Preskoči na sadržaj

Dozvole i kontrola pristupa datotekama

 • dozvole su dio informacijskog čvora datoteke

  • tri klase: dozvole korisnika (engl. user), dozvole grupe (engl. group) i dozvole ostalih (engl. others)
  • tri dozvole (u svakoj klasi): čitanje (engl. read), pisanje (engl. write), pokretanje (engl. execute)
  • sve kombinacije tih čine obične načine pristupa (engl. modes)
 • značenje dozvola za datoteke

  • read: čitanje sadržaja datoteke
  • write: promjena sadržaja datoteke
  • execute: pokretanje datoteke (potrebno, primjerice, kod kompajliranih C/C++ programa i Bash/Perl/Python skripti)
 • značenje dozvola za direktorije

  • read: čitanje imena datoteka i poddirektorija u direktoriju (ali ne i sadržaja, dozvola, veličine i ostalih metapodataka)
  • write: promjena datoteka i poddirektorija u direktoriju: stvaranje, brisanje i preimenovanje
  • execute: prolaz kroz direktorij i mogućnost pristupa datotekama i poddirektorijima (ali ne i čitanje sadržaja direktorija)
 • chmod mijenja način pristupa dane datoteke

 • simbolička notacija

  • u -- user, g -- group, o -- others, a -- all
  • + -- dodaje, - -- briše, = -- postavlja
  • r -- read, w -- write, x -- execute
  • npr. u+r, go-rx, a=r
 • oktalna notacija

  • r -- vrijednost 4; w -- vrijednost 2; x -- vrijednost 1; - -- vrijednost 0
  • tri broja -- user, group, others
  • primjerice, dozvole 644, 755, 600

     6 4 4
     /  |  \
   User Group Others # User -- broj 6 označava da korisnik ima dozvole za čitanje(r) i pisanje(w)
            # Group -- broj 4 označava da grupa ima dozvolu samo za čitanje(r)
            # Others -- broj 4 označava da ostali imaju dozvolu samo za čitanje(r)
     7 5 5
     /  |  \
   User Group Others # User -- broj 7 označava da korisnik ima dozvole za čitanje(r), pisanje(w) i pokretanje(x)
            # Group -- broj 5 označava da grupa ima dozvolu za čitanje(r) i pokretanje(x)
            # Others -- broj 4 označava da ostali imaju dozvolu za čitanje(r) i pokretanje(x)
     6 0 0
     /  |  \
   User Group Others # User -- broj 6 označava da korisnik ima dozvole za čitanje(r) i pisanje(w)
            # Group -- broj 0 označava da grupi nije dodjeljena niti jedna dozvola
            # Others -- broj 0 označava da ostalima nije dodjeljena niti jedna dozvola
   
  • 644, 755, 600 je isto što i 0644, 0755, 0600

 • naredba groups daje popis grupa kojih je korisnik član

  • korisnik može biti član više grupa
  • da bi korisnik mogao pristupiti datoteci koja pripada grupi grupa, dovoljno je da bude član grupe grupa

Zadatak

 • Koje je značenje sljedećih dozvola kod naredbe chmod ______ dat.txt?

  • go-rx
  • a=rw
  • 0774
  • 665
  • ug+w-rx
 • Može li korisnik u posljednjem primjeru mijenjati sadržaj datoteke dat.txt? Dokažite!

 • Stvorite datoteku dat000 i u nju upišite sadržaj po želji.

  • Postavite joj oktalnom notacijom dozvole na r-xrwx--x.
  • Pokušajte promijeniti njen sadržaj. Objasnite zašto to ne možete, bez obzira što ste u odgovarajućoj grupi.
  • Postavite dozvolu za sebe i ostale na čitanje i promjenu, a zatim grupi obrišite dozvolu promjene sadržaja i pokretanja datoteke.

Dodatni zadatak

 • Postoje i posebni načini pristupa (engl. special modes), koji se dijele u tri grupe:

  • special execute,
  • setuid i setgid,
  • sticky bit.
 • Proučite chmod(1) i objasnite kako rade.

 • Doznajte kako se koristi naredba group, te čemu služi.

Korisnička maska

 • umask je korisnička maska (engl. user mask)

  • služi za ograničavanje dozvola koje dobivaju stvorene datoteke i direktoriji
  • koristi simboličku ili oktalnu notaciju, kao i chmod
  • zadana vrijednost u većini distribucija je 022
 • zadane dozvole

  • za datoteke: rw-rw-rw-, oktalno 666
  • za direktorije: rwxrwxrwx, oktalno 777
 • postupak računanja efektivnih dozvola dan je na Wikipedijinoj stranici o umasku

Zadatak

 • Druga često korištena vrijednost za umask je 077. Objasnite njeno značenje.
 • Pronađite vrijednost umaska koji ostavlja sve dozvole korisniku, briše dozvolu čitanja grupi i briše dozvolu pokretanja ostalima.

Liste kontrole pristupa

 • liste kontrole pristupa (engl. Access Control Lists, ACL) proširuju mogućnosti dozvola

  • skup aplikacija za manipuliranje proširenim dozvolama
   1. specifikacija poznata pod imenom POSIX.1e "draft 17"
 • vrste ACL-a (dvije podjele)

  • prva podjela

   • minimalne (engl. minimal): ekvivalentne standardnim dozvolama
   • proširene (engl. extended)
  • druga podjela

   • pristupne (engl. access)
   • zadane (engl. default)
 • zadane ACL, ako postoje, poništavaju korisničku masku

 • ACL algoritam: UID ?= owner, UID ?= named, GID ?= owner, GID ?= named, other
 • getfacl čita ACL-e datoteke
 • setfacl postavlja ACL-e datoteke

Zadatak

 • Korisniku profesor dodijelite na datoteci dat1 mogućnost čitanja i pokretanja. Uočite kako ovo djeluje na obične dozvole grupe.
 • Grupi disk dodijelite na istoj datoteci mogućnost čitanja i pisanja. Uočite kako ovo djeluje na ACL masku.

Zadatak

Dodijelite direktoriju dir1 zadanu ACL koja omogućuje čitanje, pisanje i pokretanje za korisniku nobody.

 • U kakvom su odnosu zadane i pristupne ACL tog direktorija? Impliciraju li zadane ACL pristupne ACL?
 • Uočite kako ovo djeluje na datoteke i direktorije koje u njemu stvarate. Objasnite zašto datoteke dobivaju #effective:rw-.

Dodatni zadatak

Zadatak iz stvarnog života: korištenjem ACL osmislite način da troje korisnika, domargan, iivakic i vedranm,dijelite jedan direktorij. Svaki od njih mora biti u mogućnosti u njemu stvarati datoteke i direktorije koje moraju kod stvaranja dobiti dozvolu čitanja i pisanja za sve troje.

Pitanja za ponavljanje

 • Što je informacijski čvor?
 • Objasnite razliku između različitih timestamp-ova u informacijskom čvoru.
 • Opišite način i svrhu korištenja čvrstih i simboličkih poveznica. Prisjetite se poglavlja o relativnom i apsolutnom referenciranju.
 • Čemu služe dozvole?
 • Što čini način pristupa (engl. mode)?
 • Prisjetite se razlike između oktalnog i simboličkog zapisa kod naredbe chmod.
 • Detaljno objasnite pojam korisničke maske. Potkrijepite konkretnim primjerima.
 • Što je ACL i čemu služi? Opišite kroz primjer.

Osnovni i prošireni atributi datoteka

 • atributi su svojstva datoteka, slični atributima na datotečnom sustavu FAT (archive, directory, hidden, read-only, system i volume)

  • Linux ih podržava, ali ne koriste se često
 • dvije vrste atributa

  • mogu se mijenjati: append only (a), compressed (c), no dump (d), extent format (e), immutable (i), data journalling (j), secure deletion (s), no tail-merging (t), undeletable (u), no atime updates (A), synchronous directory updates (D), synchronous updates (S), top of directory hierarchy (T).
  • mogu se samo čitati: huge file (h), compression error (E), indexed directory (I), compression raw access (X), compressed dirty file (Z)
 • lsattr izlistava trenutne atribute datoteka

 • chattr mijenja atribute datoteka

Todo

Ovdje nedostaje zadatak.

 • prošireni atributi (engl. extended attributes)

  • naredbe getfattr i setfattr
  • opisani u attr(5)

Todo

Ovdje nedostaje objašnjenje i zadatak.

Author: Vedran Miletić, Vanja Slavuj, Sanja Pavkov