Preskoči na sadržaj

Uvod u komandnolinijsko sučelje

 • korisnik -- identifikator (UID, user ID), korisničko ime i zaporka

  • korisnik root (UID 0) je poseban, ima sve ovlasti i koristi se za administraciju sustava
 • grupa -- identifikator (GID, group ID), ime i korisnici u njoj

 • GUI -- Graphical user interface (demonstracija)
 • CLI -- Command-line interface (demonstracija)
 • Secure SHell (SSH) -- protokol koji koristimo za rad na udaljenom računalu; klijenti su:

  • PuTTY, koristi se na Windowsima starijim od 10

   • demonstracija: Host treba biti example.group.miletic.net, Translation treba osigurati da je UTF-8
  • OpenSSH klijent, dolazi s većinom operacijskih sustava sličnih Unixu te Windowsima 10 i novijima

   • naredba ssh korisnik@domacin
 • Početak rada s komandnom linijom

  • koristimo distribucije Manjaro i Garuda Linux, varijante Arch Linuxa prilagođene za korištenje na desktopima i laptopima
  • Logiranje u sustav -> čim se završi postupak pokretanja servera, rad na terminalima je moguć; nije potrebna zaporka niti korisničko ime
 • naredba -parm arg1 arg2 -- općenita struktura: naredba, parametri, argumenti (nakon naredbe opcionalno idu prvo parametri pa argumenti)

Naredbe echo i man

 • echo vraća korisniku uneseni tekst
 • man ime_naredbe daje stranicu priručnika koji opisuje način korištenja naredbe

  • q služi za izlaz iz man-a
 • echo != ECHO, man != Man

  • operacijski sustavi slični Unixu osjetljivi su na velika i mala slova

Zadatak

 • Ispišite na ekranu svoje ime i prezime.
 • Jednom naredbom ispišite svoje ime i prezime u jednom redu, a u drugom redu ispišite grad iz kojeg dolazite.
 • Na ekran ispišite sljedeće: Došao je do "Hemingway-a", ali nije nastavio dalje.

(Uputa: koristite man stranice kao pomoć.)

Naredbe cal i date

 • cal prikazuje kalendar za određenu godinu i u određenom obliku
  • ovdje ćemo isprobati korištenje argumenata i parametara naredbe

Zadatak

 • Ispišite na ekranu kalendar za tekuću godinu.
 • Ispišite na ekranu kalendar za 2004. godinu.
 • Ispišite na ekranu julijanski kalendar za 3. mjesec 2004. godine.
 • Koliko argumenata prima naredba cal u prethodnom zadatku? A koliko parametara?
 • date ispisuje datum u određenom formatu

Zadatak

Na ekranu ispišite današnji datum oblika DanUTjednu, Mjesec Dan Godina (npr. Ponedjeljak, Rujan 05 2013.).

Naredbe ls i cat

 • ls izlistava datoteke u direktoriju
 • ls -a izlistava sve datoteke u direktoriju, uključujući i skrivene
 • ls -l izlistava datoteke u tzv. dugom ispisu

  • izlistava datoteke u direktoriju zajedno sa detaljnim informacijama (npr. znakovni niz dozvole, vlasništvo, veličina, datum izmjene, ...)
 • cat ispisuje sadržaj (tekstualne) datoteke na ekran; primjer:

  $ cat examples.desktop
  
  • kad se pokrene bez argumeanata radi beskonačno dugo
 • ^ je oznaka za tipku Ctrl

 • ^C, odnosno Ctrl+C služi za prekid izvođenja većine naredbi (više informacija)
 • ^D, odnosno Ctrl+D kraj rada, izlaz iz terminala (više informacija)

Zadatak

 • Saznajte imena svih datoteka koje postoje u vašem direktoriju (uključujući i skrivene).
 • Ispišite sadržaj datoteke .bash_logout na ekran.
 • Ispišite sadržaj datoteke .profile na ekran, ali tako da ispišete i brojeve linija.
 • Izlistajte sadržaj direktorija .config prema veličini datoteka i direktorija koji su u njemu, i to tako da se veličina prikaže u KB.

(Uputa: koristite man.)

Pitanja za ponavljanje

 • Što je CLI?
 • Ispišite opći oblik naredbe u komandnoj liniji.
 • Čemu služi naredba echo?
 • Što je manual i kako se koristi?
 • Zbog čega kažemo da cat != Cat?
 • Prisjetite se kako koristimo parametre i argumente na primjeru naredbe date.

Author: Vedran Miletić, Vanja Slavuj, Sanja Pavkov