Preskoči na sadržaj

Osnovni alati za konfiguraciju računalne mreže

Alat ifconfig

ifconfig je moćan alat za konfiguriranje mrežnih sučelja, te za dobivanje informacija o istima. Pokreće se u ljusci, a osim sa stvarnim mrežnim sučeljima ifconfig radi i sa emuliranima.

Ukoliko ga koristimo bez argumenata, ifconfig ispisuje informacije o trenutno aktivnim mrežnim sučeljima, baš kao i netstat -ie. Ako želimo ispis informacija o točno određenom mrežnom sučelju, kao argument navodimo naziv tog sučelja. Primjerice, prikaz informacija za mrežno sučelje wlan0 (bežična mrežna kartica) radimo na način:

# ifconfig wlan0
wlan0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:24:d6:0b:61:26
     inet addr:192.168.1.2 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::224:d6ff:fe0b:6126/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:1101738 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:1024191 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:407548170 (388.6 MiB) TX bytes:146331082 (139.5 MiB)

Ifconfig se koristi za manipulaciju mrežnim sučeljima možemo određeno sučelje omogućiti ili onemogućiti za rad, te možemo određenom sučelju dodijeliti željenu IP adresu.

Note

Alat ifconfig zahtijeva administratorske privilegije za manipuliranje postavkama mrežnih sučelja, odnosno ta funkcionalnost dostupna je samo root korisniku.

Ukoliko želimo neaktivno sučelje omogućiti za rad (staviti sučelje u aktivno stanje), navodimo naziv sučelja iza kojeg slijedi up:

# ifconfig eth0 up

Prisjetimo se da se sučelje eth0 odnosi na Ethernet karticu. Analogno tome, aktivo sučelje možemo staviti u neaktivno stanje, navođenjem argumenta down:

# ifconfig eth0 down

Sučeljima možemo dodjeljivati IP adrese, navođenjem naziva sučelja, te željene adrese. Primjerice, sučelju wlan0 dodjeljujemo adresu 192.168.1.10 naredbom

# ifconfig wlan0 192.168.1.10

Također, možemo mijenjati i maske podmreže, navođenjem naziva sučelja, argumenta netmask i željene maske. Primjerice, sučelju eth0 stavljamo masku 255.255.255.0 naredbom

# ifconfig eth0 netmask 255.255.255.0

Svakom sučelju možemo argumentom mtu odrediti i MTU (ukoliko postavimo valjanu vrijednost). Za ethernet sučelja vrijednost je 1500; želimo li recimo, sučelju eth0 promijeniti vrijednost MTU na 1000, to ćemo učiniti naredbom

# ifconfig eth0 mtu 1000

Kada sučelje (mrežna kartica) primi paket, provjerava je taj paket namjenjen namjenjen njemu. Ukoliko nije, sučelje odbacuje paket. Argumentom promisc moguće je postaviti sučelje u 'promiskuitetan' način rada, tj. odrediti da sučelje prima sve pakete bez obzira jesu li paketi namjenjeni njemu.

# ifconfig eth0 promisc

Za vraćanje sućelja u normalan način rada, koristimo -promisc:

# ifconfig eth0 -promisc

Pregled parametara za alat ifconfig:

 • up : postavljanje mrežnog sučelja u aktivan način za rad
 • down : deaktiviranje mrežnog sučelja
 • netmask : određivanje maske podmreže
 • mtu : određivanje MTU vrijednosti
 • promisc : postavljanje sučelja u promiskuitetan način rada
 • -promisc : vraćanje sučelja u normalan način rada

Dodatak: alat ip

Todo

Ovaj dio još nije napisan.

Dodatak: alat iwconfig

Todo

Ovaj dio još nije napisan.

Dodatak: alat iw

Todo

Ovaj dio još nije napisan.

Author: Domagoj Margan, Vedran Miletić