 • ln -s datoteka poveznica stvara simboličku poveznicu na datoteku, koja ovisi o imenu datoteke, slično shortcutima; primjer:

  $ ln -s test.txt test_simbolicka_poveznica.txt
  
 • jedan od zanimljivih problema koji mogu nastati ako se simboličke poveznice pogrešno koriste je petlja simboličkih poveznica

Zadatak

 • Stvorite u svom direktoriju tekstualnu datoteku pepeljuga, i upišite u nju sadržaj po želji.

  • Stvorite simboličku poveznicu na nju koja pristupa relativnim referenciranjem, nazovite je princ.
  • Stvorite simboličku poveznicu na nju koja pristupa apsolutnim referenciranjem, nazovite je princeza.
  • Stvorite na nju čvrstu poveznicu, nazovite je dvorac.
  • Objasnite izlaz naredbi ls -s i ls -i.
  • Izbrišite datoteku pepeljuga. Koje od poveznica pucaju?
 • Što rade sljedeće naredbe?

  • ls -s
  • ls -i
 • Pokušajte simboličkim poveznicama stvoriti ciklus. Što se dogodi? Objasnite.

 • Pokušajte napraviti čvrstu i simboličku poveznicu na datoteku koja ne postoji. Objasnite što se događa i zašto je to u skladu s načinom rada poveznica.

Author: Vedran Miletić, Vanja Slavuj, Sanja Pavkov