Preskoči na sadržaj

Kontinuirana integracija korištenjem GitLaba

Pored posluživanja Git repozitorija i povezanih usluga, GitLab nudi i funkcionalnost kontinuirane integracije, isporuke i implementacije (engl. continuous integration, delivery and deployment, kraće CI/CD).

Kontinuirana integracija omogućuje nam izgradnju, testiranje i pokretanje softvera u čistoj okolini, što nam pomaže pronaći probleme kod integracije promjena koji developeru možda promaknu dok radi u razvojnoj okolini. GitLab omogućuje korištenje Docker kontejnera ili vlastitih (virtualnih) računala u kojima se izvodi GitLab Runner.

Korištenje CI/CD u besplatnoj verziji GitLaba ograničeno je na 400 minuta mjesečno od rujna 2020. godine, što je sasvim dovoljno za eksperimentiranje i edukaciju.

Konfiguracija kontinuirane integracije

Recimo da imamo repozitorij u kojem postoje datoteke:

 • program.py koja sadrži program
 • biblioteka.py koja sadrži funkcije
 • test_biblioteka.py koja sadrži testove funkcija iz datoteke biblioteka.py koji se pokreću korištenjem pytesta

Kako bismo uključili kontinuiranu integraciju, na GitLabu je potrebno u tom repozitoriju stvoriti datoteku .gitlab-ci.yml (više detalja o formatu YAML) s postavkama za testiranje (test:) i pokretanje (run:). Moguće je koristiti predložak za Python koji GitLab nudi. U našem slučaju postavit ćemo da datoteka bude oblika:

# This file is a template, and might need editing before it works on your project.
# Official language image. Look for the different tagged releases at:
# https://hub.docker.com/r/library/python/tags/
image: python:latest

# Change pip's cache directory to be inside the project directory since we can
# only cache local items.
variables:
 PIP_CACHE_DIR: "$CI_PROJECT_DIR/.cache/pip"

# Pip's cache doesn't store the python packages
# https://pip.pypa.io/en/stable/reference/pip_install/#caching
#
# If you want to also cache the installed packages, you have to install
# them in a virtualenv and cache it as well.
cache:
 paths:
  - .cache/pip
  - venv/

before_script:
 - python -V # Print out python version for debugging
 - pip install virtualenv
 - virtualenv venv
 - source venv/bin/activate

test:
 script:
  - pip install pytest
  - venv/bin/pytest

run:
 script:
  - python program.py

Uočimo da se kod testiranja instalira i pokreće pytest, a kod pokretanja sam program.py. Odmah nakon commitanja ove datoteke u repozitorij GitLab će pokrenuti navedene poslove, a njihov rezultat možemo pratiti na GitLabu na stranici repozitorija u odjeljku CI/CD: stranice Pipelines i Jobs.

Author: Vedran Miletić